Search Posts

føde

føde

Environmental exposure to hormones used in animal agriculture greater than expected ::: Research by environmental scientists finds that potentially harmful growth-promoting hormones used in beef production are expected to persist in the environment at higher concentrations and for longer durations than previously thought.

  • Forskning ved miljømæssige videnskabsmænd mener, at potentielt skadelige vækstfremmende hormoner, der anvendes i produktionen af ??oksekød forventes at vare i miljøet ved højere koncentrationer og i længere varigheder end hidtil antaget. (bionyt.dk/163/kilde-92 ).

  • føde.jord

Threats to soil productivity threaten food security ::: A group of leading soil scientists points out the precarious state of the world's soil resources and the possible ramifications for human security.

  • En gruppe af ledende jord forskere påpeger den usikre tilstand af verdens jord ressourcer og de mulige konsekvenser for menneskers sikkerhed. (bionyt.dk/163/kilde-93 ).

  • føde-biomasse

Food and fuel: model for bioenergy feedstock/vegetable double-cropping systems::: Researchers realize that biomass feedstock will need to come from many different sources, in order to meet the revised Renewable Fuel Standard mandating the production of 36 billion gallons of biofuel by the year 2022. The concern remains over converting land from food crops to energy crops. Now a crop scientist, interested in a possible bioenergy feedstock/vegetable double-cropping system, has found promising results in such a system using pumpkin as the vegetable crop.

  • Forskere indse, at biomasse råvare bliver nødt til at komme fra mange forskellige kilder, for at opfylde den reviderede Renewable Fuel Standard mandat produktionen af ??36 milliarder gallons af biobrændstof inden år 2022. Den bekymring er stadig i konvertering jord fra fødevareafgrøder til energiafgrøder. Nu er en afgrøde videnskabsmand, interesseret i en mulig bioenergi råmateriale / vegetabilsk double-dyrkningssystem, har fundet lovende resultater i et sådant system ved hjælp af græskar som grøntsag afgrøde.(bionyt.dk/163/kilde-94 ).

  • føde-vitamin-d

Vitamin D toxicity rare in people who take supplements, researchers report ::: Americans have low vitamin D levels, research shows, and as a result, vitamin D supplement use has climbed in recent years. Vitamin D has been shown to boost bone health and it may play a role in preventing diabetes, cancer, cardiovascular disease and other illnesses. In light of the increased use of vitamin D supplements, researchers set out to learn more about the health of those with high vitamin D levels. They found that toxic levels are actually rare.

  • Amerikanerne har lav D-vitamin-niveauer, forskning viser, og som et resultat, er D-vitamin supplement brug klatrede i de seneste år. Vitamin D har vist sig at øge knogle sundhed og det kan spille en rolle i forebyggelse af diabetes, cancer, kardiovaskulær sygdom og andre sygdomme. I lyset af den øgede brug af D-vitamintilskud, forskere satte sig for at lære mere om sundhed af dem med høj D-vitamin-niveau. De fandt, at toksiske niveauer er faktisk sjældne. (bionyt.dk/163/kilde-95 ).

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply