Search Posts

Fortyndingsloven-kemi

Fortyndingsloven
Vi ser på et opløst stof A, hvis stofmængdekoncentration ændres fra cFØR til cEFTER ved fortynding af stoffet A med vand. Da der ikke tilsættes mere af stoffet A, er stofmængden (antal mol af stof A) naturligvis uændret ved fortyndingen – der er altså det samme antal mol af stof A før fortynding, som efter fortyndingen, dvs. n(A)FØR = n(A)EFTER. Og da n = c∙V fås selve fortyndingsloven, som siger: cFØR∙VFØR = cEFTER∙VEFTER.
Huskeremse nr. 23 til hjælp ved opstilling af fortyndingsloven: citronVand før skole smager lige så godt som citronVand efter skole” eller citronVand før skole er lig med citronVand efter skole”.

Fortyndingsloven: cFØR∙VFØR = cEFTER∙VEFTER. Heraf følger:
cFØR = cEFTER∙(VEFTER/VFØR),
cEFTER = cFØR∙(VFØR/VEFTER),
VFØR = cEFTER∙(VEFTER/cFØ),
VEFTER = cFØR∙(VFØR/cEFTER).
Vi ser på et opløst stof A, hvis stofmængdekoncentration ændres fra cFØR til cEFTER ved fortynding af opløsningen med vand. Da der ikke tilsættes mere af stoffet A, er stofmængden n (antal mol af stof A) naturligvis uændret ved fortyndingen – der er altså det samme antal mol af stof A før fortynding, som efter fortyndingen, dvs. n(A)FØR = n(A)EFTER. Og da n = V∙c fås selvefortyndingsloven, som siger: cFØR∙VFØR = cEFTER∙VEFTER.
Brug denne huskeremse ved opstilling af fortyndingsloven: citronVand før skole smager lige så godt som citronVand efter skole” eller citronVand før skole er lig med citronVand efter skole”.
c
V
formel stofmængde-
koncentration
volumen (rumfang)
mol/li-ter = mol/L = M
liter (L)

BOGEN "Lær 'gymnasiekemi' vha mnemoteknik" (om at bruge mnemoteknik til at lære kemi på bl.a. gymnasie-niveau, samt om studieteknik) Bogen henvender sig primært til gymnasie- og hf-elever samt ikke mindst lærerne. Den forklarer husketeknik/mnemoteknik og effektive studieteknikker, der kan bruges til at lære kemi på gymnasie- & hf-niveau. Der er dog citationstegn omkring ”gymnasieKEMI”, da de samme mnemotekniske grundprincipper kan bruges til at huske kemi på både lavere og højere faglige niveauer end i gymnasiet og hf. Så bogen kan sikkert også inspirere andre uddannelser til at bruge husketeknik i undervisningen. Bogen er derfor også relevant for folkeskolelærere, der underviser i fysik-kemi og seminarielærere, der uddanner lærere til folkeskolen samt alle andre steder, hvor der læres kemi – fx VUC, og sundhedsuddannelser (fx bioanalytikeruddannelsen), laborantskoler samt universiteterne. Vi giver også eksempler på, hvordan man kan anvende mnemoteknik i andre fag end kemi. De samme mnemotekniske grundprincipper kan nemlig bruges til at huske i andre fag. BOGEN "Noter til kemi C" (om at bruge mnemoteknik til at lære kemi på Gymnasiets kemi-C niveau) Bog nr. 2 i husketeknik-serien henvender sig primært til gymnasie- og hf-elever, som skal lære kemi på C niveau eller andre studerende (fx seminariestuderende med fysik/kemi som linjefag), der skal lære kemi på et tilsvarende niveau samt deres lærere. Bogen er kemi C noter, som gør det lettere at forstå og især HUSKE kemi C kernestoffet. Bogen indeholder nemlig korte, letforståelige keminoter, husketeknikker samt QR-koder og links til interaktive opgaver/animationer og undervisningsvideoer. I forhold til første udgave af bogen (fra januar, 2018) er anden udgaves venstre kolonne ændret, så den indeholder tjek-spørgsmål og klare forklaringskrav til de ting, som læseren bør kunne svare på efter at have læst højre kolonne. (1. udgave har kun stikord i venstre kolonne). Ændringen tydeliggør de faglige krav. Tydelige faglige krav er altid en hjælp, når noget skal
SE HVOR DU KAN KØBE DISSE BØGER:
https://blog.bionyt.dk//huskkemi

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply