Search Posts

Excel – fjerne formel men lade værdien stå

PROBLEM: EN CELLE ELLER KOLONNE HAR INDHOLD SOM ER DANNET AF FORMLER (F.EKS. =a1+1, ELLER CONCATE(A1+A2)

og der ønskes kun slutresultatet og ikke formlerne (fordi hvis indholdet afhænger af andre celler/kolonner så vil ændringer af disse influere på indholdet af cellen/kolonnen. Det er heller ikke muligt at lave en sortering, hvis indholdet bestemmes af formler og ikke er faktiske værdier)

LØSNING:
Selekter celler/kolonner, højreklik, tryk KOPIER
Højreklik og tryk INDSÆT SPECIEL og tryk på ikon som viser "123" ved sig.

Ammmmmmmm
2mmmmmmmm
A2mmmmmmmm
hvor "A2" opstår fordi der i denne celle står formlen =A1&B1
Højreklik på den tredie celle og tryk KOPIER
Højreklik igen og tryk INDSÆT SPECIEL, og vælg INDSÆT VÆRDIER (første ikon med tallene 123)

Der ses nu:

Ammmmmmmm
2mmmmmmmm
A2mmmmmmmm

Men denne gang er cellen ikke med formlen, men der står simpelthen A2 i cellen

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply