Search Posts

Bionyt-169

Atomvåben: Uheld og risiko. Teknikkens fejlbarlighed – Menneskelig svigt.
Af Ole Terney. December 2018. BioNyt Videnskabens Verden nr.169.
Gennemgang af uheld med atombomber, f.eks. tabte abombomber. Skødesløshed, f.eks. da man kom til at laste atombomber på et fly ved en fejl, og glemte alt om det. Radioaktiv forurening fra atomprøvesprængninger. Brug af rusmidler blandt de folk, der håndterer atombomber. Fejl i sikkerhedssystemerne. Falske alarmer. Donald Trump. Nordkorea. Rusland. Iran. FN's nye traktat, som forbyder atomvåben. Kilder.

TRYKT SOM BOG (A4, 132 SIDER) KAN KØBES her (eller skriv til bionyt@gmail.com, eller sms 21729908, eller ring på det nummer).
PUBLICERET SOM E-BOG (Modtag 1 PDF-fil på 18,9 MB, 132 SIDER). KAN KØBES HER: https://sellfy.com/p/rtj6/

 

Emnet, som denne publikation omhandler, beskrives meget godt i et oplæg til diskussion ved et møde, som afholdtes for nyligt:

Siden 1945 er mere end 3.000 tons af højt beriget uran og plutonium blevet produceret – nok til at fremstille flere hundredetusinde kernevåben. (kilde)

Af disse 3.000 tons fissionsmateriale er omtrent 1.000 tons fremstillet i Rusland, som i dag er utilfredsstillende bevogtet i institutioner, hvor teknikerne ikke er tilfredsstillende lønnet, hvorfor de er modtagelige for bestikkelse. (kilde)

Der er en konstant fare for, at dette radioaktive materiale vil falde i hænderne på terrorister, organiserede kriminelle eller uansvarlige regeringer. (kilde)

Hvis det internationale samfund ikke agerer og tager skridt hen imod at få elimineret fissilt materiale og kernevåben, er det kun et spørgsmål om tid før kernevåben vil blive brugt af terrorister i et angreb mod en storby.(kilde)

Hverken terrorister eller den organiserede kriminalitet bliver afskrækket af truslen om et kernevåbenbaseret gengældelsesangreb –  mod hvad skulle man rette et sådant gengældelsesangreb? Terrorister kan ikke nemt isoleres fra resten af befolkningen. (kilde)

Et missilbaseret forsvarssystem kan ikke beskytte mod et kernevåbenangreb fra terrorister. Deres kernevåben kan blive bragt ind i ethvert land i en skibscontainer, som der årligt ankommer hundredetusindevis af; et antal for stort til uddybende kontrol. (kilde)

Ikke-Sprednings-Aftalen fra 1968 (Nuclear Non-Proliferation Treaty, NPT-aftalen) blev udformet for 1) at undgå spredningen af kernevåben til andre stater end de, der allerede i 1968 besad disse, altså USA, USSR, UK, Frankrig og Kina, 2) at forhindre, at ikke-kernevåbenbesiddende landes fredelige udnyttelse af kernekraft slog over i kernevåbenproduktion 3) at fremme fredelig udnyttelse af kernekraft til produktion af energi samtidigt med, at kernevåben ikke ville blive spredt, og 4) at komme nærmere en fuldstændig afskaffelse af kernevåben for alle stater, samt skridt mod omfattende kontrol med konventionel krigsudrustning (Artikel VI). – De ikke-kernevåbenbesiddende stater insisterede på, at Artikel VI blev inkluderet i NPT-aftalen, for at de skulle opgive deres ambitioner om at udvikle og besidde kernevåben. Den fulde tekst i artikel VI lyder: »De underskrivende parter forpligter sig til at forfølge forhandlinger mod etablering af effektive initiativer relaterende sig til ophør af kernevåbenkapløbet så tidligt som muligt og at arbejde hen imod en aftale om generel og fuldstændig afrustning af kernevåben under international kontrol«. (kilde)

I mellemtiden bragte det amerikanske valg i 2000 en gruppe af neokonservative til magten, en gruppe, der efterfølgende kun har vist foragt for internationale love, aftaler og normer.

I 2002 offentliggjorde Bush-regeringen The Nuclear Posture Review – et dokument der totalt underminerer NPT-aftalen. Nuclear Posture Review  fra 2002 bekendtgør, at amerikanske kernevåben bør rettes mod syv lande: Rusland, Kina, Libyen, Syrien, Irak, Iran og Nordkorea. Scenarier hvor kernevåben tænkes anvendt er ved krig i Mellemøsten, i konflikten mellem Kina og Taiwan, ved en nordkoreansk invasion af Sydkorea eller som besvarelse på en »overraskende militær udvikling«, en svag vending, der kan dække over mange hændelser. (kilde)

Yderligere efterspørges der i Nuclear Posture Review en produktion af anvendelige kernevåben, f.eks. i form af en "robust earth penetrator", der skal anvendes ved ødelæggelsen af dybt beliggende underjordiske bunkeranlæg. Udviklingen af mindre kernevåben vil bagatellisere anvendelsen af kernevåben, og derved nedbryde tabuet omkring kernevåben, som i det sidste halve århundrede har forhindret kernevåbentragedier siden ødelæggelsen af Hiroshima og Nagasaki (kilde)

I en Rådgivende Indstilling fra den Internationale Domstol i Haag afsagt i 1996 afgjorde domstolen, at »truslen og brugen af kernevåben generelt vil være i konflikt med de internationale love, der er gældende for væbnede konflikter, og i særdeleshed vil være et brud med humanitære principper og regler.« Baggrunden for domstolens kendelse er kernevåbens vilkårlige natur: De slår et enormt antal mennesker ihjel uden hensyntagen til skyld eller uskyld (kilde).

Truslen om anvendelsen af kernevåben er en forbrydelse mod menneskeheden –  brugen er en forbrydelse på samme niveau som folkemord, tortur eller slaveri. (kilde)

Index til nr. 169
Nordkorea og Donald Trump – kan det komme til en atomkrig?
……… Se BioNyt nr.169 side 4
Anti-Ballistic Missile Treaty – hvad går den traktat ud på?
……… Se BioNyt nr.169 side 5
INF traktat – hvad går den traktat ud på?
……… Se BioNyt nr.169 side 5
Intermediate-range Nuclear Forces treaty (INF) – hvad går den traktat ud på?
……… Se BioNyt nr.169 side 5
Putin, Vladimir – hvordan er hans forhold til brug af atomvåben?
……… Se BioNyt nr.169 side 5
Traktat: Anti-Ballistic Missile – hvad går den traktat ud på?
……… Se BioNyt nr.169 side 5
New START – hvad går den traktat ud på?
……… Se BioNyt nr.169 side 5,6
Strategic Arms Reduction – hvad går den traktat ud på?
……… Se BioNyt nr.169 side 5,6
Traktat: Strategic Arms Reduction – hvad går den traktat ud på?
……… Se BioNyt nr.169 side 5,6
Atomvinter – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 6
Nuklear vinter – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 6
USA,modernisering atomvåben – hvad vil det koste?
……… Se BioNyt nr.169 side 6
Åbent brev til Donald Trump om atomvåben – hvad gik det ud på?
……… Se BioNyt nr.169 side 6
Interkontinentale ballistiske missiler (ICBM) – hvor langt rækker det?
……… Se BioNyt nr.169 side 6,28
START traktat – hvad går den traktat ud på?
……… Se BioNyt nr.169 side 6,5
Storbritannien: – hvor mange atomvåben har landet?
……… Se BioNyt nr.169 side 6,9
MAD (Mutial Assured Destruction) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 7
Mutial Assured Destruction (MAD) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 7
SAD (Self-Assured Destruction) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 7
Self-Assured Destruction (SAD) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 7
Danmark,militærudgifter – hvad er de om året?
……… Se BioNyt nr.169 side 8
ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 8
International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 8
Militærudgifter i verden – hvor store er de årligt?
……… Se BioNyt nr.169 side 8
Miljøpåvirkninger pga. mennesket – hvor store har de været på globalt plan?
……… Se BioNyt nr.169 side 8
Mål for atomvåben nedskæringer – hvilke mål har man sat sig?
……… Se BioNyt nr.169 side 8
Pris: atomvåben – hvad er prisen på atomvåben?
……… Se BioNyt nr.169 side 8
Rusland, militær­udgifter – hvor store er de?
……… Se BioNyt nr.169 side 8
Storbritannien,militærudgifter – hvor store er de?
……… Se BioNyt nr.169 side 8
USA, militærudgifter – hvor store er de?
……… Se BioNyt nr.169 side 8
Verden er over-bevæbnet – hvor giver det sig udtryk?
……… Se BioNyt nr.169 side 8
Afskaffelse af atomvåben – er det muligt?
……… Se BioNyt nr.169 side 9
Atommagter – hvilke i verden?
……… Se BioNyt nr.169 side 9
Modernisering: Pris – hvad koster modernisering af atomvåben?
……… Se BioNyt nr.169 side 9
Nedskæring: atomvåben afskaffes? – kan atomvåben afskaffes?
……… Se BioNyt nr.169 side 9
Sovjetunionen: Antal atomvåben – hvor mange har landet?
……… Se BioNyt nr.169 side 9,1
Forbud mod alle atomprøvesprængninger – er dette en mulighed og vil det blive overholdt?
……… Se BioNyt nr.169 side 9,73
ELF – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 10
Forhindre krig med atomvåben – kan atomvåben forhindre krig?
……… Se BioNyt nr.169 side 10
Krig: atomvåben blive brugt – vil atomvåben blive brugt i krig?
……… Se BioNyt nr.169 side 10
Ohio-klasse ubåde (USA) – hvor mange af disse har landet?
……… Se BioNyt nr.169 side 10
Polaris-missiler – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 10
Posaidon-missiler – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 10
Trident missileri ubåde – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 10
Ubåde med atomvåben – hvor mange ubåde bærer atomvåben?
……… Se BioNyt nr.169 side 10
Ubåde: USA – hvor mange atombevæbnede ubåde har USA?
……… Se BioNyt nr.169 side 10
Virkninger af atomkrig – hvad ville virkningerne efter en atomkrig være?
……… Se BioNyt nr.169 side 10
ALCM (air-launched cruise missile) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 11
Eskalering – vil brug af atomvåben medføre ekskalering?
……… Se BioNyt nr.169 side 11
Krydsermissiler – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 11
Etik: Gengældelse – er det etisk at gengælde et atomangreb?
……… Se BioNyt nr.169 side 12
Ikke-atomspredningstraktaten (NPT) – hvad går den traktat ud på?
……… Se BioNyt nr.169 side 12
Lande der har haft atomvåben – hvilke lande har afskaffet atomvåben?
……… Se BioNyt nr.169 side 12
Rusland og Vesten – er forholdet krigerisk?
……… Se BioNyt nr.169 side 12
Snubletrådsstyrker – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 12
Sverige opgiver atomvåben – hvornår skete det?
……… Se BioNyt nr.169 side 12,118
Krig: Årsager – hvad er årsagerne til krig?
……… Se BioNyt nr.169 side 13
Narcissisme: USA-præsidenter – hvem har vist narcistiske træk?
……… Se BioNyt nr.169 side 13
Personlighedstræk: USA-præsidenter – hvor har de været?
……… Se BioNyt nr.169 side 13
Threshold Test Ban – hvad går den traktat ud på?
……… Se BioNyt nr.169 side 13
Traktater: Threshold Test Ban – hvad går den traktat ud på?
……… Se BioNyt nr.169 side 13
Personlighedspsykologi – hvornår er det en risiko i forbindelse med atomvåben?
……… Se BioNyt nr.169 side 15
Narcissisme – hvordan opstår det?
……… Se BioNyt nr.169 side 17
Mental tilstand af statsledere – hvornår er det en risiko i forbindelse med atomvåben?
……… Se BioNyt nr.169 side 18
Ronald Reagan demens? – hvornår skete det?
……… Se BioNyt nr.169 side 18
Misforståelser – hvornår er det en risiko i forbindelse med atomvåben?
……… Se BioNyt nr.169 side 19
Psykisk ustabile personer og atomvåben – hvornår er det en risiko i forbindelse med atomvåben?
……… Se BioNyt nr.169 side 19
Brev til Bulganin – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 20
Bulganin – hvem var det?
……… Se BioNyt nr.169 side 20
Hash, stoffer og atomvåben – bruger personnel der håndterer atomvåben hash og rusmidler?
……… Se BioNyt nr.169 side 21
Moralen blandt personer: atomvåben – hvordan er moralen hos personnel der håndterer atomvåben?
……… Se BioNyt nr.169 side 21
Rusmidler: atomvåben – bruger personnel der håndterer atomvåben hash og rusmidler?
……… Se BioNyt nr.169 side 21,32
Slå-først-doktrin – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 22
Terrorisme: atomvåben – er der risiko for terrorisme med atomvåben?
……… Se BioNyt nr.169 side 22
Atomvåbenspredning fra thorium-reaktor – kan thorium-reaktoren øge spredningen af atomvåben i verden?
……… Se BioNyt nr.169 side 23
Thorium-232 – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 23
Thorium-reaktor: Risiko for våbenspredning fra – kan thorium-reaktoren øge spredningen af atomvåben i verden?
……… Se BioNyt nr.169 side 23
Uran-232 – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 23
Uran-233 – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 23
Protactinium-231 og -233 – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 23,24
Plutonium-239 – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 23,75
Breeder – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 24
Fast breeder – hvilke har der været mod atomvåben?
……… Se BioNyt nr.169 side 24
LEU (low enriched uranium – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 24
Antiatomvåben-bevægelser – hvilke har der været?
……… Se BioNyt nr.169 side 25
Formerings­reaktor – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 25
Kampagnen mod atomvåben – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 25
MOX,mixed oxide fuel – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 25
Plutonium-produktion – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 25
Anti-Nuclear War Fund – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 26
Council for a Livable World – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 26
Internationale organisationer mod atomvåben – hvilke er der?
……… Se BioNyt nr.169 side 26
Nuclear Abolition Movement – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 26
Nuclear Threat Initiative (NTI) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 26
PGS (Physicians for ­Global Survival) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 26
Physicians for ­Global Survival (PGS) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 26
World Institute for Nuclear Security – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 26
Launch-on-Warning (LoW) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 26,3
Retaliatory ­Launch Only After Detonation (RLOAD) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 26,3
RLOAD (Retaliatory Launch Only After Detonation) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 26,3
International Physicians for the ­Prevention of Nuclear War (IPPNW) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 26,74
IPPNW (Læger For Forebyggelse Af Nuklear Krig) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 26,74
Læger: ­Prevention of Nuclear War (IPPNW) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 26,74
Atomfrie områder – hvilke er der?
……… Se BioNyt nr.169 side 27
Demokrati – kan atomvåben forenes med demokrati?
……… Se BioNyt nr.169 side 27
Demonstrationer – hvilke har der været mod atomvåben?
……… Se BioNyt nr.169 side 27
Greenpeace – hvilke aktioner har de lavet mod atomvåben?
……… Se BioNyt nr.169 side 27
Pershing-II missiler – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 27
Women’s Peace Camp – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 27
Rainbow Warrior – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 27,117
Befolkningsovervågning – har det sammenhæng med atomvåben?
……… Se BioNyt nr.169 side 28
ICBM (Interkontinentale ballistiske missiler) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 28
SLBM (Submarine-launched ballistic missiles) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 28
Submarine-­launched ballistic missiles (SLBM) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 28
High-alert status – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 29
Launch-ready alert – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 29
National Security Agency (NSA) [USA] – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 29
NSA (National Security Agency) [USA] – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 29
Taktiske atomvåben – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 29
Thermonuclear – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 29
Strategiske atomvåben – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 29,12
Launch Under Attack (LUA) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 30
LoW (Launch-on-Warning) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 30
LUA (Launch Under Attack) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 30
TNT – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 30
Trotyl – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 30
Falske alarmer om atomangreb – hvilke har der været mod atomvåben?
……… Se BioNyt nr.169 side 31
NORAD (North American Air Defense Command) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 31
SAC (Strategic Air Command) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 31
Sandia National Lab. – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 31
Schlosser,Eric – hvem er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 31
Strategic Air Command (SAC) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 31
Dommedagsflyet – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 32
Krokusenok – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 33
Petrov,Stanislav – hvem er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 33
Cheget-kuffert – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 34
Forskningsraket: Falsk alarm om atomangreb – hvad skete der?
……… Se BioNyt nr.169 side 34
Connecticut: Falsk alarm om evakuering – hvad skete der?
……… Se BioNyt nr.169 side 35
Drill – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 35
Hawaii: Falsk alarm om atomangreb – hvad skete der?
……… Se BioNyt nr.169 side 35
Presidential alert – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 35
Wireless Emergency Alert – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 35
Hovsa-missilet – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 37
Lumsås-missilet – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 37
Peder Skram og Hovsamissilet – hvad skete der?
……… Se BioNyt nr.169 side 37
Farlige teknologier – hvad kendetegner farlige teknologier?
……… Se BioNyt nr.169 side 38
Teknologier: farlige – hvad kendetegner farlige teknologier?
……… Se BioNyt nr.169 side 38
Three Mile Island – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 38
Broken arrow (uheld) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 39
Risiko – hvad er statistikken for atomvåben?
……… Se BioNyt nr.169 side 40
Uheld med atomvåben – hvilke uheld med atomvåben har der været?
……… Se BioNyt nr.169 side 40
Batteriudskiftning på atomvåben – hvordan foregik det?
……… Se BioNyt nr.169 side 41
Lager-uheld – har der været uheld på lagre med atomvåben?
……… Se BioNyt nr.169 side 42
Plutonium-kernen (pit) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 42
Arm/Safe – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 44
Armering/Sikker – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 44
Goldsboro-ulykke – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 44
EOD (Explosive Ordnance Disposal) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 47
Radioisotop-termoelektriske generatorer (RTG) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 47
RTG (radioisotop-termoelektriske generatorer) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 47
Costa del Sol ulykken – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 48
Palomares-ulykken – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 48
Lynnedslag – har der været uheld med lynnedslag på atomvåben?
……… Se BioNyt nr.169 side 52
Thule -ulykken – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 52
FIDLER (Low-Energy Radiation) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 53
Chrome Dome – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 54
Apollo-13 – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 55
Houston, we have a problem – hvad skete der?
……… Se BioNyt nr.169 side 55
Damascus-hændelsen – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 56
Titanmissil 374-7 uheld – hvad skete der?
……… Se BioNyt nr.169 side 56
Titanmissil Gummiring-ulykke – hvad skete der?
……… Se BioNyt nr.169 side 59
Peacemaker-missiler – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 59,66
Kursk, uheld – hvad skete der?
……… Se BioNyt nr.169 side 60
Chelyabinsk – forurening efter atomvåbentest?
……… Se BioNyt nr.169 side 61
East Ural Radioactivity Trace (EURT) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 61
EURT (East Ural Radioactivity Trace) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 61
Hemmeligholdelse af uheld med atomvåben – hvornår og hvordan?
……… Se BioNyt nr.169 side 61
INES: Internationale Nuclear Event Scale – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 61
Internationale Nuclear Event Scale – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 61
Kombinations­kode-nuller til atommissiler – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 61
Kyshtym, uheld – hvad skete der?
……… Se BioNyt nr.169 side 61
SRAM (Short-Range Attack Missilerne) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 61
Minuteman-missiler – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 61,64
Computersystem-svigt – er der risiko for svigt af edb der håndterer atomvåben?
……… Se BioNyt nr.169 side 62
HE explosion (high explosives) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 62
One-point safe – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 62
Terrorangreb 11. sep.2001 – hvad skete der?
……… Se BioNyt nr.169 side 62
Forseglede bomber – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 63
Genie-luft-til-luft våben – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 63
Sovjetisk bombefly – hvordan fik Sovjetunionen bombefly der kunne bære atomvåben?
……… Se BioNyt nr.169 side 63
Sealed-pit bomber – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 63,71
Projekt 56 – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 64
SIOP (Single Integrated Operational Plan) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 64
Fowler-brev – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 66
Titan-II – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 66
W53 – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 66
Burned Board Briefing – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 67
TATB – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 67
Titanic Effect – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 68
Sikkerhedsanordninger (PAL) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 68,69
Termobatteri udskiftes ikke – hvorfor ikke?
……… Se BioNyt nr.169 side 68,69
CMS (Code ­Management System) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 69
PAL (Permissive action link) Sikkerhedsanordninger – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 69
Permissive action link (PAL) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 69
Personnel: atomvåben – er der problemer når personnel skal håndtere atomvåben?
……… Se BioNyt nr.169 side 69
Sikkerhedslåse: atomvåben – er der sikkerhedslåse på atomvåben?
……… Se BioNyt nr.169 side 69
Thermal batteries – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 69
Wooded bombs – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 69
Strong link / weak link – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 70
Weak link – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 70
Statistik: Sikkerhedsstandarder – hvad er sikkerheden for atomvåben?
……… Se BioNyt nr.169 side 71
Stregkoder: atomvåben – er der stregkoder på atomvåben?
……… Se BioNyt nr.169 side 71
Bomberydningrisiko ved atomvåben – indebærer rydning af atomvåbenuheld en risiko?
……… Se BioNyt nr.169 side 72
Antarctic Treaty – hvad går den traktat ud på?
……… Se BioNyt nr.169 side 73
Antarktis – har der været atomvåben på Antarktis?
……… Se BioNyt nr.169 side 73
Atomaffald – hvordan håndteres atomaffald?
……… Se BioNyt nr.169 side 73
CTBT (Comprehensive Nuclear-Test-Ban) – hvad går den traktat ud på?
……… Se BioNyt nr.169 side 73
Partial Test Ban (PTBT) – hvad går den traktat ud på?
……… Se BioNyt nr.169 side 73
Prøvestopaftalen af 1963 (PTBT) – hvad går den traktat ud på?
……… Se BioNyt nr.169 side 73
PTBT (Partial Test Ban) – hvad går den traktat ud på?
……… Se BioNyt nr.169 side 73
Traktat: Partial Test Ban (PTBT) – hvad går den traktat ud på?
……… Se BioNyt nr.169 side 73
Delvis forbud traktat (PTBT) – hvad går den traktat ud på?
……… Se BioNyt nr.169 side 74
Internationale kampagne til afskaffelse af atomvåben – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 74
Traktat om et delvis forbud (PTBT) – hvad går den traktat ud på?
……… Se BioNyt nr.169 side 74
Cæsium-137 – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 75
Iod-131 – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 75
Mangan – har det betydning for dannelse af radioaktivitet fra atomsprængninger?
……… Se BioNyt nr.169 side 75
Strontium-90 – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 75
Tritium – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 75
Australien – har der været atomvåben på Antarktis?
……… Se BioNyt nr.169 side 76
Manhattan-projektet – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 76
mccarthyisme – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 76
McMahon loven – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 76
Database, hemmelig [UK] – hvad er historien om den hemmelige database over atomtest-påvirkede personer?
……… Se BioNyt nr.169 side 77
Ingeniør James Gordon Josephson – hvem er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 77
Josephson,James Gordon – hvem er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 77
Beryllium – bruges det ved atomsprængninger?
……… Se BioNyt nr.169 side 78
Emu Field, Australien – hvilke atomprøvesprængninger udførtes her?
……… Se BioNyt nr.169 side 78
NP (Nuclear Participant) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 78
Nuclear Participant (NP) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 78
Pippa-anlæg – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 78
Plutonium-240 – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 78
Polonium – bruges det ved atomsprængninger?
……… Se BioNyt nr.169 side 78
Windscale – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 78
Montebello-øerne – hvilke atomprøvesprængninger udførtes her?
……… Se BioNyt nr.169 side 78,79
Black Mist – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 79
Kittens – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 79
Maralinga – hvilke atomprøvesprængninger udførtes her?
……… Se BioNyt nr.169 side 79,88
McClelland rapport – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 80,88
Christmas (øen) – hvilke atomprøvesprængninger udførtes her?
……… Se BioNyt nr.169 side 81
Grapple-operationen – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 81
Operation Grapple – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 81
Newzealand atomveteraners forening (NZNTVA) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 83
Sefton,Roy: NZ-veteraner – hvem er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 83
Blue Danube – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 87
NIA (Nuclear Intelligence Agency) [UK] – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 87
Nuclear Intelligence Agency (NIA) [UK] – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 87
Nuclear Weapons Test Participants Study (NWTPS) [UK] – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 87
Oprensning: øen Christmas – er der oprenset efter atomprøvesprængninger her?
……… Se BioNyt nr.169 side 87
BNTVA (British Nuclear Test Veterans Ass.) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 88
British Nuclear Test Veterans Ass. (BNTVA) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 88
Denson,Eric – hvem er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 89
Retssager UK – er der været retssager om kompensationer efter atomprøvesprængninger?
……… Se BioNyt nr.169 side 89
Storbritannien: Retssager – er der været retssager om kompensationer efter atomprøvesprængninger?
……… Se BioNyt nr.169 side 89
MoD = britisk forsvarsmin. (Ministry of Defense) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 90
NRPB (National Radiological Protection Board) [UK] – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 90
Vanz = Veterans Affairs Adm. [New Zealands regering] – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 91
Veterans Affairs Adm. [New Zealands regering] – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 91
Veterans Health [New Zealands regering] – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 91
NCCF [UK] – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 92,93
Operation NCCF [UK] – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 92,93
Boniface, Susie – hvem er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 93
Absorption af radioaktivitet – hvordan måles det?
……… Se BioNyt nr.169 side 94
Becquerel (Bq) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 94
Curie (Ci) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 94
Dosisækvivalent – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 94
Eksponering for radioaktivitet – hvordan måles det?
……… Se BioNyt nr.169 side 94
Gray (Gy) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 94
Måling af radioaktiv stråling – hvilke måleenheder anvendes?
……… Se BioNyt nr.169 side 94
rad – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 94
rem – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 94
Røntgen (R) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 94
Sievert – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 94
Lav-dosis radioaktiv stråling – kan det være fordelagtigt?
……… Se BioNyt nr.169 side 95
Strålingssyge – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 95
Liniar No-Threshold (LNT) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 96
LNT-modellen (Liniar No-Threshold) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 96
Bystander-effekt – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 97
Kromosom-omflytninger – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 97
Langtidsvirkninger efter atomprøvesprængninger – kan det ses på kromosomerne?
……… Se BioNyt nr.169 side 97
Mutationer efter atomprøvesprængninger – kan det ske?
……… Se BioNyt nr.169 side 97
Translokationer: Langtidsvirkninger efter atomprøvesprængninger – kan det ses på kromosomerne?
……… Se BioNyt nr.169 side 97
Epidemiologiske studier: Kan de vise langtidsvirkninger efter atomprøvesprængninger?
……… Se BioNyt nr.169 side 98
mFISH-test – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 98
Multi­colour-FISH-test – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 98
Radiothor – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 102
Radium – er det forsøgt anvendt til medicinsk behandling?
……… Se BioNyt nr.169 side 102
CCR (komplekse kromosomale omlejringer) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 103
USA: atomprøvesprængninger – hvilke har de udført?
……… Se BioNyt nr.169 side 104
USA’s nukleare test – hvilke har de udført?
……… Se BioNyt nr.169 side 104
Marshall-øerne [USA] – hvilke atomprøvesprængninger udførtes her?
……… Se BioNyt nr.169 side 104,107
Bikini – hvilke atomprøvesprængninger udførtes her?
……… Se BioNyt nr.169 side 105
Bravo-bombe – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 105
Mike-testen – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 105
Japansk fiskerbåd der udsattes for radioaktivt nedfald – hvad skete der?
……… Se BioNyt nr.169 side 106
Lithium i brintbomber – bruges det ved atomsprængninger?
……… Se BioNyt nr.169 side 106
Nevada Test Site – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 110
NCI (National Cancer Institute [USA] – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 111
Sedan-testen – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 112
Sovjetunionens atomprøvesprængninger – hvilke har de udført?
……… Se BioNyt nr.169 side 113
Novaja Zemlja – hvilke atomprøvesprængninger udførtes her?
……… Se BioNyt nr.169 side 114
Frankrig: atomprøvesprængninger – hvilke har de udført?
……… Se BioNyt nr.169 side 115
Kina atomprøvesprængninger – hvilke har de udført?
……… Se BioNyt nr.169 side 117
Italiens tanker om atomvåben – har Italien villet bygge egne atomvåben?
……… Se BioNyt nr.169 side 119
Tysklands tanker om atomvåben – har Tyskland villef bygge egne atomvåben?
……… Se BioNyt nr.169 side 119
Flere sprænghoveder (MIRV) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 120
MIRV (Flere sprænghoveder) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 120
Sprænghoveder, flere (MIRV) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 120
Ukraine: Hvad ville atombevæbning have betydet? – Ville Rusland have afholdt sig fra angreb på landet?
……… Se BioNyt nr.169 side 120
Begrænsning af atomvåben – hvordan kan det ske?
……… Se BioNyt nr.169 side 122
FN: Institute for Disarmament Research – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 122
Historiske datoer om udvikling og begrænsning af atomvåben – hvilke bestræbelser på begrænsning er blevet forsøgt?
……… Se BioNyt nr.169 side 122
Traktat: Ikke-spredning af atomvåben (NPT) – hvad går den traktat ud på?
……… Se BioNyt nr.169 side 122
Sydafrikas tidl. atomvåben – hvornår afskaffede Sydafrika sig atomvåben?
……… Se BioNyt nr.169 side 122,12
Atomvåbenfri zoner – hvor er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 123
Danmarks officielle indstilling til atomvåben – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 123
Forbudstraktaten (mod atomvåben) – hvad går den traktat ud på?
……… Se BioNyt nr.169 side 124
TPNW = Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons – hvad går den traktat ud på?
……… Se BioNyt nr.169 side 124
Traktat: atomvåbenforbudstraktaten – hvad går den traktat ud på?
……… Se BioNyt nr.169 side 124
Traktat: Prohibition Nuclear Weapons (TPNW) – hvad går den traktat ud på?
……… Se BioNyt nr.169 side 124
Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW) – hvad går den traktat ud på?
……… Se BioNyt nr.169 side 124
Dommedagsuret – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 126
Non-Proliferation (NPT) fra 1968 – hvad går den traktat ud på?
……… Se BioNyt nr.169 side 126
Afskrækkelse med atomvåben – virker det?
……… Se BioNyt nr.169 side 127,1
Sydafrika – har landet haft atomvåben?
……… Se BioNyt nr.169 side 12,120,122,123
Trump: Egenskaber Donald Trump – hvordan er de?
……… Se BioNyt nr.169 side 15,4,16
Campaign for Nuclear Disarmament – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 26-27
Donald Trump – hvad mener han om brug af atomvåben?
……… Se BioNyt nr.169 side 4,16,15
Saudi Arabien – vil landet skaffe sig atomvåben?
……… Se BioNyt nr.169 side 4,5,127
Nordkorea – hvor mange atomvåben har landet?
……… Se BioNyt nr.169 side 4,5,6,9,10,15,36,40,73,126,127
Kina – hvor mange atomvåben har landet?
……… Se BioNyt nr.169 side 5,6,7, 9, 11,12,13, 15, 25, 70,73,74,117,118,120,121,122,124,126,127
Antal atomvåben i verden – hvilket antal?
……… Se BioNyt nr.169 side 5,6,9,10
Traktater om atomvåben – hvilke er blevet indgået og hvilke mangler ratifikation?
……… Se BioNyt nr.169 side 5,6,9,13,63,67,73,74,122,123,124,126
Traktat: Intermediate-range Nuclear Forces (INF) – hvad går den traktat ud på?
……… Se BioNyt nr.169 side 5• Traktat: Non-Proliferation (NPT)
Atomkrigs virkninger – hvilket virkninger vil atomkrig kunne få?
……… Se BioNyt nr.169 side 6 sp.1
Indien – hvor mange atomvåben har landet?
……… Se BioNyt nr.169 side 6, 9, 11,12, 22, 24,25, 40,73,96,105,122-127
Frankrig – hvor mange atomvåben har landet?
……… Se BioNyt nr.169 side 6,7,9,10,12,22,26,34,51,73,74, 92,93,103,115-117,119,120,122,124•Frankrig,militær-udgifter
USA: – hvor mange atomvåben har landet?
……… Se BioNyt nr.169 side 6,9 sp.1
Israel – hvor mange atomvåben har landet?
……… Se BioNyt nr.169 side 6,9,10,12,73,122,124
Pakistan – hvor mange atomvåben har landet?
……… Se BioNyt nr.169 side 6,9,11,12,24,40,73,123,124,127
Humanitære konsekvenser – hvilke vil atomvåben kunne få?
……… Se BioNyt nr.169 side 7,9,121
Tube Alloys – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 76 •Tyskland, militærudgifter
Menneskets miljøpåvirkninger – hvor store har de været på globalt plan?
……… Se BioNyt nr.169 side 8 sp.1
Sikkerhedsproblemer – hvilke findes eller fandtes ved atomvåben?
……… Se BioNyt nr.169 side 8 sp.1
Kompensationer – er der givet kompensationer efter atomprøvesprængninger?
……… Se BioNyt nr.169 side 88,92 mv.
USA: – hvor mange udstationerede atomvåben har landet?
……… Se BioNyt nr.169 side 9 sp.1
Comprehensive Nuclear Test Ban – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 9,67,73
Traktat: Comprehensive Nuclear Test Ban – hvad går den traktat ud på?
……… Se BioNyt nr.169 side 9,67,73
Rowland, Al – hvem er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 97-101
Ukraine og atomvåben – hvordan ville Ukraine være stillet hvis landet havde haft atomvåben?
……… Se BioNyt nr.169 side

 

 

ALFABETISK LISTE

Absorption af radioaktivitet – hvordan måles det?
……… Se BioNyt nr.169 side 94
Afskaffelse af atomvåben – er det muligt?
……… Se BioNyt nr.169 side 9
Afskrækkelse med atomvåben – virker det?
……… Se BioNyt nr.169 side 127,1
ALCM (air-launched cruise missile) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 11
Antal atomvåben i verden – hvilket antal?
……… Se BioNyt nr.169 side 5,6,9,10
Antarctic Treaty – hvad går den traktat ud på?
……… Se BioNyt nr.169 side 73
Antarktis – har der været atomvåben på Antarktis?
……… Se BioNyt nr.169 side 73
Antiatomvåben-bevægelser – hvilke har der været?
……… Se BioNyt nr.169 side 25
Anti-Ballistic Missile Treaty – hvad går den traktat ud på?
……… Se BioNyt nr.169 side 5
Anti-Nuclear War Fund – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 26
Apollo-13 – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 55
Arm/Safe – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 44
Armering/Sikker – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 44
Atomaffald – hvordan håndteres atomaffald?
……… Se BioNyt nr.169 side 73
Atomfrie områder – hvilke er der?
……… Se BioNyt nr.169 side 27
Atomkrigs virkninger – hvilket virkninger vil atomkrig kunne få?
……… Se BioNyt nr.169 side 6 sp.1
Atommagter – hvilke i verden?
……… Se BioNyt nr.169 side 9
Atomvinter – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 6
Atomvåbenfri zoner – hvor er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 123
Atomvåbenspredning fra thorium-reaktor – kan thorium-reaktoren øge spredningen af atomvåben i verden?
……… Se BioNyt nr.169 side 23
Australien – har der været atomvåben på Antarktis?
……… Se BioNyt nr.169 side 76
Batteriudskiftning på atomvåben – hvordan foregik det?
……… Se BioNyt nr.169 side 41
Becquerel (Bq) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 94
Befolkningsovervågning – har det sammenhæng med atomvåben?
……… Se BioNyt nr.169 side 28
Begrænsning af atomvåben – hvordan kan det ske?
……… Se BioNyt nr.169 side 122
Beryllium – bruges det ved atomsprængninger?
……… Se BioNyt nr.169 side 78
Bikini – hvilke atomprøvesprængninger udførtes her?
……… Se BioNyt nr.169 side 105
Black Mist – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 79
Blue Danube – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 87
BNTVA (British Nuclear Test Veterans Ass.) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 88
Bomberydningrisiko ved atomvåben – indebærer rydning af atomvåbenuheld en risiko?
……… Se BioNyt nr.169 side 72
Boniface, Susie – hvem er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 93
Bravo-bombe – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 105
Breeder – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 24
Brev til Bulganin – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 20
British Nuclear Test Veterans Ass. (BNTVA) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 88
Broken arrow (uheld) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 39
Bulganin – hvem var det?
……… Se BioNyt nr.169 side 20
Burned Board Briefing – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 67
Bystander-effekt – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 97
Campaign for Nuclear Disarmament – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 26-27
CCR (komplekse kromosomale omlejringer) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 103
Cheget-kuffert – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 34
Chelyabinsk – forurening efter atomvåbentest?
……… Se BioNyt nr.169 side 61
Christmas (øen) – hvilke atomprøvesprængninger udførtes her?
……… Se BioNyt nr.169 side 81
Chrome Dome – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 54
CMS (Code ­Management System) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 69
Comprehensive Nuclear Test Ban – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 9,67,73
Computersystem-svigt – er der risiko for svigt af edb der håndterer atomvåben?
……… Se BioNyt nr.169 side 62
Connecticut: Falsk alarm om evakuering – hvad skete der?
……… Se BioNyt nr.169 side 35
Costa del Sol ulykken – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 48
Council for a Livable World – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 26
CTBT (Comprehensive Nuclear-Test-Ban) – hvad går den traktat ud på?
……… Se BioNyt nr.169 side 73
Curie (Ci) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 94
Cæsium-137 – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 75
Damascus-hændelsen – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 56
Danmark,militærudgifter – hvad er de om året?
……… Se BioNyt nr.169 side 8
Danmarks officielle indstilling til atomvåben – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 123
Database, hemmelig [UK] – hvad er historien om den hemmelige database over atomtest-påvirkede personer?
……… Se BioNyt nr.169 side 77
Delvis forbud traktat (PTBT) – hvad går den traktat ud på?
……… Se BioNyt nr.169 side 74
Demokrati – kan atomvåben forenes med demokrati?
……… Se BioNyt nr.169 side 27
Demonstrationer – hvilke har der været mod atomvåben?
……… Se BioNyt nr.169 side 27
Denson,Eric – hvem er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 89
Dommedagsflyet – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 32
Dommedagsuret – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 126
Donald Trump – hvad mener han om brug af atomvåben?
……… Se BioNyt nr.169 side 4,16,15
Dosisækvivalent – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 94
Drill – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 35
East Ural Radioactivity Trace (EURT) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 61
Eksponering for radioaktivitet – hvordan måles det?
……… Se BioNyt nr.169 side 94
ELF – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 10
Emu Field, Australien – hvilke atomprøvesprængninger udførtes her?
……… Se BioNyt nr.169 side 78
EOD (Explosive Ordnance Disposal) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 47
Epidemiologiske studier: Kan de vise langtidsvirkninger efter atomprøvesprængninger?
……… Se BioNyt nr.169 side 98
Eskalering – vil brug af atomvåben medføre ekskalering?
……… Se BioNyt nr.169 side 11
Etik: Gengældelse – er det etisk at gengælde et atomangreb?
……… Se BioNyt nr.169 side 12
EURT (East Ural Radioactivity Trace) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 61
Falske alarmer om atomangreb – hvilke har der været mod atomvåben?
……… Se BioNyt nr.169 side 31
Farlige teknologier – hvad kendetegner farlige teknologier?
……… Se BioNyt nr.169 side 38
Fast breeder – hvilke har der været mod atomvåben?
……… Se BioNyt nr.169 side 24
FIDLER (Low-Energy Radiation) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 53
Flere sprænghoveder (MIRV) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 120
FN: Institute for Disarmament Research – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 122
Forbud mod alle atomprøvesprængninger – er dette en mulighed og vil det blive overholdt?
……… Se BioNyt nr.169 side 9,73
Forbudstraktaten (mod atomvåben) – hvad går den traktat ud på?
……… Se BioNyt nr.169 side 124
Forhindre krig med atomvåben – kan atomvåben forhindre krig?
……… Se BioNyt nr.169 side 10
Formerings­reaktor – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 25
Forseglede bomber – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 63
Forskningsraket: Falsk alarm om atomangreb – hvad skete der?
……… Se BioNyt nr.169 side 34
Fowler-brev – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 66
Frankrig – hvor mange atomvåben har landet?
……… Se BioNyt nr.169 side 6,7,9,10,12,22,26,34,51,73,74, 92,93,103,115-117,119,120,122,124•Frankrig,militær-udgifter
Frankrig: atomprøvesprængninger – hvilke har de udført?
……… Se BioNyt nr.169 side 115
Genie-luft-til-luft våben – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 63
Goldsboro-ulykke – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 44
Grapple-operationen – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 81
Gray (Gy) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 94
Greenpeace – hvilke aktioner har de lavet mod atomvåben?
……… Se BioNyt nr.169 side 27
Hash, stoffer og atomvåben – bruger personnel der håndterer atomvåben hash og rusmidler?
……… Se BioNyt nr.169 side 21
Hawaii: Falsk alarm om atomangreb – hvad skete der?
……… Se BioNyt nr.169 side 35
HE explosion (high explosives) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 62
Hemmeligholdelse af uheld med atomvåben – hvornår og hvordan?
……… Se BioNyt nr.169 side 61
High-alert status – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 29
Historiske datoer om udvikling og begrænsning af atomvåben – hvilke bestræbelser på begrænsning er blevet forsøgt?
……… Se BioNyt nr.169 side 122
Houston, we have a problem – hvad skete der?
……… Se BioNyt nr.169 side 55
Hovsa-missilet – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 37
Humanitære konsekvenser – hvilke vil atomvåben kunne få?
……… Se BioNyt nr.169 side 7,9,121
ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 8
ICBM (Interkontinentale ballistiske missiler) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 28
Ikke-atomspredningstraktaten (NPT) – hvad går den traktat ud på?
……… Se BioNyt nr.169 side 12
Indien – hvor mange atomvåben har landet?
……… Se BioNyt nr.169 side 6, 9, 11,12, 22, 24,25, 40,73,96,105,122-127
INES: Internationale Nuclear Event Scale – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 61
INF traktat – hvad går den traktat ud på?
……… Se BioNyt nr.169 side 5
Ingeniør James Gordon Josephson – hvem er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 77
Interkontinentale ballistiske missiler (ICBM) – hvor langt rækker det?
……… Se BioNyt nr.169 side 6,28
Intermediate-range Nuclear Forces treaty (INF) – hvad går den traktat ud på?
……… Se BioNyt nr.169 side 5
International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 8
International Physicians for the ­Prevention of Nuclear War (IPPNW) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 26,74
Internationale kampagne til afskaffelse af atomvåben – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 74
Internationale Nuclear Event Scale – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 61
Internationale organisationer mod atomvåben – hvilke er der?
……… Se BioNyt nr.169 side 26
Iod-131 – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 75
IPPNW (Læger For Forebyggelse Af Nuklear Krig) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 26,74
Israel – hvor mange atomvåben har landet?
……… Se BioNyt nr.169 side 6,9,10,12,73,122,124
Italiens tanker om atomvåben – har Italien villet bygge egne atomvåben?
……… Se BioNyt nr.169 side 119
Japansk fiskerbåd der udsattes for radioaktivt nedfald – hvad skete der?
……… Se BioNyt nr.169 side 106
Josephson,James Gordon – hvem er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 77
Kampagnen mod atomvåben – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 25
Kina – hvor mange atomvåben har landet?
……… Se BioNyt nr.169 side 5,6,7, 9, 11,12,13, 15, 25, 70,73,74,117,118,120,121,122,124,126,127
Kina atomprøvesprængninger – hvilke har de udført?
……… Se BioNyt nr.169 side 117
Kittens – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 79
Kombinations­kode-nuller til atommissiler – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 61
Kompensationer – er der givet kompensationer efter atomprøvesprængninger?
……… Se BioNyt nr.169 side 88,92 mv.
Krig: atomvåben blive brugt – vil atomvåben blive brugt i krig?
……… Se BioNyt nr.169 side 10
Krig: Årsager – hvad er årsagerne til krig?
……… Se BioNyt nr.169 side 13
Krokusenok – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 33
Kromosom-omflytninger – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 97
Krydsermissiler – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 11
Kursk, uheld – hvad skete der?
……… Se BioNyt nr.169 side 60
Kyshtym, uheld – hvad skete der?
……… Se BioNyt nr.169 side 61
Lager-uheld – har der været uheld på lagre med atomvåben?
……… Se BioNyt nr.169 side 42
Lande der har haft atomvåben – hvilke lande har afskaffet atomvåben?
……… Se BioNyt nr.169 side 12
Langtidsvirkninger efter atomprøvesprængninger – kan det ses på kromosomerne?
……… Se BioNyt nr.169 side 97
Launch Under Attack (LUA) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 30
Launch-on-Warning (LoW) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 26,3
Launch-ready alert – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 29
Lav-dosis radioaktiv stråling – kan det være fordelagtigt?
……… Se BioNyt nr.169 side 95
LEU (low enriched uranium – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 24
Liniar No-Threshold (LNT) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 96
Lithium i brintbomber – bruges det ved atomsprængninger?
……… Se BioNyt nr.169 side 106
LNT-modellen (Liniar No-Threshold) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 96
LoW (Launch-on-Warning) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 30
LUA (Launch Under Attack) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 30
Lumsås-missilet – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 37
Lynnedslag – har der været uheld med lynnedslag på atomvåben?
……… Se BioNyt nr.169 side 52
Læger: ­Prevention of Nuclear War (IPPNW) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 26,74
MAD (Mutial Assured Destruction) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 7
Mangan – har det betydning for dannelse af radioaktivitet fra atomsprængninger?
……… Se BioNyt nr.169 side 75
Manhattan-projektet – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 76
Maralinga – hvilke atomprøvesprængninger udførtes her?
……… Se BioNyt nr.169 side 79,88
Marshall-øerne [USA] – hvilke atomprøvesprængninger udførtes her?
……… Se BioNyt nr.169 side 104,107
mccarthyisme – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 76
McClelland rapport – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 80,88
McMahon loven – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 76
Menneskets miljøpåvirkninger – hvor store har de været på globalt plan?
……… Se BioNyt nr.169 side 8 sp.1
Mental tilstand af statsledere – hvornår er det en risiko i forbindelse med atomvåben?
……… Se BioNyt nr.169 side 18
mFISH-test – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 98
Mike-testen – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 105
Militærudgifter i verden – hvor store er de årligt?
……… Se BioNyt nr.169 side 8
Miljøpåvirkninger pga. mennesket – hvor store har de været på globalt plan?
……… Se BioNyt nr.169 side 8
Minuteman-missiler – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 61,64
MIRV (Flere sprænghoveder) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 120
Misforståelser – hvornår er det en risiko i forbindelse med atomvåben?
……… Se BioNyt nr.169 side 19
MoD = britisk forsvarsmin. (Ministry of Defense) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 90
Modernisering: Pris – hvad koster modernisering af atomvåben?
……… Se BioNyt nr.169 side 9
Montebello-øerne – hvilke atomprøvesprængninger udførtes her?
……… Se BioNyt nr.169 side 78,79
Moralen blandt personer: atomvåben – hvordan er moralen hos personnel der håndterer atomvåben?
……… Se BioNyt nr.169 side 21
MOX,mixed oxide fuel – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 25
Multi­colour-FISH-test – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 98
Mutationer efter atomprøvesprængninger – kan det ske?
……… Se BioNyt nr.169 side 97
Mutial Assured Destruction (MAD) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 7
Mål for atomvåben nedskæringer – hvilke mål har man sat sig?
……… Se BioNyt nr.169 side 8
Måling af radioaktiv stråling – hvilke måleenheder anvendes?
……… Se BioNyt nr.169 side 94
Narcissisme – hvordan opstår det?
……… Se BioNyt nr.169 side 17
Narcissisme: USA-præsidenter – hvem har vist narcistiske træk?
……… Se BioNyt nr.169 side 13
National Security Agency (NSA) [USA] – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 29
NCCF [UK] – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 92,93
NCI (National Cancer Institute [USA] – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 111
Nedskæring: atomvåben afskaffes? – kan atomvåben afskaffes?
……… Se BioNyt nr.169 side 9
Nevada Test Site – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 110
New START – hvad går den traktat ud på?
……… Se BioNyt nr.169 side 5,6
Newzealand atomveteraners forening (NZNTVA) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 83
NIA (Nuclear Intelligence Agency) [UK] – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 87
Non-Proliferation (NPT) fra 1968 – hvad går den traktat ud på?
……… Se BioNyt nr.169 side 126
NORAD (North American Air Defense Command) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 31
Nordkorea – hvor mange atomvåben har landet?
……… Se BioNyt nr.169 side 4,5,6,9,10,15,36,40,73,126,127
Nordkorea og Donald Trump – kan det komme til en atomkrig?
……… Se BioNyt nr.169 side 4
Novaja Zemlja – hvilke atomprøvesprængninger udførtes her?
……… Se BioNyt nr.169 side 114
NP (Nuclear Participant) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 78
NRPB (National Radiological Protection Board) [UK] – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 90
NSA (National Security Agency) [USA] – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 29
Nuclear Abolition Movement – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 26
Nuclear Intelligence Agency (NIA) [UK] – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 87
Nuclear Participant (NP) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 78
Nuclear Threat Initiative (NTI) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 26
Nuclear Weapons Test Participants Study (NWTPS) [UK] – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 87
Nuklear vinter – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 6
Ohio-klasse ubåde (USA) – hvor mange af disse har landet?
……… Se BioNyt nr.169 side 10
One-point safe – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 62
Operation Grapple – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 81
Operation NCCF [UK] – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 92,93
Oprensning: øen Christmas – er der oprenset efter atomprøvesprængninger her?
……… Se BioNyt nr.169 side 87
Pakistan – hvor mange atomvåben har landet?
……… Se BioNyt nr.169 side 6,9,11,12,24,40,73,123,124,127
PAL (Permissive action link) Sikkerhedsanordninger – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 69
Palomares-ulykken – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 48
Partial Test Ban (PTBT) – hvad går den traktat ud på?
……… Se BioNyt nr.169 side 73
Peacemaker-missiler – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 59,66
Peder Skram og Hovsamissilet – hvad skete der?
……… Se BioNyt nr.169 side 37
Permissive action link (PAL) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 69
Pershing-II missiler – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 27
Personlighedspsykologi – hvornår er det en risiko i forbindelse med atomvåben?
……… Se BioNyt nr.169 side 15
Personlighedstræk: USA-præsidenter – hvor har de været?
……… Se BioNyt nr.169 side 13
Personnel: atomvåben – er der problemer når personnel skal håndtere atomvåben?
……… Se BioNyt nr.169 side 69
Petrov,Stanislav – hvem er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 33
PGS (Physicians for ­Global Survival) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 26
Physicians for ­Global Survival (PGS) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 26
Pippa-anlæg – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 78
Plutonium-239 – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 23,75
Plutonium-240 – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 78
Plutonium-kernen (pit) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 42
Plutonium-produktion – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 25
Polaris-missiler – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 10
Polonium – bruges det ved atomsprængninger?
……… Se BioNyt nr.169 side 78
Posaidon-missiler – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 10
Presidential alert – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 35
Pris: atomvåben – hvad er prisen på atomvåben?
……… Se BioNyt nr.169 side 8
Projekt 56 – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 64
Protactinium-231 og -233 – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 23,24
Prøvestopaftalen af 1963 (PTBT) – hvad går den traktat ud på?
……… Se BioNyt nr.169 side 73
Psykisk ustabile personer og atomvåben – hvornår er det en risiko i forbindelse med atomvåben?
……… Se BioNyt nr.169 side 19
PTBT (Partial Test Ban) – hvad går den traktat ud på?
……… Se BioNyt nr.169 side 73
Putin, Vladimir – hvordan er hans forhold til brug af atomvåben?
……… Se BioNyt nr.169 side 5
rad – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 94
Radioisotop-termoelektriske generatorer (RTG) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 47
Radiothor – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 102
Radium – er det forsøgt anvendt til medicinsk behandling?
……… Se BioNyt nr.169 side 102
Rainbow Warrior – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 27,117
rem – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 94
Retaliatory ­Launch Only After Detonation (RLOAD) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 26,3
Retssager UK – er der været retssager om kompensationer efter atomprøvesprængninger?
……… Se BioNyt nr.169 side 89
Risiko – hvad er statistikken for atomvåben?
……… Se BioNyt nr.169 side 40
RLOAD (Retaliatory Launch Only After Detonation) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 26,3
Ronald Reagan demens? – hvornår skete det?
……… Se BioNyt nr.169 side 18
Rowland, Al – hvem er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 97-101
RTG (radioisotop-termoelektriske generatorer) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 47
Rusland og Vesten – er forholdet krigerisk?
……… Se BioNyt nr.169 side 12
Rusland, militær­udgifter – hvor store er de?
……… Se BioNyt nr.169 side 8
Rusmidler: atomvåben – bruger personnel der håndterer atomvåben hash og rusmidler?
……… Se BioNyt nr.169 side 21,32
Røntgen (R) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 94
SAC (Strategic Air Command) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 31
SAD (Self-Assured Destruction) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 7
Sandia National Lab. – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 31
Saudi Arabien – vil landet skaffe sig atomvåben?
……… Se BioNyt nr.169 side 4,5,127
Schlosser,Eric – hvem er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 31
Sealed-pit bomber – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 63,71
Sedan-testen – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 112
Sefton,Roy: NZ-veteraner – hvem er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 83
Self-Assured Destruction (SAD) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 7
Sievert – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 94
Sikkerhedsanordninger (PAL) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 68,69
Sikkerhedslåse: atomvåben – er der sikkerhedslåse på atomvåben?
……… Se BioNyt nr.169 side 69
Sikkerhedsproblemer – hvilke findes eller fandtes ved atomvåben?
……… Se BioNyt nr.169 side 8 sp.1
SIOP (Single Integrated Operational Plan) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 64
SLBM (Submarine-launched ballistic missiles) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 28
Slå-først-doktrin – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 22
Snubletrådsstyrker – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 12
Sovjetisk bombefly – hvordan fik Sovjetunionen bombefly der kunne bære atomvåben?
……… Se BioNyt nr.169 side 63
Sovjetunionen: Antal atomvåben – hvor mange har landet?
……… Se BioNyt nr.169 side 9,1
Sovjetunionens atomprøvesprængninger – hvilke har de udført?
……… Se BioNyt nr.169 side 113
Sprænghoveder, flere (MIRV) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 120
SRAM (Short-Range Attack Missilerne) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 61
START traktat – hvad går den traktat ud på?
……… Se BioNyt nr.169 side 6,5
Statistik: Sikkerhedsstandarder – hvad er sikkerheden for atomvåben?
……… Se BioNyt nr.169 side 71
Storbritannien,militærudgifter – hvor store er de?
……… Se BioNyt nr.169 side 8
Storbritannien: – hvor mange atomvåben har landet?
……… Se BioNyt nr.169 side 6,9
Storbritannien: Retssager – er der været retssager om kompensationer efter atomprøvesprængninger?
……… Se BioNyt nr.169 side 89
Strategic Air Command (SAC) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 31
Strategic Arms Reduction – hvad går den traktat ud på?
……… Se BioNyt nr.169 side 5,6
Strategiske atomvåben – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 29,12
Stregkoder: atomvåben – er der stregkoder på atomvåben?
……… Se BioNyt nr.169 side 71
Strong link / weak link – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 70
Strontium-90 – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 75
Strålingssyge – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 95
Submarine-­launched ballistic missiles (SLBM) – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 28
Sverige opgiver atomvåben – hvornår skete det?
……… Se BioNyt nr.169 side 12,118
Sydafrika – har landet haft atomvåben?
……… Se BioNyt nr.169 side 12,120,122,123
Sydafrikas tidl. atomvåben – hvornår afskaffede Sydafrika sig atomvåben?
……… Se BioNyt nr.169 side 122,12
Taktiske atomvåben – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 29
TATB – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 67
Teknologier: farlige – hvad kendetegner farlige teknologier?
……… Se BioNyt nr.169 side 38
Termobatteri udskiftes ikke – hvorfor ikke?
……… Se BioNyt nr.169 side 68,69
Terrorangreb 11. sep.2001 – hvad skete der?
……… Se BioNyt nr.169 side 62
Terrorisme: atomvåben – er der risiko for terrorisme med atomvåben?
……… Se BioNyt nr.169 side 22
Thermal batteries – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 69
Thermonuclear – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 29
Thorium-232 – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 23
Thorium-reaktor: Risiko for våbenspredning fra – kan thorium-reaktoren øge spredningen af atomvåben i verden?
……… Se BioNyt nr.169 side 23
Three Mile Island – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 38
Threshold Test Ban – hvad går den traktat ud på?
……… Se BioNyt nr.169 side 13
Thule -ulykken – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 52
Titanic Effect – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 68
Titan-II – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 66
Titanmissil 374-7 uheld – hvad skete der?
……… Se BioNyt nr.169 side 56
Titanmissil Gummiring-ulykke – hvad skete der?
……… Se BioNyt nr.169 side 59
TNT – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 30
TPNW = Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons – hvad går den traktat ud på?
……… Se BioNyt nr.169 side 124
Traktat om et delvis forbud (PTBT) – hvad går den traktat ud på?
……… Se BioNyt nr.169 side 74
Traktat: Anti-Ballistic Missile – hvad går den traktat ud på?
……… Se BioNyt nr.169 side 5
Traktat: atomvåbenforbudstraktaten – hvad går den traktat ud på?
……… Se BioNyt nr.169 side 124
Traktat: Comprehensive Nuclear Test Ban – hvad går den traktat ud på?
……… Se BioNyt nr.169 side 9,67,73
Traktat: Ikke-spredning af atomvåben (NPT) – hvad går den traktat ud på?
……… Se BioNyt nr.169 side 122
Traktat: Intermediate-range Nuclear Forces (INF) – hvad går den traktat ud på?
……… Se BioNyt nr.169 side 5• Traktat: Non-Proliferation (NPT)
Traktat: Partial Test Ban (PTBT) – hvad går den traktat ud på?
……… Se BioNyt nr.169 side 73
Traktat: Prohibition Nuclear Weapons (TPNW) – hvad går den traktat ud på?
……… Se BioNyt nr.169 side 124
Traktat: Strategic Arms Reduction – hvad går den traktat ud på?
……… Se BioNyt nr.169 side 5,6
Traktater om atomvåben – hvilke er blevet indgået og hvilke mangler ratifikation?
……… Se BioNyt nr.169 side 5,6,9,13,63,67,73,74,122,123,124,126
Traktater: Threshold Test Ban – hvad går den traktat ud på?
……… Se BioNyt nr.169 side 13
Translokationer: Langtidsvirkninger efter atomprøvesprængninger – kan det ses på kromosomerne?
……… Se BioNyt nr.169 side 97
Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW) – hvad går den traktat ud på?
……… Se BioNyt nr.169 side 124
Trident missileri ubåde – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 10
Tritium – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 75
Trotyl – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 30
Trump: Egenskaber Donald Trump – hvordan er de?
……… Se BioNyt nr.169 side 15,4,16
Tube Alloys – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 76 •Tyskland, militærudgifter
Tysklands tanker om atomvåben – har Tyskland villef bygge egne atomvåben?
……… Se BioNyt nr.169 side 119
Ubåde med atomvåben – hvor mange ubåde bærer atomvåben?
……… Se BioNyt nr.169 side 10
Ubåde: USA – hvor mange atombevæbnede ubåde har USA?
……… Se BioNyt nr.169 side 10
Uheld med atomvåben – hvilke uheld med atomvåben har der været?
……… Se BioNyt nr.169 side 40
Ukraine og atomvåben – hvordan ville Ukraine være stillet hvis landet havde haft atomvåben?
……… Se BioNyt nr.169 side
Ukraine: Hvad ville atombevæbning have betydet? – Ville Rusland have afholdt sig fra angreb på landet?
……… Se BioNyt nr.169 side 120
Uran-232 – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 23
Uran-233 – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 23
USA, militærudgifter – hvor store er de?
……… Se BioNyt nr.169 side 8
USA,modernisering atomvåben – hvad vil det koste?
……… Se BioNyt nr.169 side 6
USA: – hvor mange atomvåben har landet?
……… Se BioNyt nr.169 side 6,9 sp.1
USA: – hvor mange udstationerede atomvåben har landet?
……… Se BioNyt nr.169 side 9 sp.1
USA: atomprøvesprængninger – hvilke har de udført?
……… Se BioNyt nr.169 side 104
USA’s nukleare test – hvilke har de udført?
……… Se BioNyt nr.169 side 104
Vanz = Veterans Affairs Adm. [New Zealands regering] – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 91
Verden er over-bevæbnet – hvor giver det sig udtryk?
……… Se BioNyt nr.169 side 8
Veterans Affairs Adm. [New Zealands regering] – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 91
Veterans Health [New Zealands regering] – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 91
Virkninger af atomkrig – hvad ville virkningerne efter en atomkrig være?
……… Se BioNyt nr.169 side 10
W53 – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 66
Weak link – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 70
Windscale – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 78
Wireless Emergency Alert – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 35
Women’s Peace Camp – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 27
Wooded bombs – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 69
World Institute for Nuclear Security – hvad er det?
……… Se BioNyt nr.169 side 26
Åbent brev til Donald Trump om atomvåben – hvad gik det ud på?
……… Se BioNyt nr.169 side 6

Atomvåben, 1. del
Atomvåben, 2. del
Atomvåben, 3. del

Leave a Reply