Search Posts

bionyt-44

BioNyt Videnskabens Verden nr. 44: Pris: DKK 35,00 (bionyt@gmail.com) external image bn129z4.gifexternal image bn129z4.gif

Index til BioNyt Videnskabens Verden nr. 44:

Fostervandsprøver. Temanummer

Abortproblematikken: i art.: "Fostervandsprøver"

Down's syndrom

Fostervandsprøver

Graviditet: Fostervandsprøver

Klinefelter-drenge: i art.: "Fostervandsprøver"

Kromosomanalyser

Mongolisme: i "Fostervandsprøver"

Skrøbelige X: i "Fostervandsprøver"

Turner-piger: i artiklen "Fostervandsprøver"

r: Genetisk ændring pga. ændret miljø

Patent på gensplejsede bakterier

Planter: Miljøpåvirkning kan ændre arven!

Regnormefarme

Trafikdrab af vilde dyr, bl.a. tudser

Tudsers levevis og trafikdrab af vilde dyr

Tegn abonnement på

external image logo.gif

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.
Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.
Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply