Search Posts

Hukommelse-hos-ældre-af-billeder

Ældre husker bedre positive billeder bedre end negative. I en undersøgelse viste man forsøgspersoner i forskellige aldersgrupper positive, negative og neutrale billeder. Et positivt billede kunne f.eks. være en dreng og en voksen, som går på en strand med måger i luften. Et negativt kunne f.eks. være to personer, som står og ser bedrøvede ud ved en grav, og et neutralt billede kan f.eks. være en mand, som reparerer noget. Undersøgelsen viste, at der var størst forskel på unge og ældres genkaldelse af billederne for de negative billeders vedkommende. Dette var ikke fordi humøret var forskelligt hos de unge og de ældre. I en tidligere undersøgelse har man vist, at amygdala aktiveres mere blandt unge mennesker og især <3059; Journal of Experimental Psychology juni 2003>

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply