Search Posts

Chimpanse-babyer af hunkøn leger med dukker

DENNE ARTIKEL SKAL BEARBEJDES TIL LAVERE NIVEAUER (1) – (5).
DU ER VELKOMMEN TIL AT GØRE DETTE.

Forskere har for første gang påvist, at leg hos vilde chimpanser er forskellig afhængig af kønnet (det kendes heller ikke fra andre vilde dyr, men ses i zoologiske haver). Opdagelsen styrker antagelsen af, at der er kønsspecifikke forskelle hos det tidlige menneskebarns hjerne.

Da Jane Goodall første gang rapporterede, at chimpanser bruger værktøj, rystede det vores opfattelse af menneskets egenart. Vi har aldrig helt genvundet det, og senere viste det sig, at vilde chimpanser i Kanyawara-populationen i Ugandas Kibale-nationalpark bruger genstande som legetøj, og nu har man opdaget, at unge chimpanser i denne population leger med små stokke og tykke pinde på samme måde, som menneskebørn leger med dukker. De vugger pinden og tager pinden med op i deres rede.

Chimpanserne er blevet fulgt i 14 år af Sonya Kahlenberg, biolog ved Bates College i Lewiston, Maine, og Richard Wrangham, biologisk anthropolog ved Harvard University.

De havde af og til set, at unge chimpanser gik rundt med en tyk pind. De opstillede den hypotese, at de øver sig på moderskabets rolle. Det ville svare til andre former for leg, hvor de unge øver sig på de voksnes roller. I så fald skulle denne adfærd især findes hos de unge hunner, og ophøre, når de fik unger. Netop sådan var det.

En række særlige forhold tyder på, at-bære-pind (stick-carrying) er at øve sig på moderskabet:
• Blandt 301 observationer viste denne at-bære-pind adfærd sig at være almindeligst hos unge chimpanser.
• At-bære-pind var langt hyppigere hos unge hunner end hos unge hanner, hvor det kun sjældent sås.
• At-bære-pind forekom kun hos hunnerne før deres første fødsel. (At-bære-pind adfærd blev observeret hos nogle voksne hunner, men blev aldrig observeret, efter at de var blevet mødre).
• Hyppigt (mindst 25 observationer) tog unge chimpanser pindene med op i den rede, som de til tider hviler i om dagen – en adfærd, der ikke blev observeret, når pinde blev brugt til andre formål.
• Nogle af chimpanserne legede også med pinden, når de var i deres dagsrede – og gjorde det på en lidt forsigtig måde, som de som mødre ville gøre med unger.
• Chimpanserne brugte ikke pinden til noget særligt formål – de bar blot rundt på den, fra minutter til timevis.
• En ung han (!) blev set lave en særskilt rede for sin pind. (Det er måske ikke tilfældigt, at denne ikke-moderlige adfærd blev udført af en ung han, som kan have set unge hunner tage en pind med i deres rede).
• Chimpanserne i undersøgelsen lærte at-bære-pind ved at kopiere andre unge. De lærte det ikke fra de voksne chimpanser. Dette tyder også på, at denne adfærd har en biologisk, dvs. genetisk, baggrund, styret af, om ungen er af hunkøn eller hankøn. Andre former for anvendelse af genstande lærer ungerne fra de voksne, f.eks. at knække nødder med sten eller fiske termitter med pinde. Da at-bære-pind ikke kendes fra andre chimpansepopulationer, kan det tænkes at være et kulturelt træk blandt ungerne i denne gruppe af chimpanser. Det er måske kun i denne chimpansegruppe, at den gode idé at bruge en kort, tyk stok som dukke er opstået. De unge har ikke set de voksne bære rundt på stokke på denne måde, men de har set mødre bære rundt på deres små unger. Idéen kan være opstået derved.

En noget lignende situation blev observeret: En ung hun-chimpanse blev set klappe en træstamme, som om hun ville “klappe ryggen på en unge”, og dette skete, medens hendes mor tog vare på en syg søskende.

At-bære-pind er i gruppen mest almindeligt blandt de 5-8 årige chimpanser, hvilket udviklingsmæssigt groft svarer til 6-9 årige menneskebørn. Chimpanser kommer i puberteten i en alder på mellem 8 og 10 år. (De når sjældent en alder af 40 år i naturen, men vides at have nået en alder på mere end 60 år i fangenskab).

Kun før fødslen
Sonya Kahlenberg og Richard Wrangham analyserede data fra 14 års observationer af vilde chimpanser fra denne population og kategoriserede brugen af pinde og stokke i fire kategorier: til at undersøge huller for vand og honning med, til at true med og som våben, som mental afstivning under ensom leg, og altså som dukker.

Indlæring af sociale roller
Leg er en måde at forberede sig til voksenlivet. Det gælder, hvad enten det drejer sig om at udvikle motoriske færdigheder, sociale færdigheder eller bestemte roller i samfundet. Leg med ‘legetøj”, som f.eks. at-bære-pind hos disse chimpanser i Uganda, synes at have den funktion, at udvikle de unge chimpansers roller inden for den sociale gruppe. Således vil disse sociale roller afgøre, hvilke typer af “legetøj”, de unge chimpanser giver sig til at lege med.
Mens hanlige rhesusaber i fangenskab synes at foretrække “maskulint” legetøj, såsom gravemaskiner og lastbiler, fremfor plysdukker med øjne, synes vilde han-chimpanser at være mere i kontakt med deres feminine sider. Unge han-chimpanser kan f.eks. finde på at hjælpe mødre, der har spæde unger. Tilsvarende kan voksne chimpansehanner give sig til at lege med unger, fortæller Stephanie Bogart fra Yerkes National Primate Research Center i Atlanta, Georgia.

(Studiet er publiceret 21.dec2010 i Current Biology, DOI: 10,1016 / j . cub.2010.11.024).

MULIGE KILDER TIL ARTIKLEN
Artikel om emnet i New Scientist

/ bn151

Leave a Reply