Search Posts

ebola-forebyggelse

FOREBYGGELSE FOR AT UNDGÅ EBOLA

HYGIEJNE
klorinvand til at vaske hænder

berør ikke munden og næsen med hænderne

vaske hænder hyppigt

beskyttelsesdragt når man håndterer vilde dyr og svinekød

undgå genbrug af nåle på hospitaler

træne i brug af beskyttelseudstyr

MADLAVNING
gennemstege kød

undgå bushmeat, især aber

MENNESKER IMELLEM
sikker sex

undgå kontakt med kropsvæsker fra syge

INFORMATION
info til befolkning

info om sikre ritualer for syge og afdøde

hurtig begravelse af døde

bekæmp uvidenhed

bekæmp vildledninger (annoncer for uvirksomme produkter )

DYR
undgå kontakt med vilde dyr, også døde dyr

undgå indsamling af ådsler

brænd smittede dyr

SVIN
formindsk smitte fra svin til mennesker

holde svin væk fra aber

HUNDE
tjekke hunde

hunde og mus kan smittes uden at blive syge og dermed være smittebærere. Et problem at hundene selv skal finde
deres mad fordi de ikke fodres

ABER
undersøg aber for smitte

FLAGERMUS
undgå kontakt med frugtædende flagermus

PARATHED
vær parat med isolationsfaciliteter og behandling

vær parat til at lave kontaktopsporing

vær parat med Ebola behandlingscentre

vær parat til sikker håndtering af transport

vær parat til sikker håndtering af døde

vær parat med beskyttelsesudrustning

VACCINATION
vaccinere

udvikle simple vaccinationsmetoder (næsespray)

beredskab for hurtig vaccination ved smitteudbrud

beredskab for hurtig vaccinefremstilling ved smitteudbrud

Leave a Reply