Search Posts

fugle-vandrefalk


Er vandrefalken stadig truet af miljøgifte?

Ja, ifølge svenske undersøgelser som formentlig også har relevans for andre lande, er vandrefalken stadig truet af miljøgifte. Det er denne gang ikke som før pesticider, men derimod rester fra industriprodukter, idet den svenske undersøgelse viste rester af verdens mest anvendte flammehæmmere (deca-BDE, bromerede diphenyl-ethere) i æggene. Den svenske undersøgelse studerede 2 vilde bestande af vandrefalk, og en bestand i fangenskab.

har vandrefalken været ved at uddø?

I tiden efter 2. verdenskrig blev brugen af organochlor-pesticider som DDT så udbredt, at bl.a. vandrefalkens æg blev tyndskallede, og arten var i hvert fald i visse områder truet af udryddelse. De tyndskallede æg gik i stykker under rugningen. De flammehæmmende bromforbindelser medfører ikke tyndskallede æg, men synes at medføre ændringer i hjernen, som måske kan være fatale for en rovfugl, som fanger sit bytte i luften.

Vil brom-flammehæmmere nu blive forbudt?

Nogle af dem vil blive forbudt: Det er allerede besluttet, at to BDE-former — penta- og octa-versionerne — vil blive forbudt i EU og den største producent i USA vil ifølge en frivillig aftale med miljømyndigheden EPA udfase produktionen af penta- og octa-BDE.

Internetkilder:

**3233; 1. jan. 2004 nummeret af Environmental Science & Technology fra American Chemical Society)**

Denne side er et supplement til BioNyt nr.126.
Du kan tegne abonnement på BioNyt: Videnskabens verden **her!** eller gå til BioNyt's Internetside **her!**

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply