Search Posts

Dansk forskning (danskforskning) – Kemometri

SCIENCE > Presse > Nyheder > 2014 > Lektor Thomas Skov får…

17. juni 2014
Lektor Thomas Skov får forskerpris fra H.K.H. Prinsgemalens Fond

FORSKERPRIS

Thomas Skov fra Institut for Fødevarevidenskab har modtaget en pris fra H.K.H Prinsgemalens Fond for sin forskning samt at udbrede anvendelsen af kemometri i industriel sammenhæng.
external image thomasskov-505x180.jpg
Lektor Thomas Skov modtager prisen af H.K.H Prinsgemalen, fotograf: Peter Dahlerup

Ved en reception den 2. juni 2014 på Fredensborg Slot uddelte H.K.H. Prinsgemalens Fond fire priser. Forskerprisen gik til lektor Thomas Skov. Prisen blev tildelt for hans internationalt anerkendte og anvendelsesorienterede forskning.
external image prismodtagere-300x200.jpg
Prismodtagere fra H.K.H. Prinsgemalens Fond på Fredensborg Slot. Fra venstre ses filminstruktør Thomas Vinterberg, lektor Thomas Skov, H.K.H. Prinsgemalen, skuespiller Danica Curcic og sanger Teitur Lassen. Fotograf: Peter Dahlerup

Thomas Skovs forskning omhandler bla. håndtering af kromatografiske data, og er især rettet mod anvendelse i industrien. Han har udviklet brugervenlige matematiske værktøjer, i form af MATLAB-baserede programmer, der i dag anvendes af danske fødevarevirksomheder som Arla Foods og Chr. Hansen. Det er især Thomas Skovs vision og arbejdsfacon med at gøre kemometri brugbart også industrielt, der har sikret ham prisen fra H.K.H. Prinsgemalens Fond.
Thomas Skov har været aktiv i udviklingen af elementer i følgende:

  • Sensable – et program til håndtering af data fra elektroniske næser baseret på avancerede kemometriske metoder
  • OptimCOW – en automatisk og brugervenlig metode til korrektion for shift i kromatogrammer, hvilket ses i alle former for kromatografi
  • OpenChrom – et open source program, der anvendes til kromatografiske data i industrien og på universiteter, hvor Thomas Skov har været med til at inddrage multivejs metoder der håndterer kromatografi endnu bedre end med klassiske metoder

Forskning rettet mod anvendelse i industrien

Thomas Skov er en af initiativtagerne til et samarbejde med Stellenbosch Universitet, Sydafrika. Dette forskningssamarbejde omhandler vinmetabolomics og optimering og analyse af vinaroma. Dette har været en nøglefaktor til at forskere i Sydafrika gennem kemometri har kunnet opnå en endnu større viden om vin, og derigennem øge kvalitet og udbytte af deres produktion.
Thomas Skov er også en af hovedaktørerne på KU bag forskningen i bioteknologikonsortiet BIOPRO, hvor der gennem bioteknologisk forskning og udvikling skal skabes værdi for Danmark med det mål at bevare arbejdspladser og højne Danmark som attraktivt sted at lægge fremtidens produktionsfaciliteter.
Arbejdsfaconen i BIOPRO med fokus på at udnytte hinandens spidskompetencer på en mere direkte måde har allerede skabt løsninger der anvendes i industrien og flere løsninger er på vej; med disse kan der spares tid og penge og det vil skabe grobund for at opretholde det tætte samarbejde der er mellem biotekvirksomheder, danske universiteter og SMV’er for derigennem at sikre at dansk bioteknologi også er førende i fremtiden.
Thomas Skov underviser desuden i både indledende og avancerede kurser indenfor kemometri på KU, og han har efteruddannet over 200 danske industriansatte i kemometriske metoder, og hvorledes disse teknikker kan anvendes til konkret problemløsning og procesoptimering. Han har derved skabt sig et bredt netværk, som har ledt til flere samarbejder med industrien både nationalt og internationalt.

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply