Search Posts

biosumma

Programmet Biosumma er opdelt i niveauer, som giver administratoren flere og flere muligheder. Man kan starte med at købe et lavere niveau, og senere supplere op med højere niveauer. Data går ikke tabt ved skift til højere niveauer, man bliver blot i stand til at udføre flere opgaver som administrator. Men for at udnytte de højere niveauer kan det være nødvendigt at indhente flere oplysninger fra medlemmerne/kunderne (f.eks. hvis man ønsker kundernes køn eller fødselsdag, og ikke på et tidligere trin har spurgt om dette).
Biosumma niveau 1. Brugere har mulighed for at tilmelde sig online og angive et password. Der er kun et tilmeldingsfelt, som brugeren frit kan skrive navn, adr, email osv. i. Et billede viser et eksempel på, hvordan tilmeldingsfeltet kan udfyldes. Der er desuden et password-felt, hvor brugeren frit kan skrive en password af vilkårlig længde. Der skal altså blot være mindst et tegn. Administratoren kan uploade en fil (tabulatorsepareret fil fra f.eks. Excel). Overskriftslinien medtages ikke ved denne upload. De første 5 felter bruges til at indføre data i det nævnte tilmeldingsfelt. Administratoren har derved på denne lette måde lavet en liste over alle abonnenter eller kunder. Fra denne liste kan udskrives en adresselabel-liste samt en email-liste over de medlemmer/kunder, som har anført en email.

Biosumma niveau 2. SOM I NIVEAU 1: Brugere har mulighed for at tilmelde sig online og angive et password. Der er kun et tilmeldingsfelt, som brugeren frit kan skrive navn, adr, email osv. i. Et billede viser et eksempel på, hvordan tilmeldingsfeltet kan udfyldes. Der er desuden et password-felt, hvor brugeren frit kan skrive en password af vilkårlig længde. Der skal altså blot være mindst et tegn. Administratoren kan uploade en fil (tabulatorsepareret fil fra f.eks. Excel). Overskriftslinien medtages ikke ved denne upload. De første 5 felter bruges til at indføre data i det nævnte tilmeldingsfelt. Administratoren har derved på denne lette måde lavet en liste over alle abonnenter eller kunder. Fra denne liste kan udskrives en adresselabel-liste samt en email-liste over de medlemmer/kunder, som har anført en email.
TILLÆG I NIVEAU 2: Administratoren kan uploade en fil (tabulatorsepareret fil fra f.eks. Excel af ubegrænset størrelse). Programmet danner et samlet datafelt ud fra de første 5 felter. Desuden dannes for hvert medlem/kunde et antal felter, der som overskrift har den overskrift, som står øverst regneark-filen. Se billedet som eksempel.

Biosumma niveau 3. SOM I NIVEAU 1: Brugere har mulighed for at tilmelde sig online og angive et password. Der er kun et tilmeldingsfelt, som brugeren frit kan skrive navn, adr, email osv. i. Et billede viser et eksempel på, hvordan tilmeldingsfeltet kan udfyldes. Der er desuden et password-felt, hvor brugeren frit kan skrive en password af vilkårlig længde. Der skal altså blot være mindst et tegn. Administratoren kan uploade en fil (tabulatorsepareret fil fra f.eks. Excel). Overskriftslinien medtages ikke ved denne upload. De første 5 felter bruges til at indføre data i det nævnte tilmeldingsfelt. Administratoren har derved på denne lette måde lavet en liste over alle abonnenter eller kunder. Fra denne liste kan udskrives en adresselabel-liste samt en email-liste over de medlemmer/kunder, som har anført en email.
SOM I NIVEAU 2: Administratoren kan uploade en fil (tabulatorsepareret fil fra f.eks. Excel af ubegrænset størrelse). Programmet danner et samlet datafelt ud fra de første 5 felter. Desuden dannes for hvert medlem/kunde et antal felter, der som overskrift har den overskrift, som står øverst regneark-filen. Se billedet som eksempel.
TILLÆG I NIVEAU 3: Administratoren kan uploade en fil (tabulatorsepareret fil fra f.eks. Excel af ubegrænset størrelse) med det aktuelle regnskab. Den første linie (overskrifter) medtages ikke. Filens første-felter skal være tekstfelter, og dens felter nr. 2 skal være talfelter. Se billedet som eksempel). Programmet medtager kun det første og det andet felt i hver række. Ud fra disse laves en liste over de forskellige tekstfelter og de sammentalte tal for hver tekstfelttype. Dermed kan administratoren få et hurtigt overblik over det aktuelle regnskab eller de relevante konti og tal for en ny regnskabsperiode. Dette kan bruges til at komme hurtigt i gang med at anvende dette nye program til administration.

1. NOTEFELT til at angive hvad et felt må bruges til og hvordan data skal indskrives i feltet, hvis der er særlige formkrav, f.eks. hvis der skal skrives "2014flg" eller hvis der i et månedsfelt skal skrives "01, 02 osv.". [SVARER TIL EXCEL: <DATA><DATAVALIDERING>]

2. FAKTURADATO kunne måske være i tre felter, til henholdsvis år, månednummer og datonummer. Dette ville måske muliggøre forskellige formater, såsom 2013.01.28 eller 28.01.2012 og måske endog 28. jan. 2012. Fordelen ved felterne i stedet for systemet hvor man skal trykke på en kalender er at det let kan kopieres til Excel eller til OIOUBL. (Varianter af dato på skærm og faktura mv., også relevant ved henvendelse til forskellige lande)

3. MOMS. Felter til angivelse af momsprocent (evt. 0% = momsfrit)

4. FAKTURALINIER hvor der er flere linier, men og uden moms.

5. SAMLET MOMS ved sammentælling under fakturaudskrivning

6. SAMLET MOMSFRI BELØB ved sammentælling under fakturaudskrivning

7. SAMLET BELØB ved sammentælling under fakturaudskrivning

8. EAN nummer (og eventuelt kontrol af at EAN-nummeret er korrekt og i funktion)

9. RABAT felt ved evt. rabat på faktura

10. KREDIT tilbagebetaling på faktura

11. VAREANTAL på faktura (bør som standard stå til "1")

12. SAMMENKÆDNING AF DATA fra flere felter (svarende hos Excel til
=AB3&TEGN(10)&AC3
KAN DETTE LADE SIG GØRE? F.ex til dannelse af kolonner til brug for Ean)

13. Flere regnskaber

14. Samlet regnskab over et år

15. Udskyde fakturering

16. Mulige betalingsmåder og notering af betalingsmåde (konto, dato)

17. Note om manglende adresse eller andet, der influerer på fakturaudsendelsen. Evt. alternative kontaktveje.

18. Parkering for manglende betaling eller kontaktmulighed.

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply