Search Posts

fisk

fisk

Sustainability progress should precede seafood market access, researchers urge ::: Fishery improvement projects — programs designed to fast-track access to the world seafood market in exchange for promises to upgrade sustainable practices — need to first make good on those sustainability pledges before retailers and fisheries actually do business, researchers recommend. The findings are particularly important as major retailers rush to meet the growing demand for seafood by tapping fisheries of developing countries that haven't yet achieved sustainable certification.

  • Fiskerivarer forbedringsprojekter – programmer designet til at fast-track adgang til verdensmarkedet skaldyr marked i bytte for løfter om at opgradere bæredygtig praksis – skal først gøre god på disse bæredygtighed løfter før detailhandlere og fiskeri faktisk gøre forretninger, forskerne anbefaler. Resultaterne er særligt vigtige som store detailhandlere skynder sig at imødekomme den stigende efterspørgsel efter fisk og skaldyr ved at trykke fiskeri i udviklingslandene, der endnu ikke har opnået bæredygtig certificering.(bionyt.dk/163/kilde-79 ).

  • fisk-adfærd

Fish born in larger groups develop more social skills, different brain structure ::: A new study shows that cichlid fish reared in larger social groups from birth display a greater and more extensive range of social interactions, which continues into the later life of the fish. Researchers say this indicates the fish develop more attuned social behaviour as a result of early environments.

  • En ny undersøgelse viser, at cichlide fisk opdrættet i større sociale grupper fra fødslen vise en større og mere omfattende udvalg af sociale interaktioner, som fortsætter ind i det senere liv i fisken. Forskere siger dette indikerer fiskene udvikler mere tilpasset sociale adfærd som følge af tidlige miljøer.(bionyt.dk/163/kilde-80 ).

  • fisk-adfærd

Warm-blooded fishes swim faster and farther than cold-blooded counterparts ::: Marine scientists have long known that some species of fish possess a unique physiological characteristic — a web of arteries and veins lying very close together — that enables them to raise their internal temperatures higher than that of the water surrounding them. Now, a new study has demonstrated that species possessing the ability to warm their core — a process called endothermy — are able to swim two and a half times faster than those whose body temperature doesn't change.

  • Havforskere har længe vidst, at nogle arter af fisk besidder en unik fysiologisk egenskab – et net af arterier og vener ligger meget tæt på hinanden – der gør dem i stand til at hæve deres interne temperaturer højere end vandet omkring dem. Nu, har en ny undersøgelse vist, at arter besidder evnen til at opvarme deres kerne – en proces, der kaldes endothermy – er i stand til at svømme to en halv gange hurtigere end dem, hvis kropstemperatur ændrer sig ikke. (bionyt.dk/163/kilde-81 ).

Fisk

Danske navne på verdens fiskearter


Danske navne på fiskefamilier

Gå til hjemmesiden for BioNyt – Videnskabens Verden

Leave a Reply