Search Posts

foredrag-om-hvaler-i-danske-farvande

Foredrag: Hvaler i danske farvande Udgivet den 5. maj 2007 af Ole Terney ( webredaktør )

Hvaler – dansk forskning. Om antal, biologi og danske hvaler.

Foredrag: I Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø (Bus 4A)

15. maj 2007 kl. 17-19

Arr.: Dansk Selskab for Marinbiologi

1) Hvalerne og det marine miljø

Henrik Skov, DHI Institut for Vand og Miljø

På trods af den relativt store og voksende forskningsindsats omkring hvalernes biologi er vores viden stadig begrænset når det gælder koblingerne mellem hvalerne og det marine miljø. Med baggrund i den seneste udvikling indenfor marine informationssystemer og modellering vises eksempler på undersøgelser, der forhåbentligt kan hjælpe med at løfte sløret for bl.a. hvalernes fødesøgningsstrategier og habitater i de kommende år.
2) Resultater fra SCANS II – Status for marsvin

Jonas Teilmann, Danmarks Miljøundersøgelser

SCANS (Small Ceteceans in the European Atlantic and North Sea) er et EU-projekt, der danner ramme om optælling af hvaler i Nordøstatlantiske farvande. Første optælling fandt sted i 1994 og i 2005 er der gennemført endnu en optælling. DMU ledte den danske del af projektet, der har til formål at estimere bestandsstørrelsen af marsvin og andre småhvaler i Nordsøen og tilstødende farvande. Størrelsen er vigtig at kende, hvis man vil undersøge om bestanden er bæredygtig.
3) Marsvin i de indre danske farvande – Udpegning af områder med høj populationstæthed Signe Sveegaard, Danmarks Miljøundersøgelser

Ifølge EU’s habitatdirektiv skal alle medlemslande udpege habitatområder for en lang række natur-typer og arter, heriblandt marsvinet. Det er derfor vigtigt at kunne udpege områder med høj tæthed af marsvin, da disse må formodes at være de vigtigste for marsvinenes overlevelse. DMU har siden 1997 mærket 38 marsvin med satellitsendere i den indre danske farvande og har derved kunne følge deres færden nøje i op til et år. Analyse af data viser at marsvinene foretrækker visse områder over andre og at der i disse områder derfor er større tæthed af marsvin.

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply