Search Posts

Gener-Islandsk-befolkning

Planen om at Islands familiemæssigt veldokumenterede befolkning skal genkortlægges med henblik på at finde sygdomsgener og nye lægemidler diskuteres stadig mere indædt. En trediedel af Islands læger har meddelt regeringen, at de ikke vil indsende genetiske data om deres patienter med mindre patienterne skriftligt beder dem herom. De fleste videnskabelige selskaber i Island er også imod, at disse data videregives til et privat firma, der financieres af hovedsageligt amerikanske investorer. Biologiprofessor Einar Arnason fra Universitetet i Reykjavik kæmper imod regeringens plan. En mand ved navn Péter Hauksson har oprettet Mannvernd, som har til formål at bekæmpe databaseplanen. Den 17. dec. 1998 vedtog regeringen loven om databasen med 37 stemmer for og 20 imod, mens 6 afstod fra at stemme. Kritikerne mener dog, at modstanden vil få planerne til at smuldre på trods af loven. New Scientist nr.2168, 9/1-99 s.13.

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply