Search Posts

bionyt-165

external image bn165k21.jpg

TRYKT SOM BOG (A4, 72 SIDER, 140 kr) KAN KØBES HER: her (eller skriv til bionyt@gmail.com, eller sms 21729908, eller ring på det nummer).
PUBLICERET SOM E-BOG (Modtag 1 PDF-fil på 4,5 MB, 72 A4-SIDER KAN KØBES HER: https://sellfy.com/p/gdtJ/

 

Nr. 165 er 1. del i en serie på 3 dele (nr. 165, 166, 169) om atomvåben.
Mange historiske arkiver fra den kolde krig er nu blevet frigivet for offentligheden, hvorved man er blevet i stand til i hidtil usete detaljer at beskrive udviklingen af atombomben, begivenhederne under Anden Verdenskrig og beskrivelse af virkningerne efter Hiroshima- og Nagasaki-atombomberne. Beskrivelsen af sidstnævnte gives i nr. 166, som også fortsætter historisk med den efterfølgende amerikanske besættelse af Japan og udviklingen af konfrontation mellem USA og Sovjetunionen. Mange konfrontationer beskrives, f.eks. Berlinkriserne og Cubamissilkrisen. Frigivelsen af hidtil hemmelige dokumenter giver indsigt i overvejelserne hos de involverede parter under bl.a. Cubakrisen, som derved kan beskrives i detaljer, bl.a. flere hidtil ukendte farlige situationer under denne farlige konfrontation. Det beskrives, i hvilke situationer amerikanske præsidenter har overvejet at bruge atomvåben. Flere af disse situationer er først blevet kendt med 20-30 års forsinkelse. Man har ikke tilsvarende oplysninger fra Sovjetunionen eller andre atommagter, men publikationen gennemgår, hvordan de forskellige atommagter erhvervede sig bomben, hvilket i flere tilfælde er sket ved omfattende og bemærkelsesværdig spionvirksomhed. I denne forbindelse er det kommet for dagen, hvilke lande som har samarbejdet om udvikling af atomvåben – og det er ofte ganske overraskende, hvilke lande, som har samarbejdet herom. Sovjetunionens opbygning af computersystemer til straksangreb med atomvåben, og de tilsvarende amerikanske launch-on-warning systemer beskrives, og hvor enkeltpersoners valg havde afgørende betydning. Parternes atomkrigsplaner – ofte groteske – beskrives. Publikationen nr. 166 er del 2 i en serie af tre publikationer (nr.165, 166, 169) om atomvåben.

Indholdsfortegnelse til BioNyt Videnskabens Verden nr. 165

 

Opdagelsen af uran
……… Se BioNyt nr.165 side 5
Opdagelsen af røntgenstråler
……… Se BioNyt nr.165 side 6
Becquerel-stråler
……… Se BioNyt nr.165 side 8
Marie Curie
……… Se BioNyt nr.165 side 9, 25
Opdagelsen af radium
……… Se BioNyt nr.165 side 10
Opdagelsen af scintillation
……… Se BioNyt nr.165 side 11
Alfa- og betastråler
……… Se BioNyt nr.165 side 12, 31
Opdagelsen af halveringstid
……… Se BioNyt nr.165 side 13
Opdagelsen af gammastråler
……… Se BioNyt nr.165 side 13
Ernest Rutherford
……… Se BioNyt nr.165 side dec-14
H. G. Wells (forfatter)
……… Se BioNyt nr.165 side 15
Isotoper
……… Se BioNyt nr.165 side 15
Plancks konstant
……… Se BioNyt nr.165 side 15
Albert Einstein
……… Se BioNyt nr.165 side 16
Opdagelsen af protonen
……… Se BioNyt nr.165 side 16
Fritz Haber
……… Se BioNyt nr.165 side 16
Første Verdenskrig
……… Se BioNyt nr.165 side 18
Kvantemekanikken
……… Se BioNyt nr.165 side 20
Werner Heisenberg
……… Se BioNyt nr.165 side 20, 24, 38, 44
Jødeforfølgelserne
……… Se BioNyt nr.165 side 21-22
Tysklands A-bombeforskning
……… Se BioNyt nr.165 side
Opdagelsen af neutronen
……… Se BioNyt nr.165 side 23
Kunstig radioaktivitet
……… Se BioNyt nr.165 side 25
Atom-acceleration
……… Se BioNyt nr.165 side 26
Neutronkædereaktion
……… Se BioNyt nr.165 side 26, 34
Leó Szilárd
……… Se BioNyt nr.165 side 26
Enrico Fermi
……… Se BioNyt nr.165 side 27-29
Lise Meitner
……… Se BioNyt nr.165 side 29
Opdagelsen af transuraner
……… Se BioNyt nr.165 side 29
Otto Hahn
……… Se BioNyt nr.165 side 29
Kernespaltning
……… Se BioNyt nr.165 side 29
Fission af uran
……… Se BioNyt nr.165 side 30
Naturlig (spontan) uranfission
……… Se BioNyt nr.165 side 35
Anden Verdenskrig
……… Se BioNyt nr.165 side 36
USA’s atombombeprojekt
……… Se BioNyt nr.165 side 36, 41, 47
Manhattan-projektet
……… Se BioNyt nr.165 side 47, 51
Tungt vand
……… Se BioNyt nr.165 side 37, 38
Opdagelsen af plutonium
……… Se BioNyt nr.165 side 38
Opdagelsen af kritisk masse
……… Se BioNyt nr.165 side 40
MAUD-komiteen i England
……… Se BioNyt nr.165 side 40
Fritz Houtermans
……… Se BioNyt nr.165 side 44
Pearl Harbor, Japan angriber USA
……… Se BioNyt nr.165 side 45
Robert Oppenheimer
……… Se BioNyt nr.165 side 47
Charles Lauritsen (Charlie Lauritsen) .
……… Se BioNyt nr.165 side 48
Niels Bohr
……… Se BioNyt nr.165 side 50
Thin Man bomben
……… Se BioNyt nr.165 side 52
Polonium
……… Se BioNyt nr.165 side 53
Implosion
……… Se BioNyt nr.165 side 52
Propaganda
……… Se BioNyt nr.165 side 54
Trinity-testen
……… Se BioNyt nr.165 side 55
Atombomberne over Japan
……… Se BioNyt nr.165 side 56
Japans egen atombombe
……… Se BioNyt nr.165 side 58
Hiroshima-bomben
……… Se BioNyt nr.165 side 62
Hundes opfattelse af menneske-sprog
……… Se BioNyt nr.165 side 64
Dyr der bliver meget gamle (400-500 år)
……… Se BioNyt nr.165 side 64
Connectomics (læren om hjerneforbindelser)
……… Se BioNyt nr.165 side 65-68
Zika-virus
……… Se BioNyt nr.165 side 68-69
Smilets evolution
……… Se BioNyt nr.165 side 65, 70-72
D-vitamin. Klimaændring fremmer patogene havbakterier. Krill-tilbagegang. Alder. Global opvarmning. Svampeangreb på bananer
……… Se BioNyt nr.165 side 70-72

 

ALFABETISK LISTE:

Albert Einstein
……… Se BioNyt nr.165 side 16
Alfa- og betastråler
……… Se BioNyt nr.165 side 12, 31
Anden Verdenskrig
……… Se BioNyt nr.165 side 36
Atom-acceleration
……… Se BioNyt nr.165 side 26
Atombomberne over Japan
……… Se BioNyt nr.165 side 56
Becquerel-stråler
……… Se BioNyt nr.165 side 8
Charles Lauritsen (Charlie Lauritsen) .
……… Se BioNyt nr.165 side 48
Connectomics (læren om hjerneforbindelser)
……… Se BioNyt nr.165 side 65-68
D-vitamin. Klimaændring fremmer patogene havbakterier. Krill-tilbagegang. Alder. Global opvarmning. Svampeangreb på bananer
……… Se BioNyt nr.165 side 70-72
Dyr der bliver meget gamle (400-500 år)
……… Se BioNyt nr.165 side 64
Enrico Fermi
……… Se BioNyt nr.165 side 27-29
Ernest Rutherford
……… Se BioNyt nr.165 side dec-14
Fission af uran
……… Se BioNyt nr.165 side 30
Fritz Haber
……… Se BioNyt nr.165 side 16
Fritz Houtermans
……… Se BioNyt nr.165 side 44
Første Verdenskrig
……… Se BioNyt nr.165 side 18
H. G. Wells (forfatter)
……… Se BioNyt nr.165 side 15
Hiroshima-bomben
……… Se BioNyt nr.165 side 62
Hundes opfattelse af menneske-sprog
……… Se BioNyt nr.165 side 64
Implosion
……… Se BioNyt nr.165 side 52
Isotoper
……… Se BioNyt nr.165 side 15
Japans egen atombombe
……… Se BioNyt nr.165 side 58
Jødeforfølgelserne
……… Se BioNyt nr.165 side 21-22
Kernespaltning
……… Se BioNyt nr.165 side 29
Kunstig radioaktivitet
……… Se BioNyt nr.165 side 25
Kvantemekanikken
……… Se BioNyt nr.165 side 20
Leó Szilárd
……… Se BioNyt nr.165 side 26
Lise Meitner
……… Se BioNyt nr.165 side 29
Manhattan-projektet
……… Se BioNyt nr.165 side 47, 51
Marie Curie
……… Se BioNyt nr.165 side 9, 25
MAUD-komiteen i England
……… Se BioNyt nr.165 side 40
Naturlig (spontan) uranfission
……… Se BioNyt nr.165 side 35
Neutronkædereaktion
……… Se BioNyt nr.165 side 26, 34
Niels Bohr
……… Se BioNyt nr.165 side 50
Opdagelsen af gammastråler
……… Se BioNyt nr.165 side 13
Opdagelsen af halveringstid
……… Se BioNyt nr.165 side 13
Opdagelsen af kritisk masse
……… Se BioNyt nr.165 side 40
Opdagelsen af neutronen
……… Se BioNyt nr.165 side 23
Opdagelsen af plutonium
……… Se BioNyt nr.165 side 38
Opdagelsen af protonen
……… Se BioNyt nr.165 side 16
Opdagelsen af radium
……… Se BioNyt nr.165 side 10
Opdagelsen af røntgenstråler
……… Se BioNyt nr.165 side 6
Opdagelsen af scintillation
……… Se BioNyt nr.165 side 11
Opdagelsen af transuraner
……… Se BioNyt nr.165 side 29
Opdagelsen af uran
……… Se BioNyt nr.165 side 5
Otto Hahn
……… Se BioNyt nr.165 side 29
Pearl Harbor, Japan angriber USA
……… Se BioNyt nr.165 side 45
Plancks konstant
……… Se BioNyt nr.165 side 15
Polonium
……… Se BioNyt nr.165 side 53
Propaganda
……… Se BioNyt nr.165 side 54
Robert Oppenheimer
……… Se BioNyt nr.165 side 47
Smilets evolution
……… Se BioNyt nr.165 side 65, 70-72
Thin Man bomben
……… Se BioNyt nr.165 side 52
Trinity-testen
……… Se BioNyt nr.165 side 55
Tungt vand
……… Se BioNyt nr.165 side 37, 38
Tysklands A-bombeforskning
……… Se BioNyt nr.165 side
USA’s atombombeprojekt
……… Se BioNyt nr.165 side 36, 41, 47
Werner Heisenberg
……… Se BioNyt nr.165 side 20, 24, 38, 44
Zika-virus
……… Se BioNyt nr.165 side 68-69

 

 

  • Kilder til BioNyt Videnskabens Verden nr. 165 om atomvåben findes i bladet. (f.eks. betyder "bionyt.dk/ref/12345.asp" at man på denne adresse kan finde kilde nr. 12345. Eller "www.bionyt.dk/ref/12345.asp"

 

Atomvåben, 1. del
Atomvåben, 2. del
Atomvåben, 3. del

 

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply