Search Posts

borebiller

Borebiller i træværket external image borrebille-stor-2.jpg?anchor=center&mode=crop&width=940&height=432&rnd=131395792210000000

Der er tre trænedbrydende biller, som volder særligt meget skade i Danmark. Det er kun én af arterne, der benævnes borebille, men borebille er alligevel en dækkende samlende betegnelse for de tre billearter. De borer alle tre, selvom det rent faktisk er noget, der sker, når alle tre billern er i larvestadiet

  1. Borebiller
  2. Husbukke
  3. Splintvedbiller

Det er borebillerne, der har det værste ry, men husbukke og splintvedbiller er mindst lige så skadelige.
,

Den almindelige borebille (Anobium punctatum) har punktstriber på dækvingerne.

Forum Have Lav-Have

Borebiller eller orm
Forrige Næste
Fra NG (08-11-2000 22:48 )
Jeg har fået købt mig mit drømmehus, en nedlagt landejendom, og er nu gået i
gang med at nusse rundt omkring i krogene
og har opdaget en masse huller i træværket rundt omkring, om det er biller
eller orm er vel ligegyldigt, men hvordan får jeg aflivet skidtet, jeg har
hørt om at sjaske træværket ind i petroleum, er det ok eller findes der et
andet middel ???

Mogens

Fra NG (08-11-2000 22:49 )
I trælasten kan købes et middel mod borebiller, som hedder boracol
(borakol).
Hilsen Peter>

Anonymous (05-03-2001 00:07 )
PAS PÅ MED PETROLEUM!!!!….du skal bruge Borecol p.g.a. din forsikringspolice. Hvis der ligger små dynger med frisk savsmuld oven på borehullet er de friske og sikkert borebiller…tilkald din forsikringsmand der kan fortælle om der skal action på nu

Kasper Olsen
ThomasB (05-03-2001 09:49 )
Hej.

Det kan lige så vel være husbuk, så få nogen ud og se på det!

Jeg har selv haft husbuk i 3,5 m af min fodrem.

Kontakt dit forsikringsselskab og få dem ud og se på det.

Det er ikke noget at spøge med.

Mvh
ThomasB
Anonymous (25-07-2001 20:56 )
Gori laver et produkt der hedder 22/7, det kan købes i de fleste byggemarkeder der fører Gori. Det er ret effektivt/giftigt så husk det rigtige åndedrætsværn.

Leon (26-07-2001 23:11 )
Jeg har også købt et bindingsværkshus, og er nu næsten færdig med at reparerer og udskifte egetræ. Også hos mig var der ormehuller, der er i øvrigt ca. 2 forskellige, de små, som er ca. 1 mm. store, og ikke særlig farlige, men så er der de store, som er ca. 2-3 mm store, og de skal ordnes. Enten ved at fjerne dem, eller ved at behandle dem. Jeg har indtil nu, brugt 10 liter "BORACOL 20", som er det middel du burde bruge. Jeg giver kr. 529,00 for 2½ liter.
Jeg vil også foreslå dig, at investere i, eller låne på biblioteket, en bog af Ulf Vejlby som har titlen: "BINDINGSVÆRKSHUSET"
i den bog, får du svar på næsten alle de spørgsmål du kan tænke dig.
Rigtig god arbejdslyst
Leon.
ThomasB (27-07-2001 08:12 )
Det kunne også godt være violbuk, men de lever kun på træ, hvor der stadig sidder rester fra barken.

Man kan hurtigt se forskel på husbuk og borebiller.

Borebillers flyvehul er helt lige i kanterne, hvorimod husbukkes flyvehuller er flossede i kanten. Derudover er husbukkes huller ca. dobbelt så store.

Borebiller er næsten i alt træværk, og gør ikke voldsom skade på træet. De bore kun nogle få gange i træet.

Husbuk derimod er ikke til at spøge med.
Der er kun et hul i træet og så er træet helt udhullet. Der er ikke andet en savsmuld tilbage når de har været i gang.

Jeg havde som sagt husbuk; udenpå så træet helt normalt ud, men når man trykker på træet så falder der helt sammen. Man kan stikke en finger direkte igennem en 4×4 bjælke.

Og så lige: Boracol var for nogle år siden regnet for helt ugiftigt for mennesker. Men man har nu fundet ud af at det er RIGTIGT farligt, da det danner borsalte når det kommer i forbindelse med CO2.
Derfor skal man være MEGET omhyggeligt med masker og handsker, når man går i gang med sit træværk.
Man kan få nogle ampuller man bore ind i træet, ampullerne lækker boracol over en lang periode. Det er en smart langtidsbeskyttelse.

Mvh
ThomasB
Anonymous (14-11-2002 16:18 )
Hvor lang tid holder Boracol sig efter det er påsmurt ?
Flemming7400 (17-07-2016 19:26 )
Er det ok jeg tager denne debat op igen? Jeg har borebiller og en ret stor aggressiv barkbille måske Husbuk som er i barken på nogle karmarbrædder. Det ser ud til de mest er i barken, man kan ligefrem høre at larven graver, der er nogle få ovale huller ellers løsner den barken

Jeg overvejer at købe A-tox eller Protox, kender i disse midler? Jeg har læst at larverne ikke kan klare over 46 grader og nogle af kalmarbrædderne er vægbeklædning i et isoleret rum, derfor overvejer jeg at varme det hårdt op nogle timeBorebiller ("Træorm") kræver ca. 30% fugtighed, hvilket udtørret træværk ikke har – evt. dog i fodpaneler eller træmøbler som står tæt op af kolde fugtige vægge.
Den er 3-5 mm lang. Den lever især i juni til august – fra slutningen af juni evt. meget talrig . Den lægger op til 60 æg i træværk med den rette fugtighed. Æggene klækkes efter 3-4 uger til larver, der gnaver sig ind i træet. Larven er 2-3 år om at blive udviklet. Hurtigt ved ca. 22 grader i træ af fyr, pil eller hassel.
Borebillelarver bliver ca. 5-6 mm lange, og deres udvikling tager normalvis 2-3 år. Larverne kan leve i næsten al slags træ og sågar også papir, men de trives bedst i bløde træsorter.

Over 30 grader kan larverne ikke tåle i længere tid. Deres udvikling går i hvile hvis temperaturen er under ca. 13 grader.

Billen lever kun et par uger. Der ses cirkelrunde huller i træværket, som er dens flyvehul, og der drysser træmel ud af hullerne.
Når larverne huserer rundt inde i træet, passerer de af og til et flyvehul, hvor der vil drysse en blanding af savsmuld og ekskrementer ud – også kaldet "boremel".

Det kan være i træværk alle steder i huset, men det er særligt kristisk, hvis det er i en bærende konstruktion som et tag, for i værste fald kan borebillerne nedbryde et tags bæreevne fuldstændigt.

Selve parringsakten foregår typisk i hunnens flyvehul, og finder sted kort efter, at dyrene er kommet frem. Hver hun kan lægge mellem 20 og 60 æg. Dette sker på beskyttede steder i revner og sprækker, indenfor flyvehullerne eller på ujævnt træ og gerne på steder med høj luftfugtighed. Æggene klækker efter 3-4 uger, hvorefter larverne gnaver sig længere og længere ind i træet. I den forbindelse efterlader larven det fordøjede træ i gangen bag sig. Det er disse efterladenskaber, blandet med larvens nærmest citronformede ekskrementer, vi kender som boremel.

Efter at have ligget et par uger i en puppehule lige under overfladen borer billen sig ud af det cirkelrunde flyvehul, der måler 1-2 mm i diameter.

Æggene klækker efter 3-4 ugers forløb, og de små, larver gnaver sig ind i træet. Efterhånden som de gnaver sig frem, efterlader de det fordøjede træ i gangen bag sig som tætpakket boremel. Boremelet består af larvernes små – nærmest citronformede – ekskrementer. I takt med at larverne vokser, udvides gangene, og de bliver nødt til at gnave gennem årringene. Det er derfor, at gangene i træet får det karakteristiske, labyrintagtige forløb.

Den hvide, krumbøjede larve bliver 5-6 mm lang, og lever udelukkende inde i træet. Kommer den uden for gangen bevæger den sig meget ubehjælpsomt, og den kan ikke vandre fra f.eks. et møbel til et andet. Larvernes udvikling tager normalt 2 til 3 år, i nogle tilfælde helt op til 8 år, afhængig af temperatur og fug­tighed samt af træets egenskaber. Udviklingen går hurtigst i splint af fyr, pil eller hassel. Den mest gunstige temperatur for en hurtig udvikling ligger ved 22-23oC. Temperaturer over 28oC tåler larverne ikke i længere tid. Derimod klarer de sig godt ved lavere temperaturer, udviklingen går bare langsommere og standser helt ved omkring 14oC. Luftfugtigheden, og dermed træets vandindhold, er afgørende for lar­vernes trivsel. Udviklingen går hurtigst i træ med et vandindhold på ca. 30% svarende til en relativ luftfugtighed på 100%. Falder vandindholdet til under 11%, går den helt i stå. Det forklarer, hvorfor borebiller normalt ikke trives i et stueklima. Træ i helårsopvarmede rum indeholder nemlig kun 6-10% vand. Kraftige angreb ser man f.eks. i træværk og inventar i køkkener og kælderrum, udhuse og stalde, på tørrelofter – og i kirker, hvor fugtigheden er tilstrækkelig høj. I stuer kan fod­paneler, træværk og møbler nær kolde og fugtige vægge være særligt udsatte.
Borebillelarverne kan leve i næsten al slags træ, både løvtræ og nåletræ, dog ses der sjældent angreb i tropisk løvtræ. De trives bedst i bløde træsorter og udvikler sig også fint i f.eks. krydsfiner og masonitplader. Ting flettet af pilevidjer, såsom kurvekufferter og vaskekurve, er meget yndede. Ja, selv papir kan borebillerne trives i. “Bogorm” er borebillelarver, der laver deres gange tværs gennem bind og blade af bøger, der opbevares fugtigt gennem længere tid. Udviklingen går hurtigere i nyt træ end i gammelt træ. Det skyldes, at der er et højere næringsindhold i det nye træ.

Borebillen kravler som regel rundt på det træ, hvor den er udklækket, men dyret kan flyve, og de ses i vindueskarmen, da de tiltrækkes af lyset.

Flere arter af snyltere og rovdyr efterstræber bore­billerne og deres larver. Når angreb dør ud af sig selv, kan det skyldes de naturlige fjenders virksomhed. Nogle snyltehvepse, der nærmest ligner små myrer, lægger deres æg på borebillelarver. Hvepsens larver lever så som snyltere i borebillelarverne. Der er også nogle biller, blandt andet husmyrebillen (
Opilo domesticus), der både som larve og voksen lever af borebiller og deres larver. Husmyrebillen jager borebillelarverne i deres gange og graver sig frem gennem boremelet. Under jagten skubbes boremelet op gennem borebillens flyvehuller, så det ligger som små ”muldvarpeskud” på træets overflade.
Man skal være opmærksom på, at det kan blive ved at drysse ud af træet i årevis, efter at borebillerne er døde. Man afgør, bedst om et angreb er levende eller dødt ved at holde øje med, om der kommer flere flyvehuller i træet.

  • Borebilleangreb i eksempelvis møbler kan udryddes eller bremses ved at flytte det angrebne til et varmere og mere tørt sted, øge ventilationen og standse fugtindtrængningen.
  • Hvis det ovennævnte ikke er tilstrækkeligt, kan man lave en overfladebehandling med et godkendt træbeskyttelsesmiddel, der fås i mange byggemarkeder, tømmerhandler og farvehandlere. Det er vigtigt at gentage behandlingen inden for en årrække, så man beskytter mod nye angreb af borebiller.
  • Varmebehandling er ligeledes en effektiv metode at komme borebiller til livs på. Dyrene dør meget hurtigt ved en temperatur på 55 °C. Hvor meget varme og hvilken behandlingstid er dog en vurderingssag i det enkelte tilfælde.

Behandl overfladen med et specialmiddel mod træskadedyr. Du kan selv gøre det, da det fås vandbaseret. Vælg et, der er godkendt af Miljøstyrelsen.
Protoxinsekt er et middel som er nemt at anvende idet det er på vandbasis.

Når man overfladebehandler træ med et insektmiddel, så trænger det ikke helt ind i træet, men danner bare en "giftbarriere" i de yderste millimeter af træet. Det opdager borebillelarven ikke så længe den holder sig dybt nede i træet – under "giftzonen", hvor den kan opholde sig i flere år, fuldstændig upåvirket af giften i overfladen. Men når den bliver gammel nok til at ville ud og parre sig, så gnaver den sig op under overfladen og forpupper sig, og senest på det tidspunkt kommer den i kontakt med gift og dør.

Man vil altså opleve, at angrebet dør ud stille og roligt over en periode på nogle år. Ønsker man en hurtigere effekt, så er man nødt til at foretage endybdeimprægnering i form af ventilimprægnering. En ventilimprægnering er også den rigtige fremgangsmåde, hvis der er tale om en malet overflade eller meget store og sværttilgængelige tømmerdimensioner.

Vær også opmærksom på, at selvom borebilleangrebet er slået helt ned, kan tømmer drysse ved kraftig vindpåvirkning. Det er tømmeret der "vrider sig" og derved får gammelt boresmuld til at drysse ud.

Hvis der er tale om større bygningsdele, så kontakt et professionelt firma.
Stil det angrebne træ i et tørt og varmt rum. Nogle snedkerfirmaer har tørrekabiner.

Der findes en række midler der er specielt beregnet til formålet, og som kan købes i byggemarkeder, tømmerhandler eller hos en farvehandler. Midlet påføres med pensel eller sprøjte i 2 til 3 omgange, indtil den angivne dosis er nået. Er der tale om større mængder tømmer, kan man anvende rygsprøjte. For at give beskyttelse mod nye angreb skal behandlingen gentages indenfor en vis årrække. På malede eller lakerede overflader kan træbeskyttelsesmidler ikke trænge tilstrækkeligt ind i træet.

Drejer det sig om mindre, malede ting kan man even­tuelt benytte en injektionssprøjte for at få væsken ind igennem hullerne. Det kan være nødvendigt at behandle én gang årligt, helst lige før flyvetiden (altså i maj) i flere år i træk.

Petroleum er et meget anvendt middel mod borebiller. Det er ikke specielt effektivt, med mindre man ligefrem kan drukne larverne i det, og det har ingen beskyttende langtidsvirkning. Teoretisk kan bekæmpelse i loftstømmer også ske ved varmebehandling. I de fleste til­fælde er det imidlertid en meget dyr løsning.

Varmebehandling i en ovn, i en sauna eller i tørrestue hos en snedker er også en god metode, hvis de angrebne genstande kan tåle det. Borebiller, larver og æg dør meget hurtigt ved en temperatur på 55oC. Hvor meget varme, der skal til og hvor længe må vurderes i de enkelte tilfælde. F.eks er behandlingstiden ved 46oC, ca. 2½ time, og oveni det kommer den tid det tager, at varme genstanden igennem. Drejer det sig om værdifuldt indbo med bemaling eller forgyldning, må man søge sagkyndig rådgivning.

I mindre genstande kan et angreb af borebiller standses ved at tage genstanden direkte fra stuetemperatur og anbringe den et par døgn i en dybfryser.

Eller brug sprøjtemidler, træbeskyttelsesmidler som sprøjtes eller smøres på (malede og lakerede overflader har svært ved at opsuge midlet).

Husbukke

Foto: Arco Images/FOCI Image LibraryFoto: Arco Images/FOCI Image Library
Læs også: Bekæmp bladlus og larver med havens små nyttedyr

Biologi

De voksne biller kan være fra 10-20 mm lange og har en ulden, hvidlig behåring på ryggen og forbrystet. Husbukke kan sprede sig ved at flyve fra hus til hus på varme dage.

Hvad ødelægger husbukkene?

Husbukken er det insekt, der gør størst skade i danske huse. Den angriber mest tørt nåletræ, der jo er det materiale, der oftest bruges i tagkonstruktioner. Men den angriber også andre dele af huset samt fx solvarme plankeværker.

Opdag husbukken

Et angreb af husbukke er meget vanskeligt at opdage i de tidlige stadier. Først når larverne er brudt ud af træet, efterlader de karakteristiske flyvehuller, som er ovale, 6-10 mm lange og flossede i kanten.

Forebyggelse af husbukkeangreb

Brug så vidt muligt nyt træ af god kvalitet til ombygninger og reparationer, især i taget, så er der mindst risiko for, at træet allerede er angrebet af husbukke.

Bekæmpelse af husbukke

Et angreb af husbukke er alvorligt. Skaf professionel hjælp.

Ekstra forsikring

En almindelig villaforsikring dækker ikke mod skader forårsaget af træødelæggende insekter som borebiller. Hvis du ønsker en dækning, skal du tegne et tilvalg til forsikringen, svampe- og insektdækning.
Tilvalgsforsikringen har dog nogle begrænsninger: Den gælder kun for bygninger – det vil sige, hverken møbler eller andre ting af træ er dækket. Angreb fra rådbiller og murbier er ikke dækket. Det afgørende, for om tilvalgsforsikringen dækker skaden, er, om insekt-angrebet har svækket træets bæreevne – det betyder, at der ingen dækning er for insektangreb i træ, der intet skal bære – fx en væg
Læs også: sådan bekæmper du gåsebiller i græsplænen

Splintvedbiller

Foto: Rentokil Skadedyrskontrol, tlf. 70 10 27 10Foto: Rentokil Skadedyrskontrol, tlf. 70 10 27 10

Biologi

Splintvedbiller – der også kaldes parketbille – bliver fem til seks mm lange. De er enten gul-hvide eller rødbrune og sorte. Den voksne bille forlader træet gennem et lille cirkelrundt flyvehul med en diameter på ca. én mm.

Hvad ødelægger splintvedbillerne

Splintvedbillerne bor i storporet løvtræ som fx eg, ask og valnød. De kan også leve i en lang række tropiske træsorter samt i bambus. Billerne angriber kun ret friskt træ, og man ser sjældent angreb i træ, som er mere end 10 år gammelt.
Splintvedbillerne har i de senere år fået større betydning; blandt andet fordi man i stigende grad anvender storporet tropisk træ både til møbler og til gulv- og vægbeklædning.

Forebyggelse mod splintvedbiller

Behandl træets overflade – især endefladerne hvor porerne findes – med et træbeskyttelsesmiddel, der er beregnet til borebiller og husbukke. Vælg et, der er godkendt af Miljøstyrelsen.

Bekæmpelse af splintvedbiller

Til bekæmpelse af splintvedbiller anvendes et godkendt træbeskyttelsesmiddel beregnet til borebiller og husbukke. Varmebehandling af træ kan også standse angreb, det forudsætter, at dette er praktisk muligt, og at træet kan tåle opvarmning. Angreb i mindre genstande kan bekæmpes ved frysning af genstanden i et par døgn ved -18°.
Skadedyrsbehandlere har stærkere gifte til formålet. Ved stort omfang bør et forsikringsfirma kontaktes.

Dansk Skadedyrskontrol ApS har rådgivning og kan kontaktes her: Kontakt

Telefon 70 27 37 88 tilbyder professionel behandling og forebyggelse –

[[tel:+4570273788|Vagttelefonen 70 27 37 88]] er åben alle ugens 7 dage fra kl. 8.00 til 21.00

Anvendelsesområde: Udendørs

Areal: 40-80

Mærke: PROTOX

Type: Insektbekæmpelse

BESKRIVELSE

ProtoxInsekt er et professionelt middel til at forebygge og bekæmpe angreb af insekter i bygningers træværk så som tagspær, taglægter, hanebånd, etagebjælker, gulvbrædder mv.

Kan også anvendes til behandling af borebiller i gamle møbler.

ProtoxInsekt anvendes til bekæmpelse og forebyggelse af nyt og gammelt træværk i forbindelse med angreb af træborende insekter som:

– Almindelige Borebiller (Anobium punctatum)

– Husbukke (Hylutrupes bajulus)

– Diverse andre trænedbrydende insekter

ProtoxInsekt er et farveløst og vandbaseret bekæmpelsesmiddel, som er godkendt af Miljøstyrelsen og har en mal-kode på 00-3.

Protox Insekt er godkendt til at forebygge og behandle angreb af trænedbrydende insekter og bruges til dette formål i alle former for bygninger, også i bevaringsværdige og fredede bygninger som fx. kirker, herregårde, slotte, bindingsværk m.v..

ProtoxInsekt er testet efter godkendte EN-standarder (EN 46-47, EN 49-1/2, EN 73) jf. DS (dansk standard/EN 599-1. Testene omfatter afprøvninger af midlets evne til at tilintetgøre levende insektlarver i træet, trænge ind i træets overflade, modstå ældning mm.

ProtoxInsekt er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler (reg. nr. 542-3).

Produktet koster 435 – 484 kr for 2,5 liter hos Stark: https://www.stark.dk/protox-insekt-25-ltr?id=2802-9549530

1/4 liter (på sprayflaske) koster 210-220 kr, men hvis man skal bruge 2,5 liter til denne pris koster det altså 1050 kr.

GORI STOP SVAMP OG INSEKT

Varenr.: 2800 1002245

Størrelse: 2,5 ltr
Vælg antal- +

Click & Collect:

Leveringstid:
Skal afhentes

Pris pr. dk
499,00 DKK

LÆG I KURV

TEKNISKE SPECIFIKATIONERBESKRIVELSE==TEKNISKE SPECIFIKATIONER==
Anvendelsesområde: Udendørs

Fortynding: Nej

Opbevares: Frostfrit

Model: Stop svamp og insekt

Mærke: GORI

Pensel: Ja

Rulle: Ja

Anvendelse: Træ

Type: Transparent
==BESKRIVELSE==
Anvendes til behandling af udendørs nyt og gammelt konstruktionstræværk over jord mod skimmelsvampe, træmisfarvende svampe, trænedbrydende svampe og træborende insekter. Desuden velegnet til behandling af insekt- og svampeangreb i museumsgenstande. Påføres med pensel eller dypning.

Biocidmidler skal anvendes med forsigtighed. Læs etiket og brugsanvisning, før produktet tages i brug.

Bekæmper angreb af råd, svamp og insekter (husbukke, borebiller) og forebygger nye angreb.

Giver træet en midlertidig vandafvisende evne. Forøger træets dimensionsstabilitet. Nedsætter tendensen til revnedannelse.

Kan påføres med pensel, sprøjte, dypning eller påføringsmaskine.

Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%.

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply