Search Posts

Børnemishandling

Børnemishandling forekommer i visse familier. Det har nu vist sig, at noget tilsvarende forekommer hos aber. Undersøgelser af tre abearter har vist, at de dårlige mødre forekom i bestemte familier. Hyppigheden er nogenlunde som hos mennesker. Ud af 700 rhesus-aber var f.eks. 20 dårlige mødre, som mishandlede deres unger ved at trække afsted med dem i halen eller i benet, når moderen gik eller løb. De 20 dårlige mødre kom imidlertid kun fra 8 familier, hvilket kunne tyde på et arveligt element. I en anden abeart fandt forskerne en familie, hvor 5 søstre alle mishandlede deres unger. Dette kan enten skyldes en genetisk nedarvning eller noget, de har lært som unge. Spørgsmålet vil nu blive undersøgt ved at lade abeunger, som er født af dårlige mødre, vokse op med andre mødre, som behandler ungerne korrekt. Hvis der er tale om en genetisk nedarvning, vil disse unger alligevel vokse op til at blive dårlige mødre. Hvis det derimod er noget tillært, skulle de blive gode mødre, når de vokser op med en god mor. Undersøgelserne viste overraskende, at de dårlige abemødre ikke tilbragte mindre tid med at passe deres unger. Tværtimod brugte de mere tid til at nusse ungerne og begrænse deres løben rundt. Undersøgelserne af abemødrenes adfærd har været mulig, fordi man har optegnelser af dyrlægers rapporter om ungernes død. På den måde har man kunnet gå 6-7 abegenerationer tilbage, idet man har fundet dyrlægerapporter tilbage fra 1960'erne. New Scientist 6.12.1997 s. 19 (Forskningsresultatet er beskrevet i bladet Animal Behaviour).

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply