Search Posts

cykel-medicin-fedme

cykel-medicin-fedme

Walking or cycling to work could help you lose weight ::: Leaving your car at home could help shed pounds – according to new research. Given that car use is high, the findings strengthen the case for incentivising walking or cycling to boost population health, suggest the researchers.

  • Forlader din bil derhjemme kunne hjælpe kaste pounds – viser ny forskning. I betragtning af at brug af biler er høj, resultaterne styrker tilfældet for incitament gå eller cykle til at øge befolkningens sundhed, foreslår forskerne. (bionyt.dk/163/kilde-58 ).

  • cykel-pris

Six times more expensive to travel by car than by bicycle: Study ::: It is six times more expensive for society — and for you individually — if you travel by car instead of cycling. This has been shown in a study from Copenhagen, a city of cyclists. It is the first time a price has been put on car use as compared to cycling.

  • Det er seks gange dyrere for samfundet – og for dig individuelt – hvis du rejser i bil i stedet for at cykle. Dette er blevet vist i en undersøgelse fra Københavns, en by med cyklister. Det er første gang, en pris der er sat på brug af biler i forhold til cykling.(bionyt.dk/163/kilde-59 ).

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply