Search Posts

cv

Curriculum vitae (English version)

Ole Terney Ole Terney

Biolog Ole Terney
Falkonergårdsvej 4, 1959 Frederiksberg C
Tlf.: (+45) 3537 6408
Skype-name: "bionyt"
E-mail: bionyt@gmail.com
http://www.bionyt.dk

Uddannelser
Cand. scient. i biologi fra Københavns Universitet
Bibliotekar fra Danmarks Biblioteksskole, Kbh.

Supplerende kompetenceområder:
Videnskabsjournalist
Tekstbehandling
Sekretær-funktioner
Mødearrangør
Mødeleder
Rejsearrangør
Rejseguide
Tele-marketing
Oversætter (patentlitteratur, faglitteratur; fra Engelsk)
Sælger

Arbejde:
Freelance-arbejde som videnskabsjournalist. Medlem af Danske Videnskabsjournalister: se her
Medarbejder på patentbureauet Lehmann & Ree
Redaktør af tidsskriftet BioNyt – Videnskabens Verden
Ansat som lærer på skole i England (14 måneder)
Arrangør af kunstudstilling, faglige møder, Grønlandsrejser.

Udvalgte referencer:
· Det Kgl. Videnskabernes Selskab: Manuskript til bog om genteknologi, bestilt af Det Kgl. Videnskabernes Selskab.
· Teknologinævnet: Rapport om kloning til brug ved møde i Folketinget, samt referat af mødet.
· Novo-Nordisk: Oplæg til miljøhåndbog for laboranter.
· Foreningen af Bioteknologiske Firmaer i Danmark: Bogen: "20 år med genteknologi".
· Copenhagen Capacity: Konsulentarbejde vedrørende bioteknologi.
· Københavns Folkeuniversitet: Organisering af kursus i Arktisk Økologi.
· Københavns Universitet: Informationsmateriale om universitetets bioteknologiske forskning.
· Forskningsrådene: Bog om forskningen under det bioteknologiske rammeprogram.
· Miljøstyrelsen og Teknologirådet: Vejviser for bioteknologi.
· Gyldendal: Ekstern redaktør på fagbog.
· Gad: Biologisk ordbog.
· Christian Ejlers Forlag: Miljøvejviser og vejviser for bioteknologi.
· Lingtech A/S: Oversættelse af patentlitteratur.
· Chas Hude Patentkontor: Oversættelse af patentlitteratur.
· Larsen & Birkeholm A/S – Skandinavisk Patentbureau: Oversættelse af patentlitteratur.
· Magnus Jensens Eftf.: Oversættelse af patentlitteratur.
· Awapatent: Oversættelse af patentlitteratur.
· Rudolf Nikolajsen Patentkontor: Oversættelse af patentlitteratur.
· Dako A/S: Database over patentlitteratur.
· BioNyt: Grundlægger, redaktør.
· Zoologisk Museum, København: Oplæg til manuskript og lay out til den danske ansøgning om at blive værtsland for Global Biodiversity Information Facility (GBIF).

Erfaring med radioarbejde:
· Producer af rundbordssamtale om mulighed for liv på Mars for Universitetsradioen
· Medvirken i forskellige lokalradio-programmer.
· Ekstern medarbejder på det ugentlige program "Videnskaben og vi" (Joachim Jerrik og Jens Meulengrach-Madsen), hvor jeg udarbejdede og indtalte populærvidenskabelige foredrag.

Erfaring med organisations- og foredragsarbejde:
· Ingeniørforeningen: Organisering af og mødeleder på heldagsmøde om CFC-gasserne i Dansk Ingeniørforening.
· Biologisk Forum og Greenland Tourism: Organisering af og mødeleder på weekendmøde om forskning i Grønland, Zoologisk Haves auditorium.
· Arrangør og rejseleder på udlandsrejser til Sverige, Tyskland og Estland for Danmarks Naturfredningsforening, og til Grønland for Biologisk Forum og Profil Rejser.
· Guide på talrige svampeture.
· Vært for ugentligt studiekredsarbejde i emnerne: Krydderurter, lægeurter og svampe.
· Foredragsholder ved forskellige lejligheder.
· Medlem af initiativgrupperne bag oprettelsen af NOAH, OOA og OVE og aktiv i disse miljøgruppers opstartfase.
· Medlem af Natur og Ungdoms bestyrelse, medio 1960'erne.
· Initiativtager til oprettelse af en dansk biosensor-gruppe, der havde til formål at etablere dansk biosensorforskning med støtte fra industrien.

Efteruddannelse:
· Deltagelse i internatkursus om bioteknologi for journalister.
· Deltagelse på "Hands on" kurser for journalister på Landbohøjskolen og Danmarks Tekniske Universitet.
· Kurser vedrørende brug af Internettet og databaser
· Videnskabsjournalistiske rejser til Sverige, Norge, Schweiz, Østrig, USSR, Tjekkiet, Irland og England.

Sprogkendskab:
· Dansk (journalistisk, retskrivning, biologisk/medicinsk fagligt)
· Engelsk (oversættelse til dansk, oversættelse til engelsk, mundtligt engelsk)
· Tysk (mindre øvet)
· Fransk (mindre øvet)

Oversættelsesarbejde:
· Fast freelance oversætter for Chas Hude Patentkontor (Ulla Klinge)
· Fast freelance oversætter for Magnus Jensens Efterfølger Patentkontor (Kai Norup)
· Fast freelance oversætter for Awapatent Patentkontor (Christian Hauge)
· Fast freelance oversætter for Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk patentbureau (Doris Holch)
· Fast freelance oversætter for Rudolf Nikolajsen Patentkontor.
· Freelance oversætter for Gyldendal

Edb-kendskab:
· Word, Excel, Internet Explorer, Outlook Express, Word Perfect (øvet bruger)
· QuarkXPress (øvet bruger)
· InDesign (øvet bruger)
· Photoshop (øvet bruger)
· Homesite, Coral Draw, File Maker (øvet bruger)

Andet:
I min fritid interesserer jeg mig for havearbejde, tegning, maling og skulptur ud over de naturhistoriske interesser.

Tillæg:
Bogudgivelser (Biblioteksstyrelsens liste):
Biologi, Gad forlag (1994). 361 s. [Ole Terney]
På sporet af dobbeltspiralen, Gyldendal (1987) 352 s. [oversættelse: Ole Terney]
Sådan reguleres genteknologi, Foreningen af Bioteknologiske Industrier i Danmark (1988) 70 s. [Ole Terney og Kirsten Fink]
Det Bioteknologiske Forsknings- og Udviklingsprogram 1991-1995, Forskningsrådene (1992). 87 s. [Ole Terney]
20 år med genteknologi, Foreningen af Bioteknologiske Industrier i Danmark (1996) 87 s. [Ole Terney]
Salmonella, BioNyt forlag (1998) 31 s. [Ole Terney]
Liv i rummet, BioNyt forlag (1997) 72 s. [Ole Terney]
Svampe – noter og anekdoter, 1.del og 2. del, BioNyt forlag (1994) 44 s og 52 s. [Ole Terney]
Kemiske våben, BioNyt forlag (1991) 64 s. [Ole Terney]
Regnskov, BioNyt forlag (1990) 106 s. [Ole Terney]
Meningitis, BioNyt forlag (1989) 32 s. [Ole Terney]
Lysterapi, BioNyt forlag (1987) 39 s. [Ole Terney]
Debatten om gensplejsning, BioNyt forlag (1986). 179 s. [Ole Terney]
Gensplejsning og miljø, BioNyt forlag (1986) 49 s. [Ole Terney]
Reagensglasbørn og etik, BioNyt forlag (1985) 35 s. [Ole Terney]
Arbejdsmiljø: støj …, Eget forlag (1979). 44 s. [Ole Terney]
Vedvarende energikilder, 3. rev. udg. Organisationen for Vedvarende Energi 96 s. [Ole Terney]

Tilføjelser til Biblioteksstyrelsens liste:
Genteknologi og verdens fødevareforsyning, Rhodos forlag (1999) 142 s. [Ole Terney]
Bioteknologisk vejviser 1992, Christian Ejlers Forlag (1992). 168 s. [Ole Terney og Frode Stoustrup]
Vedvarende energikilder, 4. rev. udg., 1. del og 2. del (148 s.). Organisationen for Vedvarende Energi (1980). [Ole Terney, Erling M. Pedersen og Carsten Frederiksen]

Artikler:
Talrige emner inden for medicin, biologi og miljø. Blandt emnerne kan nævnes:
Nanoteknologi
Bioteknologi
Hjernen og dens sygdomme
Ernæring og fedme
Svampeforgiftninger
SARS-epidemien
Fugleinfluenza
Astronomi
Klimaændringer
Ny forskning og aktuelle biologiske emner (se nedenfor)

Eksempel på artikel skrevet af Ole Terney
Artikel om nanoteknologi i BioNyt – Videnskabens Verden

Index til artikler skrevet af Ole Terney

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply