Search Posts

bionyt-31

BioNyt nr. 31 – DKK 25,00
external image bn129z4.gif
Hovedartikel: Blyforurening – hjernen skades af små mængder bly


Index til BioNyt nr. 31:

Bakterier: Leewenhoek's opdagelse af bakterier

Bekæmpelsesmetode ved hjælp af insekthormoner

Blyforurening skader hjernen

Blyfri benzin: i art. om blyforurening

Brystkræft pga. sukker og bælgplanter

Bælgplanter fremprovokerer måske brystkræft

Frostskader på planter forøges af visse bakterier

GABA (nervetransmitterstof) – art. om blyforurening

Hjernen: Blyforurening skader hjernen

Hormoner bruges til insektbekæmpelse

Insektbekæmpelse ved hjælp af insekthormoner

Insulin: Brystkræft pga. sukker

Is-minus-bakterier

Kræft: Brystkræft pga. sukker og bælgplanter

Landbrug: Frostskader på planter pga bakterier

Leewenhoek's opdagelse af bakterierne

Levnedsmidler: Kræft pga. sukker og bælgplanter

Pesticider der virker som insekthormoner

Planter: Bælgplanter kan måske give brystkræft

Sukker kan måske fremprovokere brystkræft

Østrogen: Brystkræft pga. bælgplanter

(bionyt@gmail.com)

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply