Search Posts

Hareskoven 2012

Afholdte ture til Hareskoven i 2012:

OVERSIGT OVER TURENE I 2012
Tur nr. 14: Søndag d. 8. januar 2012 kl. 13 fra bordet ved Hareskov Station (Svampes evne til at frembringe metaxa undersøgtes)

OVERSIGT OVER DELTAGERANTAL OG FUND
Tur nr. 14: Søndag d. 8. januar 2012 kl. 13 fra bordet ved Hareskov Station
1½ times søgning: 10 deltagere, 45 fundne svampearter (34 artsbestemte), 3 spiselige svampearter

Samlet deltagerantal på turene i 2012: _ deltagere
(I GENNEMSNIT DELTAGERE PR. TUR, HØJESTE ANTAL DELTAGERE, LAVESTE ANTAL DELTAGERE)

Samlet antal fundne svampearter ved sammentælling af turenes antal fundne svampearter i 2012: _ fund (dette er ikke antal arter)
(I GENNEMSNIT _ FUNDNE SVAMPEARTER PR. TUR, HØJESTE ANTAL _ ARTER, LAVESTE ANTAL _ ARTER)

Samlet antal fundne SPISELIGE svampearter ved sammentælling af turenes fundantal i 2012: _ fund (dette er ikke antal arter)
(I GENNEMSNIT _ SPISELIGE SVAMPEARTER PR. TUR, HØJESTE ANTAL _ ARTER, LAVESTE ANTAL _ ART)

TALLENE FOR 2011:
antal-arter-pr-mdweb2.jpg

TALLENE FOR 2011:
Antal spiselige arter fundet – nær Hareskov station (bemærk at tallene er fra sidst i måneden): antal-spiselige-arter.jpg
December/Januar-skiftet: Turen 8 januar 2012. De fleste var svampe på træ, en del bævresvampe og små skivesvampe. En stor klynge Vinter-huesvamp blev fundet. Mindre eksemplarer af Alm. Østershat.
Jan/februar-skiftet: —
Februar/marts-skiftet: Turen 27. feb. 2011. Ingen spiselige arter bortset fra et par sølle Østershatte. De fleste var poresvampe. Der blev fundet nogle eksemplarer af Kliddet Fnughat.
Marts/april-skiftet: Turen 27. marts 2011. Skivesvampe og svampe på træ
April/maj-skiftet: Turen 30. apr. 2011. Pragtbæger og svampe på træ.
Maj/juni-skiftet: Turen 29. maj 2011. Vår-Fnugfod, Fladhatte og bægersvampe. Vårmusseron. 3 kollektioner á 10-25 stk. Desuden Punktstokket Indigorørhat, 3 ekspl.
Juni/juli-skiftet: Turen 26. juni 2011. Kantarel er kommet. De mykorrhizadannende svampe var nu begyndt at komme. Adskillige skørhatte var nu kommet frem, men ikke de ellers meget almindelige Okkergul Skørhat, Galde-Skørhat og Dråbeplettet Skørhat. Fluesvampene var også kommet i gang – men ikke den mest almindelige art i skoven, som er Kugleknoldet Fluesvamp. Mest almindelig på denne tur var Høj Fluesvamp. Af spiselige arter var der enkelte Broget Skørhat, en samling Østershat, Punktstokket Indigo-rørhat, en ung Sommerrørhat, lidt Foranderlig Skælhat, undermålere af Bleg Kantarel og Alm. Kantarel, Birke-Skørhat, Brun Kamfluesvamp, Spiselig Skørhat. Desuden meget unge eksemplarer af forskellige spiselige arter, bl.a. Brunstokket Rørhat og Rødmende Fluesvamp.
Juli/august-skiftet: Turen 31. juli 2011. Hele 14 arter af rørhatte. Den mest almindelige store rørhat-art var Galde-Rørhat. Karl Johan (Spiselig Rørhat) blev kun fundet i enkelte, sneglespiste eksemplarer. Der var mange arter af fluesvampe, skørhatte, mælkehatte og slørhatte. Dette er første gang på turene, hvor der er mange arter af disse slægter. De er alle mykorrhizadannere. De nok mest fremtrædende svampe var fladhattene, især Knippe-Fladhat. Der blev fundet tætte bestande af Trompetsvamp, dog ret unge. Få eksemplarer af kantarel. På stedet, hvor der i sidste måned blev fundet en lille, men tæt bestand af Bleg Kantarel (alle undermålere), var der igen mange, men alle kun 1 cm høje. Der blev fundet nogle eksemplarer af mandelchampignon som vi vælger at give navnet Gulhvid Champignon.
August/september-skiftet: Turen 28. aug. 2011. Der var især mange skørhatte og mælkehatte. Den mest almindelige store rørhat-art var nok stadig Galde-Rørhat, men der blev ikke fundet så mange rørhatte. Der blev stadig fundet tætte bestande af Trompetsvamp, dog stadig ret unge, så det må være et nyt kuld. Få mini-eksemplarer af kantarel, de bliver sikkert plukket tit. Der blev fundet to arter af champignon.
September/oktober-skiftet: Turen 25. sep. 2011. Der var især mange ametysthatte, tåreblad, slørhatte og mælkehatte. Der blev fundet en stor koloni af Koglerørhat. Den mest almindelige spisesvamp var Tragtkantarel.
Oktober/november-skiftet: Turen 30. okt. 2011. Bøgen står med gule blade, og svampene bliver færre eller dækkes af nedfaldne blade. Der optræder dog nye arter om sen-efteråret: Alm. Bægertragthat, Violet Hekseringshat, honningsvampe. De almindeligste spisesvampe var rørhatte beslægtet med Dugget Rørhat.
November/december-skiftet: Turen 20. nov. 2011. Bøgen har tabt sine blade, som dækker det meste af skovbunden. Mange af svampene blev fundet på træ. Mest almindelige spisesvampe var Foranderlig Skælhat og honningsvamp
Midt i december: Turen 18. dec. 2011. Mest almindelige spisesvampe var Østershat (den lignende Gummihat blev fundet rigtig mange steder), Foranderlig Skælhat, Fløjlsfod og Gran-svovlhat. Der blev fundet et par Tragtkantareller.

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply