Search Posts

Homeopati-Norge

37% af den norske befolkning har været til en homeopat. I undersøgelsen undersøgte man 1097 patienter som havde besøgt 80 norske homeopater i 1998 og sammenlignede dem med en lignende undersøgelse i 1985 (1072 konsultationer) og en 1989-undersøgelse af patienter i almindelig praksis (90,458 konsultationer). RESULT: Hver fjerde af de patienter, som havde besøgt en homeopat i 1998 var børn under 10 år, sammenlignet med hver 10. patient i 1985-undersøgelsen og hver 11. patient i den almindelige praksis undersøgelse. Børn besøgte homeopaterne oftest på grund af åndedrætsprobelmer og hudproblemer. Halvdelen af 1998-patienterne havde anvendt medicin, som var ordineret af en læge inden for den sidste måned for de samme helbredsproblemer, som de opsøgte homeopaten for. Årsagerne for at søge til homeopat er de samme som de, som blev fundet i almindelig praksis, med undtagelse af kredsløbsproblemer. FORTOLKNING: Der har været en kraftig stigning i andelen af børn blandt brugerne af homeopater. Homeopati bruges oftest som supplement til de tidbud, som gives af de almindelige læger for de samme symptomer.

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply