Search Posts

Cæsium

Atomprøvesprængninger forurener med cæsium-137. Et bor-carbon holdigt stof er blevet forsøgt brugt til at at opsamle cæsium-137 fra radioaktivt affald. 

The bis(dicarbollide) [Co(C2B9H11)2] has been used as a precipitant for removal of 137Cs+ from radiowastes.

KILDE: Dash, B. P.; Satapathy, R.; Swain, B. R.; Mahanta, C. S.; Jena, B. B.; Hosmane, N. S. (2017). "Cobalt bis(dicarbollide) anion and its derivatives". J. Organomet. Chem. 849-850: 170–194. doi:10.1016/j.jorganchem.2017.04.006.. 

KILDEN ER NÆVNT HER: https://en.wikipedia.org/wiki/Carborane.  

Leave a Reply