Search Posts

elektricitet

Høstning af elektricitet fra kunstige træer

Hvordan kan man høste elektricitet fra kunstige træer? En gruppe forskere på Iowa State University har udviklet kunstige blade og grene, som kan frembringe elektricitet. Forskerne blev inspireret af poppeltræer, hvis blade bevæger sig i selv svag vind. Når de kunstige blade svajer i vinden dannes elektrisk energi. Små snore af en speciel type plastik inde i bladstilkene afgiver nemlig et piezo-elektrisk signal, når bladet bevæges af vinden.

Hvorfor har man valgt poppeltræet som model til at høste elektricitet fra kunstige træer? Bladstilken hos poppelblade er flade og svinger i et specielt mønster, som i de kunstige træers "blade" optimerer omdannelsen til elektricitet.

Hvad kan kunstige træers blade, der kan høste elektricitet, bruges til? De kunstige blade på kunstige træer kan høste elektricitet, men de kan ikke erstatte store vindmøller. Derimod kan teknologien inspirere til et marked for små og visuelt diskrete maskiner, der kan omdanne vind til elektricitet. Fordelene ved denne teknologi er det æstetiske udseende og den lille skala. I Las Vegas har man forsøgt at kamouflere telefontårne som træer med kunstige blade. I første omgang var det kun for at forskønne byen. Men med denne nye kunstig-blad-teknologi kan man øge funktionaliteten af bladene på disse kunstige træer.

Forskere forestiller sig også, at kunstige træer kan strømforsyne husholdningsudstyr. Deres metode til at omdanne vind til elektricitet kræver dog yderligere forskning, før produktet kan konkurrere på markedet.

http://www.futurity.org/fake-tree-electricity-1348972-2/
Person nævnt i kilden: Michael McCloskey, associate professor of genetics, development, and cell biology, Iowa State University

ANDRE ARTIKLER OM ELEKTRICITET:

Energi: Hvad er kontaktenergi (også kaldet den gnidningselektriske generator, kontakt-elektrificering, triboelektriske virkning, triboelektrificering eller den gnidningselektriske effekt, statisk elektricitet)?

Energi: Hvad er bøjningsenergi (også kaldet piezoelektrificering af piezoelektriske materialer)

Energi: Hvad er smart tøj (energiproducerende tøj af piezoelektrisk materiale)

Energi: Hvad er nanotråd-baserede generatorer (piezoelektrisk materiale)?

Energi: Hvad er PZT (piezoelektrisk materiale)?

Energi: Hvad er PVDF (piezoelektrisk materiale)?

Energi: Hvad er elektrospinning (piezoelektrisk materiale)?

Energi: Kan man høste energi fra radiobølgerne i luften (ambient backscatter, omgivelses-tilbagekastning, Wi-Fi Backscatter, Internet of Things)?

Energi: Hvad er begræsningerne for brugen af ambient backscatter energi (omgivelses-tilbagekastning, Wi-Fi Backscatter, Internet of Things, energi fra radiobølger)?

Energi: Hvad er Waka-Waka (WakaWaka light)

Energi: Hvad er Waka-Waka (WakaWaka Power)

Energi: Hvad er Waka-Waka (Virtual Grid)

Hjerneimplantat: Kan man få evne til at søge på internettet og oversætte sprog via neuroproteser?

Energilagring: Hvad er forskellen på energitæthed og power-tæthed (superkondensatorer, superkapacitorer)?

Energilagring: Hvad er superkondensatorer (superkapacitorer, nanokondensatorer, nanokapacitorer, ultrakondensatorer, ultrakapacitorer, EDLC, electric double-layer capacitor)?

Energilagring: Kan man lave superkondensatorer i metermål (superkapacitorer, nanokondensatorer, nanokapacitorer, ultrakondensatorer, ultrakapacitorer, EDLC, electric double-layer capacitor)?

Energilagring: Hvad er fordelene ved superkondensatorer (superkapacitorer, nanokondensatorer, nanokapacitorer, ultrakondensatorer, ultrakapacitorer, EDLC, electric double-layer capacitor)?

Energilagring: Hvad er ulemperne ved superkondensatorer (superkapacitorer, nanokondensatorer, nanokapacitorer, ultrakondensatorer, ultrakapacitorer, EDLC, electric double-layer capacitor)?

Energilagring: Hvor meget energi indeholder superkondensatorer og batterier (lithiumbatterier, lithiuthionylchloridbatterier, superkapacitorer, nanokondensatorer, nanokapacitorer, ultrakondensatorer, ultrakapacitorer, EDLC, electric double-layer capacitor)?

Energilagring: Kan superkondensatorer eksplodere (superkapacitorer, nanokondensatorer, nanokapacitorer, ultrakondensatorer, ultrakapacitorer, EDLC, electric double-layer capacitor)?

Energi: Hvad er passiv energi (rygsækken der giver energi)?

Energi: Hvad er passiv energi (nanogenerator der giver energi, vibrationsenergi, knæbeskytter-energi, åndedrætbevægelsesenergi)?

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply