Search Posts

HIV-virkning

Man har i årevis troet, at HIV-virus svækker immunsystemet ved at ødelægge CD4-cellerne, som styrer immunforsvaret. Man har ment at immunsystemet en tid forsøgte at kompensere ved at danne flere CD4-celler indtil dette ikke mere var tiltrækkeligt.l Nu melder nogle forskere sig med en mere kompliceret forklaring: Nemlig at HIV-virus får nogle CD4-celler til at gemme sig, at HIV-virus medfører forøget programmeret celledød og at HIV-virus bremser produktionen af nye celler. Da frivillige med og uden HIV fik indsprøjtninger med radioaktiv glucose var der ingen forskel på den hastighed, hvormed glucosen blev indbygget i DNA-arvemassen i de aktivt delende CD4-celler. Det tyder på, at HIV-inficerede personer ikke – som hidtil antaget – har en forøget produktion af CD4-celler. Dette væsentlige forsøg blev udført af Mike McCune og kolleger ved San Francisco Universitetet i Californien. Giuseppe Pantaleo fra Lausanne Universitet i Schweiz mener, at forsøget afgør mange års debat, og at det tyder på, at HIV-infektioner snarere skal bekæmpes ved at styrke immunforsvaret end ved at forsøge at ramme virusset. Nature Medicine bd.5 s.83. New Scientist nr.2168, 9/1-99 s.14 (Michael Day).

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply