Search Posts

Gila-temperaturregulering-med-gattet

Den giftige Gila (gila monster) er et usædvanligt krybdyr. Dels er dens spyt giftigt, dels holder den sig nedkølet ved at lade vand fordampe fra dens gat i stedet for at åbne munden og køle på den måde. Man antager, at dette ville begrænse spyttets giftvirkning. Ved at gispe via gattet i stedet for via munden kan dyret holde kropstemperaturen 3 °C under omgivelsestemperatur. Metoden kendes ikke fra andre krybdyr. New Scientist 1.marts 2003 s.24

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply