Search Posts

bøger

Bøger (Henvendelse: tlf/sms: 21729908)

20 år med genteknologi – erfaringer og perspektiver 87 sider. Forfatter: Ole Terney

Bevarende sanering i Helsingør. Tanker om træer. Frank Petterssons Tegnestue. . Udgivelsesår 1975 46 sider.

Bioteknologisk vejviser 168 sider. Forfattere: Ole Terney og Frode Stoustrup

Bo Bedre´s Blomsterbog. De bedste blomster til stue og have. Forlaget Palle Fogtdal. . Udgivelsesår 1967 144 sider. Forfatter: Nicolaisen, Åge

Bogen om siv. Forlaget Spidsrod. . Udgivelsesår 2002 56 sider. Forfatter: Jensen, Carl

Botanik for landmænd. Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab. 139 tegninger og 16 farvetavler . Udgivelsesår 1948 256 sider. Forfatter: Frederiksen, Henry

Botanisk Tidsskrift Bd. 42 (1932) – bd. 75 (1981) dels indb. (bd. 52-59) dels hft. . Udgivelsesår 1932

Danmarks Natur. Bind 1-12 . Udgivelsesår 1975 Arne Nørrevang og Torben J. Meyer

Danmarks søer. Søerne i Fyns Amt. Strandbergs Forlag. . Udgivelsesår 2000 160 sider. Forfatter: Høy, Thorkild

De danske ministerier. 3 bind. 1848-1901, 1901-1929, 1929-1953. Stort format. Helt ubeskadige. (indbundet). INDHOLD: Grundige beskrivelser af de forskellige danske ministerier.

Debatten om gensplejsning Den historiske diskussion, der var indledningen til anvendelsen af gensplejsning i industriel produktion i Danmark. 181 sider. Forfatter: Ole Terney

Den danske flora. En populær vejledning til at lære de danske planter at kende. Gyldendal. 20. omarbejdede udgave. . Udgivelsesår 1973 664 sider. Forfatter: Rostrup, Emil og C. A. Jørgensen

Den danske plante- og dyreverdens udforskning INDHOLD: Tiden før og efter Linné, Flora Danica, Otto Friedrich Müller, Niels Kjærbølling, Henrik Krøyer, J.C.Schiødte, Hans Krebs, Håndbøger i Danmarks flora, Herluf Winge, Eug.Warming, hav- og ferskvandsforskning, populærvidenskabelige fremstillinger. VEDLAGT ARTIKEL: Hos vor første rigsbibliotekar (om overbibliotekar Svend Dahl) – art. i Berlingske Tidende 14/4-1943. . Udgivelsesår 1941 Svend Dahl

Det levende. 1.del INDHOLD: biologiens betydning. biologiens indhold. AF INDHOLDET I ØVRIGT: Bevidsthed. VEDLAGTE ARTIKLER: Art. vedr. forfatterns trækken sig tilbage pga. svagelighed. Når naturforskere taler om Gud Af stiftsprovst Knud Hee Andersen (Berlingske Tidende 7/11-1954). Artikel om forfatteren (som plantefysiolog). Anmeldelse. Artikel: Sjælen lever videre efter menneskets død, siger kendt fysiolog: "Boysen Jensen tror på sjælens selvstændige eksistens også efter døden". Fødselsdagssamtale, 70 år (art. af Bent Henius). Anmeldelse, af Brøndsted. Anmeldelse af Kelvin Lindemann. Boysen Jensens afskedstale 31/1-1948 (Studenterbladet). Nekrolog. 28 sider. Forfatter: P. Boysen Jensen

Det levende. 2.del. INDHOLD: de levende organismers morfologiske bygning, systematisk inddeling, livsytringer, autotrofe planter, heterotrofe planter. / I ØVRIGT FRA INDHOLDET: Cellen, celledeling, somatofyter, dyrerigets inddeling, somatozoer, vandoptagelse, energiomsætning, orientering af planten. VEDLAGTE ARTIKLER: Anmeldelse. Nekrologer ved forfatters død (3 artikler). . Udgivelsesår 1953 264 sider. Forfatter: P. Boysen Jensen.

Det levende. 3.del. INDHOLD: livsytringer hos dyr og planter, forplantning, arvelighed. AF INDHOLDET I ØVRIGT: Muskelkontraktion, bevægelser, respiration, bistaten, myrer, menneskets oprindelse, styrelsen af statsfunktionerne (!), den åndelige kultur, menneskets fremtid (!), "den plasmon- og plastidom-bundne nedarvning". VEDLAGTE ARTIKLER: Anmeldelser (3 stk, bl.a. en længere skrevet af H.V.Brøndsted). Nekrologer ved forfatters død (3 artikler). Brev fra P.Boysen Jensen til en frøken Hjernøe dateret 17/1-1939: OM BREVETS INDHOLD: Frøkenen vil studere plantefysiologi, men advares mod at stile mod en eksamen "det at man arbejder med et bestemt mål for øje virker psykologisk på en, man bliver utålmodig, sætter efterhånden farten op for at blive færdig, og så er faren for, at man bukker under nærliggende; vi har for øjeblikket et tilfælde med en dame, der har pådraget sig en neurose ved eksamenslæsning…". . Udgivelsesår 1952 238 sider. Forfatter: P. Boysen Jensen

Det levende. 4.del. INDHOLD: evolution, helhedens natur, bevidstheden, vitalisme. AF INDHOLDET I ØVRIGT: palæontologiske beviser, udviklingens forløb, teorier, viljeshandlinger, erkendelsen af omverdenen, følelseslivet, intelligens, dannelsen af personlighed . Udgivelsesår 1951 176 sider. Forfatter: P. Boysen Jensen.

Dyrenes instinkter VEDLAGT: anmeldelse. . Udgivelsesår 1953 93 sider. Forfatter: Holger Poulsen

Egeskovs Urtehave. Brøndums Forlag. Grafiske arbejder: Vibeke Mencke Nielsen. . Udgivelsesår 1984 62 sider. Forfatter: Lassen, Erik og Østergaard, Troels V

Farve-flora. Lademanns naturfører. Lademanns Forlag. . Udgivelsesår 1974 400 sider. Forfatter: Petersen, Jørgen Kjerulf (bearbejdet af):

Flora Agaricina Danica. 5 vols. 200 farveplancher. 4to. XXIV + 90 s. + plancher. 1200 danske storsvampe med mikroskopiske detaljer og med engelsk tekst . Udgivelsesår 1935-40 LANGE, JAKOB E.:

Flora og Fauna Årg. 57 – årg. 62 [hf. 2 mgl. + årg. 64 – årg. 91 [komplet] + registerbd. til de første 100 år. . Udgivelsesår 1957

Flora og Fauna Årg. 68 – årg. 79 komplet. . Udgivelsesår 1968

Forelæsninger over plantefysiologi holdte ved Kjøbenhavns Universitet bd.1: Planternes næringsstoffer. 1883. 343 s. (med stiv ryg). INDHOLD: Oldtiden: Aristoteles, Det 17. årh.: van Helmont (vandteorien), Boyle, Dodart, Mariotte, Grew, Malpighi. Det 18. årh: Hales, Bonnet, Duhamel, Külbel, Home, Walerius, Priestley, Ingenhouss, Senebier, Rückert, Rafn, Saussure. Det 19. årh: ernæringsfysiologi, askebestanddele, humusteori, mineralteorien, plantefysiologiske dyrkningsforsøg, vandkulturforsøg, TEKSTEKSEMPEL: "Planternes mave er altså i jorden, og rødderne gjøre ved deres forgreninger tjeneste som mælkekar" (s.33). "Jeg beklager denne mand, der lig en drukken tumler gjennem sin videnskabs gader og som uden mindske kjendskab til kemi udtaler sig om spørgsmål, hvis mening og betydning er ham fuldstændig ubekjendt" (s.191). . Udgivelsesår 1883 343 sider. Forfatter: Rasmus Pedersen

Fra mark og skov – billeder af insekternes liv I ny bearbejdelse ved G. Wesenberg-Lund. bd.2. 1916. 569 s. (uindbundet). EKSEMPLER PÅ INDHOLD: boligernes insekter, insektbestøvning, tilpasninger hos insekter, termitter, jordbier, snyltehvepse, myrer, redebygning, register til bd.1 og 2. VEDLAGTE AVISARTIKLER: Artikel af Jens Jørgen Kjærgaard om myg mv., avisart. om svævefluer, Artikel af Skat Hoffmeyer om sommerfugle. Artikel om admiralen og tidselsommerfuglen. . Udgivelsesår 1916 569 sider. Forfatter: Vilhelm Bergsøe. I ny bearbejdelse ved G. Wesenberg-Lund

Frøbogen. Se det spire – lav planter selv. Høst & Søn. . Udgivelsesår 2002 116 sider. Forfatter: Hasselmark, Ulla

Havets udforskning i det nittende århundrede (Serietitel: Jordklodens udforskning). INDHOLD: geografisk kendskab til havet, fysisk oceanografi, biologisk udforskning i årh. 1. halvdel., havforskning før, under og efter "Challenger"-ekspeditionen, planktonforskningen. . Udgivelsesår 1924 116 sider. Forfatter: R. Spärck

Hvad finder jeg i mark og eng. Politikens Forlag. . Udgivelsesår 1967 168 sider. Forfatter: Lyneborg, Leif

Høstens glæder. Clausen Bøger. . Udgivelsesår 1989 116 sider. Forfatter: Bergfeldt, Inga:

Kartoffelens Krønike. En kulturhistorisk studie. København. . Udgivelsesår 1913 76 sider. Forfatter: Kyrre, Hans

Kemiske våben – den biologiske virkning Skrevet på baggrund af Golfkrigen 1991. 64 sider. Forfatter: Ole Terney

Komma´s grønsagsleksikon. Forlaget Komma. . Udgivelsesår 1988 152 sider. Forfatter: Nissen, Vibeke m.fl

Kystens dyr og planter. Lademann.Fakta i farver. . Udgivelsesår 1971 158 sider. Forfatter: Ingle, Ray

Køkkenurternes Frøavl. Frøavl af Køkkenurter. Nyt Nordisk Forlag . Udgivelsesår 1918 190 sider. Forfatter: Gram, Hans

Liv i rummet Bogudgave af BioNyt nr.98+99 98 sider. Forfatter: Ole Terney

Livets udforskning – fra oldtid til nutid / Biologiens historie i korte træk INDHOLD: Hippokratikerne, Aristoteles, Kirkens indflydelse, Albertus Magnus, bogtrykkerkunsten, opdagelsesrejser,e naturiagttagelsens genoplivelse, opgør med autoritetstroen, Vesalius, William Harvey, Niels Steensen, Cuvier, Darwin, eksperimentel biologis storhedstid. . Udgivelsesår 1934 240 sider. Forfatter: Jean Anker og Svend Dahl

Lommeleksikon i biologi Fagord for skoleelever Ole Terney

Lommeleksikon med molekylærbiologiske fagord Uwe Kaufmann

Lysterapi mod vinterdepression (bog) Bogen er skrevet på baggrund af en konference i København, hvor forfatteren interviewede udenlandske forskere på området. Den forklarer kroppens døgnrytmer, melatonin-rytmen, og dennes påvirkning af lys, justering af døgnrytmen, virkningen af lys om natten som påvirker melatonindannelsen, døgnets lys/mørke-cyklus og faseforskydning heraf, forskningen hos Alfred Lewy fra laboratoriet for "Sleep and Mood Disorder" i Portland, USA. Fase-respons kurven med faseforskydelser og faseforsinkelser. situationen hos en vinterdepressiv i forhold til normalsituationen, teorien om manglende balance mellem døgnrytmer, S/C-modellen for søvn (modellen postulerer at der er to separate processer, som bestemmer tidspunktet for og lysten til søvn). Den depressives søvn. Jet-lag fænomenet. Forskningen hos Charles Czeisler fra det neuroendokrinologiske laboratorium ved Harvard Medical School i Boston. Immunforsvaret og "søvnvitaminer". Litteraturliste. Ordliste. <br><br>[Se også: BioNyt nr. 111 "Lysterapi og lysterapi" (tidsskrift). Emner i tidsskriftet: Nødvendig lysstyrke for virkning mod vinterdepression, fabrikater af vinterdepressionlamper, lystypen, jetlag, melatonin, ældre mennesker, hvordan virker lysterapi, gener for det biologiske døgnur, døgnets hormoncyklus, døgncyklussen for melatonin, stresshormonet cortisol og kropstemperaturen samt væksthormonet, lysstofrørtyper, vejviser og adresseliste, litteratur, en case om vinterdepression (interview med en dansk kvinde). 39 sider. Forfatter: Ole Terney

Lægeplanter i folkemedicinen. Forlaget Hamlet. . Udgivelsesår U.Å. 128 sider. Forfatter: Lindt, Inge

Madsvampe i farver. Politikens Forlag Farvetavler af Bo Mossberg. . Udgivelsesår 1973 112 sider. Forfatter: Hvass, Hans

Meddelelser fra Dansk Geologiske Forening Bind 8: [hf 1 mgl.] Bind 9 – bind 37 [Bd. 15/2-3, bd. 29/4, bd. 31/1-2, bd. 32 3-4 mangler] . Udgivelsesår 1957

Meningitis 32 sider. Forfatter: Ole Terney

Miniature Flowers and Vases. With an Introduction by Noel Streatfeild. London. . Udgivelsesår 1955 190 sider. Forfatter: Ashberry, Anne

Mykologisk ekskursionsflora. Vejledning til bestemmelse af danske storsvampe. Med 664 originale figurer. København. . Udgivelsesår 1943 428 sider. Forfatter: Ferdinandsen, C. og Winge, Ø

Natur og Miljø Årg. 3: 1 + Årg. 4: 1-2 + Årg. 5-13 [Årgangsbetegnelse ophørt med 13. årg.] + 1987-1999 . Udgivelsesår 1968

Natur og Miljø Årg. 3: 1 + Årg. 4: 1-2 + Årg. 5-13 [Årgangsbetegnelse ophørt med 13. årg.] + 1987-1999 . Udgivelsesår 1987

Naturen har altid ret. Sundhed og skønhed gennem planterne. Borgen. . Udgivelsesår 1976 320 sider. Forfatter: Messègue, Maurice

Naturens egen lægebog. Bonniers Bøger. . Udgivelsesår 1991 128 sider. Forfatter: Hillker, Li

Naturens Vidundere. Populaire Naturskildringer fra det uendeligt Smaaes og det uendeligt Stores Verden. . Udgivelsesår 1869 476 sider. Forfatter: Pouchet, F.A

Nordens flora 1-10. Gyldendal. . Udgivelsesår 1974 663 sider. Forfatter: Lindman, C.A.M

Nordens flora 1-10. Gyldendal. . Udgivelsesår 1987 663 sider. Forfatter: Lindman, C.A.M

Nordens Flora, Bind 1-10 Værket fremstår som nyt. . Udgivelsesår 1987 C.A.M. Lindman

Om byens træer. Artitektens Forlag. . Udgivelsesår 1956 90 sider. Forfatter: Ingwersen, Ingwer

Planter fra bibelen. Rhodos. . Udgivelsesår 1998. 128 sider. Forfatter: Bøgh, Alice

Planteverdenen i menneskets tjeneste. INDHOLD: næringsplanter, nydelsesplanter, lægeplanter, giftplanter, tekniske planter, prydplanter (kort afsnit). . Udgivelsesår 1906 382 sider. Forfatter: Mentz,A. og C.H.Ostenfeld

Regnskov – truslen mod Jordens rigeste økosystem Kan læses med udbytte af såvel politikere som gymnasieelever. De biologiske afsnit giver interessante eksempler på, hvordan dyr og planter lever sammen i regnskoven. Over halvdelen af jordens organismer risikerer at uddø på få år. 106 sider. Forfatter: Terney,Ole

Skorpioner og andet kryb INDHOLD: den hellige skarabæ, den spanske copris onthophagerne (små gødningsbiller), pampas-skarnbassen, skarnbassen, minotaurus typhæus, den knudrede cerceris, hvepsen (s.111), den tvebæltede scolie, den ringede pompilus, ammophilaerne, fortidens snudebiller, bladrullerne, halicterne, den languedokske skorpion . Udgivelsesår 1923 217 sider. Forfatter: Fabre, J.H.

Stueplanter i farver. Politikens Forlag Politikens Håndbøger . Udgivelsesår 1969 272 sider. Forfatter: Nicolaisen, Åge

Stueplanter i farver. Politikens Forlag. Politikens Håndbøger. . Udgivelsesår 1960 214 sider. Forfatter: Kiær, Eigil

Sundheden begynder i haven. 11 økologiske dyrkningsmetoder. Høst & Søn. . Udgivelsesår 1982 96 sider. Forfatter: Buchner, Greet:

Svampe: noter og anekdoter BioNyt nr.88/89 98 sider. Forfatter: Terney, Ole

Sådan reguleres genteknologi Forfattere: Terney, Ole og Kirsten Fink

The Rose Encyclopaedia. London. Uden år. 272 sider. Forfatter: Brett, Walter (ed.):

Træer til haven. Aschehoug. . Udgivelsesår 2003 128 sider. Forfatter: McHoy, Peter

Træk af de biologiske videnskabers udvikling i det nittende århundrede. "INDHOLD: systematisk beskrivelse under Linné indflydelse, sammenlignende anatomi og morfologi, embryologien, naturfilosofi (livskraft), celleteoriens grundlæggelse, udviklingshistorie, reaktions mod livskraftlæren, darwinismens gennembrud, selvdannelseslæren, mikrobiologien, celleforskning, økologi, kønsbestemmelse, biologisk-kemisk forskning, VEDLAGT AVISARTIKEL: Wilhelm Johannsen og de rene linier, af Ditlev Müller (Berlingske Tidende kronik 2/2-1957).

arvelighedsforskning. VEDLAGT AVISARTIKEL: Wilhelm Johannsen og de rene linier, af Ditlev Müller (Berlingske Tidende kronik 2/2-1957)." . Udgivelsesår 1922 199 sider. Forfatter: Johannsen, W.

::

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply