Search Posts

grønlands-planter

Ny flora for Grønland Udgivet den 9. august 2011 af Ole Terney ( webredaktør )
external image flemming_rune1-166x300.jpgexternal image groenlandsflora1-260x300.jpg

Botaniker og TV-vært Flemming Rune har udgivet en omfattende, ny blomsterflora for Grønland. På grundlag af den nyeste forskning baseret på DNA-studier af planter har mange planter fået en ny slægtsskabsplacering i forhold til andre plantearter. Disse nye opfattelser af plantearternes indbyrdes slægtskab er tilgodeset i floraen.

Bogen har for hver art en plantebeskrivelse på dansk og på engelsk. Det grønlandske plantenavn er nævnt, hvis der findes et sådant. Floraen har det kendte storlomme-format (ligesom f.eks. “Europas Fugle”), og der er tildelt en side til hver planteart – for så vidt denne har et foto. De arter, som ikke har et foto, er beskrevet med kendetegn på den side, hvor en planteart af lignende udseende er afbilledet. Flemming Rune har fotograferet planterne og omhyggeligt angivet det geografiske sted for hvert billede. Der er en nøgle til slægterne, og da mange slægter kun har en eller få arter i Grønland fungerer nøglen også i mange tilfælde som en nøgle til arterne. Der er medtaget mange arter af græsser, men naturligvis fylder blomsterplanterne mest. Fotografierne viser planterne i deres naturlige sammenhæng og desuden bringes ofte næroptagelser af blomsterne. Bogen er trykt i 6000 eksemplarer, og der er allerede blevet solgt flere tusinde.

Leave a Reply