Search Posts

Fuglearter-nye

Sensationel opdagelse af tre nye fuglearter

Den danske zoolog og ornitolog Niels Krabbe har for nylig gjort en sensationel opdagelse i ecuadorianske skove. Det drejer sig om registreringen af hele tre nye arter tilhørende en fuglefamilie med det velklingende navn Tapaculo. Krabbe, der gennem flere år har boet i Ecuador, har udført sin succesrige forskníng i forbindelse med en registreringsopgave for Zoologisk Museum i København i samarbejde med amerikaneren Thomas Schulenberger. De tre nye arter præsenteres i den seneste udgave af tidsskriftet Ornithological Monographs. Arterne, der endnu ikke har fået danske navne, er blevet navngivet således: Chusquea tapaculo, Scytalopus robbinsi og Choc tapaculo, altså med forskellig slægtsnavn. Arbejdet har involveret indfangning af adskillige fugle til efterfølgende morfologiske opmålinger. Yderligere er der blevet taget blodprøver, der er blevet analyseret ved DNA-laboratioriet i København under ledelse af Peter Arctander og Jon Fjeldså. Krabbe har været på rundtur til zoologiske samlinger rundt om i verden for at verificere, at det vitterligt drejede sig om nye arter. De primære grunde til at arterne først nu er blevet videnskabelig registreret er at Tapaculoernes habitater er begrænset til afsides og svært tilgængelige bjergskråninger, samt fuglenes ringe størrelse og sky levevis. Det førstnævnte faktum har naturligvis også vanskeliggjort det videnskabelige feltarbejde. – Ornithological Monographs – Politiken 9/3-1998 1, s. 6.

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply