Search Posts

Excel – tip – fjerne skjulte liniebrud

FIND OG ERSTAT AF DE USYNLIGE LINIEBRUD:
I find-erstat boxen holdes ALT nede medens man trykker 010 på NUMMERTASTATUREN (IKKE PÅ TALLENE OVER BOGSTAV-TASTERNE)

Using ALT + ENTER means that Excel inserts a line feed character, or ASCII CHAR(10) which shows as a new line.

We need to remove these instances of CHAR(10) which appear invisible on screen and replace them with something else to act as a delimiter which we can then use to break the data into columns.

  • To start with add a new helper column on your spreadsheet, in this instance it would be column B and type the formula =SUBSTITUTE(A1,CHAR(10),”£”)
  • Fill this formula down against the rows that you have. This formula searches the cell indicated (eg cell A1) for all instances of CHAR(10) and substitutes them with £
  • You can then use the Text to Columns function to break the data into columns using £ as the delimiter. You can of course use any character you like rather than the £ however make sure that it’s something you know doesn’t already appear in your data as otherwise the columns may break in the wrong places. And watch out for using the wildcard characters too (see my previous poston searching for wildcard characters)

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply