Search Posts

Hareskoven 2014_udvalgte_billeder

Udvalgte billeder fra 2014-turene i Hareskoven: hsk38_hoegeugle-wiki.jpghsk38_hoegeugle-wiki.jpg
web_hoegeugle_20140119_150504.jpgweb_hoegeugle_20140119_150504.jpg
web-stammer_20140119_134653.jpg
Januar 2014
web-duftkorkhat-20140119_134154.jpg
Duftende Korkhat aflægges ofte et besøg på turene i Hareskoven.

web20140119_134117.jpg
web_lige_ved_duftkorthat_20140119_134144.jpg
Række-sejporesvamp :: Antrodia serialis (Fr.) Donk (google) (photo)

Februar 2014 hsk39_04-DSC03323.jpghsk39_04-DSC03323.jpg
Smuk lædersvamp :: Stereum subtomentosum Pouz. (google) (photo)

Marts 2014
hsk40_527butterdej.jpg
Butterdej med svampefyld. (Jørn Kofod catering)

hsk40_423anne-pragtbaeger.jpg
Krølhåret pragtbæger :: Sarcoscypha austriaca (Beck ex Sacc.) Boud. (google) (photo)
hsk40_428pragtbaeger.jpg

Krølhåret pragtbæger :: Sarcoscypha austriaca (Beck ex Sacc.) Boud. (google) (photo)

20. April 2014 20140420_135347.jpg
Barbara viser en Udbredt stenmorkel :: Discina ancilis (Pers.) Sacc. (google) (photo)
20140420_140251.jpg
Udbredt stenmorkel :: Discina ancilis (Pers.) Sacc. (google) (photo)

20140420_135747.jpg20140420_135747.jpg

Granskoven – findested for Udbredt Stenmorkel

20140420_150819.jpg
Krudtsvamp :: Bispora monilioides Corda (google) (photo)
20140420_150853.jpg
Krudtsvamp :: Bispora monilioides Corda (google) (photo)
20140420_150505.jpg
20140420_150620.jpg
20140420_152135.jpg
Gemme påskeæg med børnene

20140420_153010.jpg

Jan og Linda Smidt's tærte
20140420_152858.jpg

Hanne Signe Olsens chokoladekage
20140420_153128.jpg
Spisning efter turen

18. Maj 2014 hsk42-DSC00161.jpg
Maj 2014

hsk42-DSC00167.jpg
hsk42-DSC00164.jpg

Forårs-stilkporesvamp :: Polyporus ciliatus Fr.: Fr. (google) (photo)
hsk42_DSC00142.jpg
HSK42-DSC00147.jpg

Voksested for Vårmusseron
HSK42-DSC00143.jpg

Vårmusseron :: Calocybe gambosa (Fr.: Fr.) Singer (google) (photo)

hsk42-DSC00163.jpg
hsk42b-DSC00168.jpg
Denne svamp ligner umiddelbart en skærmhat, men er kraftig klæbrig. Det er en gulhat, og der findes faktisk en gulhat som har betegnelsen "den skærmhat-lignende", nemlig underarten Bolbitius reticulatus var. pluteoides (M.M. Moser) Arnolds 2003. Et billede – som yderst meget ligner den, vi fandt, kan ses her: http://www.nahuby.sk/obrazok_detail.php?obrazok_id=324134.

En af de skærmhatte, som ligner noget, er Gråbrun skærmhat :: Pluteus cinereofuscus J.E.Lange (google) (photo)

Her er en beskrivelse af den svamp, som blev fundet (3 små eksemplarer): Svampen er tydeligt klæbrig i regnvejr. Stokken er tydelig besat med hvide skæl. Der er en tydelig spids, meget mørk midte på hatten. Denne umbo er tydelig spids hos en unge svamp. Svampen er yderst lille og delikat, men går ikke let i stykker under håndtering. Den største svamp var 2,2 cm i hatbredde og 3,2 cm i stokhøjde. Hatten var grå med gråsort midte. (Hatten virkede ikke umiddelbar særlig brunlig, men det er usikkert). Hatoverfladen er slimet (i regnvejret) og med randstriber halvt ind mod hatmidten. Lamellerne sidder tæt sammen. De er grå men hos den ældste med et rosa eller måske brunrosa skær. Lameltilhæftning synes umiddelbar at være fri af stokken. Stok hvid med hvidlige totter, især øverst på stokken, men i øvrigt i hele stokkens længde. Stokken bliver jævnt tykkere mod basis. Der er ingen knold. Stokbasis er krum. Den så ikke ud til at vokse på træ (vokser på jord). Ingen lugt. Lamelæg ikke umiddelbart af anden farve, men lamelæggen er ujævn. Sporestøvet er brunt og ikke rosa (som hos skærmhattene). Sporerne er elliptiske og glatte.

Juni 2014 hsk43_DSC00211.jpg
Juni 2014
Perlemåler, Campoe margaritata

Juli 2014

hsk44_geastrum_CAM00970.jpg
Juli 2014

Stilket stjernebold :: Geastrum pectinatum Pers. (google) (photo)
hsk44-geastrum-DSC00369.jpg

Stilket stjernebold :: Geastrum pectinatum Pers. (google) (photo)
hsk44-geastrum-DSC00371.jpg
hsk44_bille_CAM00907.jpg

nr.2 Rød Blomsterbuk. En hun. (Stictoleptura rubra)
HSK44_sommerfugl_CAM00991.jpg

nr.3 Skov-Harlekin (Elmemåler; "fugleklatsommerfugl") – Calospilos sylvata

hsk44_larveDSC00367.jpg
Larve af Måneplet. Phalera bucephale. Det voksne insekt (Tandspindere (Notodontidae)) – se foto her: http://en.wikipedia.org/wiki/Buff-tip – har sølvgrå forvinge med stor lysegul måneplet på spidsen. Slutningen af maj til slutningen af august. Vingerne holdes taglagte i hvilestilling og forveksles nemt med en knækket kvist. Bagvingerne er hvide eller cremefarvede. Larven har kraftig lys behåring. Kroppen er sort med orangegule ringe og streger i længderetning. Almindelig i hele landet – nataktiv. Træffes i skov, krat, levende hegn, haver og parker. Larven lever i kolonier på forskellige løvtræer som eg, kirsebær, birk, hassel og pil. Larven ses på værtsplanterne i september (men vi fandt den altså i juli), hvor de er ekstremt hårde ved planterne. I særligt slemme tilfælde kan træerne stå næsten nøgne efter en invasion af måneplet larver. Larven forpupper sig i løbet af efteråret og puppen overvintrer.
hsk44_bleg-kantarel_CAM00980.jpg

Bleg kantarel :: Cantharellus pallens Pilát (google) (photo)

August 2014 hsk45web_alm-blaererod_web_.jpg
Aug.2014
Alm. Blærerod
Blærerod-blæren har den hurtigste mekaniske fældemekanisme i vand i verden! Arter af slægten Blærerod er kødædende planter, der fanger små byttedyr med bemærkelsesværdige sugefælder. Det er planter, der mangler rødder. Planten har meget tynde, kløvede blade med vinsæk-formede fælder. Fælderne er nogle millimeter i størrelse. Alle bladene er nede i vandet, og kun blomsterne, der sidder på lange stilke, rager op over vandoverfladen. Fælderne er altså også under vandet. Når et vanddyr (såsom vandlopper, Cyclops, dafnier eller små myggelarver) rører de følsomme hår på blæren, suges dyret ind på under en tusindedel af et sekund (under et millisekund). Det vand, der samtidig også suges ind, drænes derefter langsomt ud igen gennem blærens vægge i løbet af nogle timer.
Den mekaniske proces er blevet studeret med et højhastighedskamera af franske forskere. Det viste, at fældens dør giver efter og vender sin krumning. Den væske, der i løbet af nogle timer pumpes ud af blæren, fremkalder et negativt tryk inde i blæren og derved oplagres en elastisk energi i fældens krumme vægge. Fælden er dermed klar til at lukke et bytte ind. Den mindste berøring af de følsomme hår, der sidder på fældens dør, udløser dørens indadgående krumning og derved dørens pludselige åbning. Man kender fænomenet fra den pludselige indbuling, som et undertryk i en plastflaske kan medføre. Det sker meget pludseligt, når trykket, der holder plastflasken udadbulende, overvindes af et undertryk ved en bestemt tærskelværdi. Døren i blærerod-fælden fungerer altså som en elastisk ventil, der pludselig vender sin krumningsretning. Frigivelsen af ​​denne elastiske energi, der er lagret i fældens vægge, fremkalder en ekstrem stærk sugestrøm, som med accelerationer på op til 600 gange tyngdekraften giver byttet, der har udløst mekanismen, meget lille chance for at undslippe. Til sammenligning kan menneskets krop ikke modstå en acceleration på 20 gange tyngdekraften!
Byttet suges altså ind, og meget hurtigt derefter buler døren nu igen udad på grund af trykændringen og vender tilbage til sin oprindelige, udbulende form. Fælden er dermed hermetisk lukket omkring byttet, og det lille vandlevende dyr vil nu blive opløst af plantens fordøjelsesenzymer, og derved forsyne planten med vigtige næringsstoffer. Indtil næste gang, hvor fælden igen har opbygget et indre undertryk ved at pumpe vand ud igennem fældens vægge, og påny er blevet parat til at fange et bytte.

external image utriculariainflata.jpg

Mikroskopisk billede af Alm. Blærerod (Utricularia vulgaris), der ligesom andre Blærerod-arter er vandlevende, kødædende planter og udstyret med en sugefælde, hvormed de kan fange små vandlevende dyr. Dette billede er fra CNRS photo library, phototheque@cnrs-bellevue.fr) © Carmen Weißkopf
external image utriculariavulgarissem.jpg

Længdesnit af en fælde (der på engelsk kaldes en "utricle") af Alm. Blærerod Utricularia vulgaris) sådan som det ser ud i et scanning-elektron-mikroskop (SEM). (Billedet er fra CNRS photo library, phototheque@cnrs-bellevue.fr). © Carmen Weißkopf
external image simulationsmarc.jpg

De numeriske simuleringer, som de franske fysik-forskere har gjort, giver en forklaring på sugefænomenet. Figuren viser en numerisk simulering af den elastiske dør i fælden under åbningsprocessen. . Eftersom der er et negativt tryk inde i blærefælden kræves kun en lille indbuling for at den samlede krumningsretning af døren pludselig vendes. Dette fænomen kaldes "buckling instability", og er kendt fra situationen, hvor en ballon eller en plastflaske kommer under negativt tryk. Denne omvenden af krumningsretningen resulterer i, at fældens dør åbnes, så snart den frie kant ikke mere presser på med mindst et bestemt tærskelværdi-tryk (angivet med blåt på figuren). (Billedet er fra CNRS photo library, phototheque@cnrs-bellevue.fr) © Carmen Weißkopf
Se filmen her:

Kilde til filmen: **http://www-lsp.ujf-grenoble.fr/equipe/dyfcom/marmottant/**
Se: kilde til forskningsartiklerne.

hsk45web_alm-blaererod_i-vand.jpg

Alm. Blærerod
hsk45web_alm-blaererod_folk&vand.jpg

Alm. Blærerod

hsk45web-karljohan-CAM01295.jpg

Spiselig rørhat :: Boletus edulis Bull.: Fr. (google) (photo)
hsk45web-loevfladhat-CAM01273.jpg
Freja med Løv-fladhat :: Collybia dryophila (Bull.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo)

hsk45web_flammeh-CAM01291.jpg
Gylden grynskælhat :: Flammulaster limulatus (Fr.) Watling (google) (photo)

web_hsk45_gyldengrynskaelhat_CAM01291.jpg
Gylden grynskælhat :: Flammulaster limulatus (Fr.) Watling (google) (photo)

hsk45web_folk-regnCAM01314.jpg

Sep.2014

hsk46_DSC01065_bordet.jpg

Sep.2014

hsk46_DSC01066_bordet.jpg

hsk46_DSC01049_gravid.jpg

hsk46_DSC01053_trompersvamp_samler.jpg

hsk46_DSC01015_spiseligrorhat_angrebet_medperson.jpg

hsk46_DSC01021_tenstokket-rorhat.jpg

Tenstokket rørhat :: Boletus appendiculatus (Schaeff.: Fr.) Fr. (google) (photo)

hsk46_DSC01082_troldkoelle.jpg

Rynket troldkølle :: Clavulina rugosa (Bull.: Fr.) Schroet. (google) (photo)

hsk46_hoejtsidd_skaelhat_20140922_150342.jpg

Højtsiddende skælhat :: Pholiota aurivellus (Fr.) P.Kumm. (google) (photo)

hsk46_DSC01077_cortinarius_talus.jpg

Fund 2.:

Slørhat med lugt af honning. Der er flere arter, der ligner hinanden. Dette kan være

Cortinarius talus Fr. (har intet dansk navn) (google) (photo)

hsk46_Dsc01111cortinarius_talus_mandagsmoede.jpg

(Tørret eksemplar) af ovenstående slørhat med lugt af honning. Cortinarius talus Fr. (har intet dansk navn) (google)(photo)

hsk46_DSC01016_teglroed-svovlhat_utypisk.jpg

Fund 14.: Et misfoster med manglende hat: Teglrød svovlhat :: Hypholoma lateritium (Schaeff.: Fr.) P.Kumm.(google) (photo)

hsk46_DSC01034_rorhat_udviklet_i_flaske.jpg

Fund 15.: En skælrørhat, der er vokset frem i en plastikpose i skovbunden.

hsk46_drossel_20140922_145806.jpg

Sangdrossel

19. okt. 2014

hsk47_hoej_slorhat_og_tobias20141019_142028.jpg
Tobias Bøllingtoft har netop bestået svampeforeningens diplomprøve i svampekundskab. Her har han fundet Høj slørhat :: Cortinarius lividoochraceus (Berk.) Berk. (google) (photo)

hsk47_hoej_slorhat_sort_baggrund20141019_141918.jpg

Høj slørhat :: Cortinarius lividoochraceus (Berk.) Berk. (google) (photo)

hsk47_sortbaggrund_to-sv-paa-hinan_lille-giftskorhat20141019_152221.jpg

Usædvanligt dobbelt-vokseform af Lille gift-skørhat :: Russula mairei Singer (google) (photo)

hsk47_lille-gigtskorhat_2_paa_hinanden20141019_152317.jpg

Lille gift-skørhat :: Russula mairei Singer (google) (photo)

hsk47_personer_ved-bord_gry_20141019_154806.jpg

Jørn Gry demonstrerer svampe.

hsk47_blodroed_slorhat_under_boeg20141019_134340.jpg

(Billedet viser den våde svamp)
Cinnober-slørhat :: Cortinarius cinnabarinus Fr. (google)(photo)

I modsætning til den lignende Blodrød Slørhat er Cinnober-slørhat hygrofan

hsk47_Cinnober-sloerhat_cinnabarinus_DSC01192.jpg
(Billedet viser den våde svamp til venstre og den halvtørre til højre: Det ses at hatten er HYGROFAN)

Cinnober-slørhat :: Cortinarius cinnabarinus Fr. (google)(photo)

(se omtalen ovenfor)

hsk47_graa_kamfluesv_pige20141019_135745.jpg

Gråspættet kam-fluesvamp :: Amanita submembranacea (Bon) Gröger (google) (photo)

hsk47_gulstokket_skaermhat20141019_142559.jpg

Gulstokket skærmhat :: Pluteus romellii (Britz.) Sacc. (google) (photo)

hsk47_roedblad_kun-overside_smart_sharp_web20141019_144637.jpg

11 (bill.1): Skov-rødblad :: Entoloma rhodopolium (Fr.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo)
16. nov. 2014

hsk48___broholmerDSC01383.jpg

hsk48___spiselig-rorhatDSC01280.jpg

16. nov. 2014

Anja Munck med Spiselig rørhat :: Boletus edulis Bull.: Fr. (google).jpg (photo).jpg

hsk48-__bordetDSC01409.jpg

hsk48_stropharia_blegblaabredbladDSC01424.jpg

Blågrøn bredblad :: Stropharia cyanea (Bull.) Tuomikoski (google).jpg (photo).jpg

hsk48_ento_skovroedblad_chlorlugtDSC01337.jpg

Skov-rødblad :: Entoloma rhodopolium (Fr.: Fr.) P.Kumm. (google).jpg (photo).jpg

hsk48_paxillusalm-netbladhatDSC01361.jpg

Almindelig netbladhat :: Paxillus involutus (Fr.) Fr. (google).jpg (photo).jpg

hsk48_pleurotus_oestershatDSC01313.jpg

Almindelig østershat :: Pleurotus ostreatus (Jacq.: Fr.) P.Kumm. (google).jpg (photo).jpg

hsk48_ukendt_sejbaegerDSC01367.jpg

#18. Rødlilla sejskive :: Ascocoryne sarcoides (Jacq.: Fr.) Groves & Wilson (google).jpg (photo).jpg

23. november 2014:

hsk49_person3-DSC01558.jpg
hsk49_personer1_DSC01500.jpg
hsk49_personer2_DSC01502.jpg

23. november 2014:

hsk49_hundestinksvamp-og-alm-stinksvampDSC01565.jpg
hsk49_055b.jpg
Løv-skælhat :: Pholiota lenta (Pers.: Fr.) Singer (google) (photo)
med en lille overvintrende salamander nedenunder.

hsk49_roedmende-fluesvamp-DSC01531.jpg
Rødmende fluesvamp :: Amanita rubescens (Pers.: Fr.) Pers. (google) (photo)

hsk49_skonfodet-rorhatDSC01488.jpg
Skønfodet rørhat :: Boletus calopus Fr. (google) (photo)

hsk49_svampefluer_paa_stinksvampDSC01569.jpg

hsk49_til-venstre-stor-sejskive-til-hojre-rodlilla-sejskiveDSC01571.jpg
Svampen til venstre var bruskagtig, og svampen til højre var geleagtig.
TIL VENSTRE: Stor sejskive :: Ascocoryne cylichnium (Tul.) Korf (google) (photo)
TIL HØJRE: Rødlilla sejskive :: Ascocoryne sarcoides (Jacq.: Fr.) Groves & Wilson (google) (photo)

7. december 2014 h50 punktstokketrorhat.jpg0

Punktstokket indigo-rørhat :: Boletus luridiformis Rostk. (google) (photo)

og nederst: Gummihat (tidligere Sildig Epaulethat).

hsk50oestershat_og_gummihat_nederst.jpg

Øverst ses oversiden af Almindelig østershat :: Pleurotus ostreatus (Jacq.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo)

Nederst ses oversiden af Gummihat = tidligere navn: Sildig epaulethat :: Panellus serotinus (Pers.: Fr.) Kühn. (google) (photo)

stershat&Gummihat.jpg

Øverst: Almindelig Østershat,
Nederst: Gummihat

h50_hapalopilus.jpg
Rødlig okkerporesvamp :: Hapalopilus rutilans (Pers.: Fr.) P.Karst. (google) (photo)

h50 Hue farvet med poresvampe.jpg

Poresvampehue strikket af uldgarn der er farvet med Rødlig okkerporesvamp (den violette farve)
Farvegruppens kontaktperson er Jytte Albertsen.

21. december 2014 hsk51_blaagroenbredbladDSC01729.jpg
21. december 2014
Blågrøn bredblad :: Stropharia cyanea (Bull.) Tuomikoski (synonym med Stropharia caerulea Kreisel, 1979) (google) (photo)

hsk51_personer_1_DSC01718.jpg
hsk51_personer_1_DSC01723.jpg
hsk51_krystalstovbold_flemmingRuneSC01705.jpg

hsk51_krusetbaevresvampDSC01727.jpg
Kruset bævresvamp :: Tremella foliacea Pers. (google) (photo)
Kruset Bævresvamp vokser parasitisk på lædersvampe og altid på løvtræ.
hsk51-krusetbaevresvampDSC01770.jpg
Kruset bævresvamp :: Tremella foliacea Pers. (google) (photo)

hsk51-boege-spejlporesvampDSC01724.jpg
Bøge-spejlporesvamp :: Mensularia nodulosa – tidligere navn: Inonotus nodulosus (Fr.) P.Karst. (google) (photo)
hsk51-boegetjaereporesvampDSC01766.jpg
Løv-tjæreporesvamp :: Ischnoderma resinosum (Schrad.: Fr.) P.Karst. (google) (photo)
Nedfaldet eksemplar fra en anden lokalitet i Hareskovene.

hsk51_raekkesejporesvampDSC01708.jpg
Række-sejporesvamp :: Antrodia serialis (Fr.) Donk (google) (photo)
Duftende Korkhat aflægges ofte et besøg på turene i Hareskoven. Men nu var en flot Række-sejporesvamp vokset frem

hsk51_raekkesejporesvampDSC01711.jpg

hsk51Skovlyst_henrik_matiassenIMG_4718web.jpg
21. december 2014 (fejring af de 50 ture på Bryggeri Skovlyst)

Leave a Reply