Search Posts

Fed-løgn-at-Danmark-har-haft-vækst-uden-øget-energiforbrug

Fed løgn at Danmark har haft vækst uden øget energiforbrug Udgivet den 24. juni 2008 af Ole Terney ( webredaktør )

Det var en fed løgn, da statsminister Anders Fogh Rasmussen i en tale i USA’s Handelskammer i februar 2008 sagde "Fra 1980 til 2005 har Danmark nydt godt af omkring 70% økonomisk vækst med knap nogen vækst i sit energiforbrug".

Sagen er, at vi danskere har eksporteret vores forurening til Kina. I FN-systemet bliver CO2-udslippet skrevet på den kinesiske klimaregning, så realiteten er altså, at Danmarks energiforbrugende og CO2-udsendende produktion reelt udføres i Kina og andre steder, og ikke medregnes i regnestykket.

Verdensnaturfonden har beregnet, at hver dansker udledte 1500 kg CO2 fra kinesiske kraftværker og fabrikker i 2006. En Peugeot 207 skal køre 10.000 km for at udlede den samme mængde drivhusgas, skriver Politiken 23. okt. 2008 s.9..

Danskerne udleder betragteligt mere CO2 end de officielle statistikker viser, skriver Politiken 24. juni 2008 på forsiden.

En rapport "Dansk forbrug, global forurening" fra WWF Verdensnaturfonden konkluderer, at Danmarks udledning er steget markant siden 2001 og allerede dengang var den reelle dansk-frembragte CO2-udledning og energiforbrug mindst 20% over de officielle opgørelser. Rapporten beregner for første gang, hvor meget yderligere CO2-udledning Danmark er årsag til, fordi vi i stigende grad køber vores varer og tjenesteydelser fra ineffektive fabrikker i Kina, Indien og Rusland.

Når man sender grisetarme til rensning i Kina, og tilbage igen for at bruge dem til danske pølser, koster det CO2-forurening. Baggrunden er naturligvis den enorme forskel i løn, men CO2-regnskabet bør ikke sminkes af den grund.

Danmark har flyttet sin produktion til lande, som ikke har forpligtigelser til at reducere deres CO2-forurening. Hele den danske tøjindustri foregår f.eks. bl.a. i Kina, og i øvrigt med langt større indtjening end tidligere.

Kineserne er nu oppe på at lukke 6 milliarder ton CO2 ud om året. En trediedel, 2 milliarder ton CO2, kommer fra eksport-erhvervene. Når Kina er blevet en del af problemet er det, fordi kineserne producerer til os. Men Kina er heller ikke interesseret i at have en massiv forurening på hjemmefronten for at kunne eksportere til resten af verden har den kinesiske ministerpræsident Wen Jiabao udtalt.

Danmark er langt fremme når det gælder energieffektivisering på visse områder, og det er dette, og ikke den kreative bogføring, som man bør slå på.

Ministeriet forsvarer sig med, at det opgør tallene på samme måde som andre lande. Men det er ikke en undskyldning for kreativ bogføring, og slet ikke, når Danmark i forhold til andre lande får meget mere af sin produktion foretaget i udlandet.

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply