Search Posts

Cadmium-i-Danmark


CADMIUMFORURENING

Miljøstyrelsen har på baggrund af en rapport "Cadmium i Danmark", der er udarbejdet af en arbejdsgruppe, givet udtryk for den opfattelse, at det er nødvendigt at begrænse tilførslen af cadmium til det danske miljø. Cadmium er et grundstof, der kan ophobes i legemet og give alvorlige sygdomme, som det er set i Japan. Den helt dominerende cadmiumanvendelse er til plastprodukter, specielt emballager, og ved affaldsforbrændingen ender denne cadmium derfor i luften. Kulfyring bidrager også til forureningen. Landbrugsjordens cadmiumindhold kommer dels fra nedfald fra luften, dels fra cadmiumholdig kunstgødning og spildevandsslam. En stor del af cadmiumnedfaldet er transporteret fra forureningskilder i udlandet. Cadmium udskilles kun meget langsomt fra kroppen, og med alderen kan der ske en voksende cadmiumopbygning i nyrerne. Cadmium optages fra basislevnedsmidlerne, grøntsager og kornprodukter. Tobaksrygere er udsat for større cadciumbelastning end ikkerygere. Danskere har højere cadmiumindhold end svenskere, men mindre end japanere, amerikanere og centraleuropæere. Sverige har som det første land i verden Indført lovregler, der forbyder anvendelsen af cadmium til overfladebehandling, som stabilisator og farvestof fra 1. juli 1982. Cadmium kan give nyreskader og knogleforandringer og kan muligvis også være medvirkende årsag til sygdomme som forhøjet blodtryk og kræft. Arbejdsgruppen anbefaler Indskrænkning i brugen af cadmium som farvestof og stabilisator i plast samt til lodning og overfladebehandling. Ligeledes anbefales forbedrede rensningsmetoder af røggasser fra kraftværker og affaldsforbrændingsanlæg samt undersøgelse af mulighederne for mærkning og indsamling af nikkelcadmium-batterier. Yderligere oplysninger: Cand scient Allan Astrup Jensen, Miljøstyrelsen. Dansk Kemi, nr. 12, 1980 s.302-303.

Artiklen her bragtes i BioNyt nr. 2

Leave a Reply