Search Posts

Hormoner-i-kvæg-USA

USA fastholder, at det skal være tilladt at bruge hormoner til husdyrproduktionen. Det skyldes, at USA vil have svært ved at konkurrere med de genetisk højt forædlede husdyrstammer, som er udviklet i f.eks. Danmark. USA har nemlig i stedet for at satse på avlsarbejdet på et tidligt tidspunkt anvendt tilsætningsstoffer til deres kvæg og svin. Derfor er de avlsmæssigt bagefter Europa. Hvis der kommer amerikansk hormonbehandlet oksekød til Europa, frygter man, at de europæiske producenter ikke vil tabe i konkurrencen. Når først produktet ligger i butikken, vælger forbruger det billigste kød. Det har hidtil været sådan, at man i Danmark har kunnet dokumentere, at der ikke er brugt hormonberiget foder til hverken kvæg eller svin. Men i resten af Europa er der i alle andre europæiske landes kølediske ved stikprøver blevet fundet hormonrester. EU's ministerråd har vedtaget, at EU skal fastholde et hormonforbud. Men hormonresterne kan altså alligevel findes ude i butikkerne. En belgisk veterinærinspektør blev endog skudt på grund af, at han var ude for at kontrollere, om der var hormonstoffer i kødet. (Peter Genike(???), viceformand i de danske landboforeninger og formand for Landbrugets veterinærudvalg; journalist Karen Hjulmand).

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply