Search Posts

Energi – undervisningsforsøg

Se forsøgsvejledning til undervisning i energi – her
Fra lys til elektricitet
Solcellens effekt
Forskellige typer lys og solcellen
Solcellen og temperatur
Lav en solcelle
Lagring af lys som elektricitet
Varme fra solen
Solfanger lavet af haveslange
Solvarme med varmeveksler
Lagring af energi
Brændselscelle
Solarimeter
Aircondition anlæg
Solovn
Vakuumsolfanger
Solcellekufferten fra SEF
Solvarmekit fra SEF
Sådan kan du påvise CO2

Udånder mennesker CO2?

Mennesker og forbrænding
Energiindhold
Sådan kan du påvise ilt
Danner planter ilt?
Planter forbruger CO2
Drivhuseffekt

Lav din egen magnet
Elektromagnet
Kraftværket
Trefaset generator
Transformation
Transport af el
Sådan kan SO2 påvises
Sådan kan røg renses for SO2
Syreregn

Byg en vindmølle

Vindmølle med gear

Rosetvinge

Trævinge

Satoriusmøllen del

Byg en vindmølle af et cykelhjul
Vindmølle og lys
Vindmøllens effektivitet
Elektricitet fra vindmøllen
El fra vindmøllen forstyrre på elnettet

Biomasse

Biogas

Er der svovl i biogas?

Transport

Forbrænding af benzin/diesel
Svovl fra bil

Katalysatoren

CO2 fra bil

Se forsøgsvejledning til undervisning i naturvidenskab (NØRD-akademiet) – her
MED DISSE EMNER (tal er kapitlerne):
10 Hive fedt ud af spegepølse
11 Smeltepunkter for fedt
12 Hvad er smør?
13 Emulsion

17 Find stivelse og sukker
17 Mad, brændstof til din hverdag

21 Påvisning af proteiner

23 Dissekerer chips
23 Energiforbrug og indhold
25 Forbrænding i os

29 Spalte kulhydrat og Spalte protein
31 Leverpølse
32 Spalte fedt

35 Blodtrykstesten
36 Lungekapacitet

42 Potentiel, kinetisk og elektrisk energi
43 Energiberegneren

45 Batterier
46 Energilagring i karse

48 Vandvarmer
49 Solovn

51 Destillation af olie
51 Cracking

55 Damp til bevægelse
55 Bevægelse til strøm (elektrisk energi)
56 Temaet ”Vand og liv”

58 ”Vand og liv” i bogsystemerne

61 Handske på kolbe
61 Lav din egen is
62 Vand og damp
63 Æg og dåser

66 Sky i flaske og Vandets kredsløb
66 Vands massefylde

68 Regnvandets tur gennem undergrunden
68 Vandrensning med destillering
69 Vandrensning, mekanisk

71 Osmose i basilikum
72 Udtørring med eller uden hud
73 Vand i cellerne
74 Farvede ledningsstrenge
76 Bladmængde og vandforbrug
77 Temaet ”Kulstofkredsløb”
80 Kulstofkredsløb i bogsystemerne

83 Carbontest
83 Hvad indeholder carbon

85 Fotosyntese og lys
86 Fotosyntese og CO2
87 Byg fotosyntesen

90 CO2 i vand
90 CO2 som ildslukker

94 Afbrænding af flaskegas
95 Indåndings- og udåndingsluft
97 Kul, ilt og CO2

99 Drivhuseffekten

101 Kalk og syre
101 Kemisk forvitring

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Fra lys til elektricitet

Solcellens effekt

Forskellige typer lys og solcellen

Solcellen og temperatur

Lav en solcelle

Lagring af lys som elektricitet

Varme fra solen

Solfanger lavet af haveslange

Solvarme med varmeveksler

Lagring af energi

Brændselscelle

Solarimeter

Aircondition anlæg

Solovn

Vakuumsolfanger

Solcellekufferten fra SEF

Solvarmekit fra SEF

Sådan kan du påvise CO

Udånder mennesker CO

?

Mennesker og forbrænding

Energiindhold

Sådan kan du påvise ilt

Danner planter ilt?

Planter forbruger CO

Drivhuseffekt
Afsnit : El og Kraft
Indledning

Lav din egen magnet

Elektromagnet

Kraftværket

Trefaset generator

Transformation

Transport af el

Sådan kan SO

påvises

Sådan kan røg renses for SO

Syreregn
Afsnit : Vindenergi
Indledning
a
Byg en vindmølle
b
Byg en vindmølle
c Vindmølle med gear
a
Rosetvinge
b
Trævinge
a
Satoriusmøllen del
b
Satoriusmøllen del

Byg en vindmølle af et cykelhjul

Vindmølle og lys

Vindmøllens effektivitet

Elektricitet fra vindmøllen

El fra vindmøllen forstyrre på elnettet
Afs
nit : Biomasse
Indledning
Biogas
Er der svovl i biogas?
Afsnit : Transport
Indledning

Forbrænding af benzin/diesel
Svovl fra bil
Katalysatoren
CO

fra bil
Biogas
Forsøg med Energi
Biogas

Leave a Reply