Search Posts

bionyt-17

BioNyt Videnskabens Verden nr. 15-30: Pris: DKK 189,00 (bionyt@gmail.com) external image bn129z4.gif

Index til BioNyt Videnskabens Verden nr. 15-30

Planters kemiske kamp

Sklerose

Elefanter i Afrika

AIDS

Limfjordens forurening

Rodzoneanlæg til spildevandsrensning

Hypnose

Kræftgener

Gensplejsning

Akupunktur

Sur nedbør kan true søer og skovbrug

Leverbetændelse

Kræft

Cheminova

Magnetisk sans

Hvaler.

osv. osv.

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply