Search Posts

DNA-aflæses-transkriberes


DNA-AFLÆSNING EFTER ALDER

Virus kan anvendes til at angive, hvornår DNA aflæses (transkriberes) på forskellige alderstrin af individet. Rudolf Jaenisch og Detlev Jåhner fra Heinrich-Pette Institute for Experimental Virology and Immunology skriver i Nature vol.287, s.456 om "Moloney virus"gener, der er fusioneret ind i forskellige regioner af muse-DNA. Med andre ord er hver kopi af virus-genomet sat ind i forskellige fragmenter af muse-DNA af forskellig længde. Fragmenterne af muse-DNA er lavet med restriktions-endonuclease, som skærer DNA'et op på bestemte definerede steder. Når virus-genomet er fusioneret med værtens DNA, er der dannet forløberen for en virusbetinget kræft: musecellerne aflæser virusgenerne på samme tid, som de aflæser deres egen DNA, og proteiner, der er kodet af Moloneyvirusgenerne danner overproduktion af hvide blodceller, som viser sig som leukæmi. Hvis nu virusset bliver indsat i den del af kromo somet, som næsten aldrig bliver aflæst, ville virusgenomet være "stumt", dvs. Ikke komme til udtryk, og derfor uden evne til at danne virus og leukæmi. Jaenisch og Jahner fandt, at forskellige stammer af virusset, betegnet Mov-2, Mov-3 og Mov-4, udviser sygdommen på forskelligt tidspunkt efter musens fødsel. Det er et bevis på, at placeringen af virussets indsætning i musekromosomerne dikterer, hvor effektiv virussen er til at danne leukæmi. Dermed kan virussen altså bruges til at påvise hvilke kromosomdele, der aflæses på forskellige tidspunkter af musens liv, dvs. hvilke dele af DNA'et, der er aktivt på musens forskellige alderstrin. Således blev regionen, hvor Mov-3 var indsat, aflæst, når musene var 3 uger gamle, med det resultat at virus blev dannet som et biprodukt. Mov-2 blev kun aflæst nogen gange – ikke som Mov-3 hos alle mus – og Mov-2 var aktiv senere i musenes liv. (Kilde: New Scientist 20, nov.1980, s.506. )

Artiklen her bragtes i BioNyt nr. 1

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply