Search Posts

bionyt-161

BioNyt Videnskabens Verden nr. 161: Pris: DKK 195,00 + forsendelse 40 kr ialt 235,00 kr (bionyt@gmail.com)
Supplement til blad nr. 161

external image bn161k21.jpg
Køb af bladet: her

BioNyt nr. 161 er et temanummer om ebola.

Køb e-bog om ebola. (Indeholder kun teksten om ebola, og ikke de øvrige artikler i bladet. Men kan downloades straks som PDF-fil ved købet).

KILDER TIL BIONYT VIDENSKABENS VERDEN NR. 161

Se listen over spørgsmål om ebola som besvares.

Denne side er et supplement til **BioNyt – Videnskabens Verden** nr.161

Køb bladet. Du kan tegne abonnement på BioNyt: Videnskabens verden **her!**
BioNyt nr.161: Temanummer om ebola.BioNyt nr.161: Temanummer om ebola.
Kilder til BioNyt nr.161

SVAR på spørgsmål

om ebola og epidemier:

Hvilke midler virker mod Ebola-infektion?

**(Hvilken behandling kan man give mod Ebola-infektion? Hvad er behandlingen ved Ebola?)**

Hvad er ZMapp mod Ebola-infektion?

**(Hvordan virker ZMapp mod Ebola?, Hvad indeholder ZMapp mod Ebola?, Hvordan produceres ZMapp mod Ebola?)**

Hvordan tages en beskyttelsesdragt mod Ebolavirusset på?

Hvad er blødningsfeber?

Hvad er Cytokin-storm?

Hvordan kan Ebola-infektion diagnosticeres?

**(Hvordan påvises en Ebola-infektion?)**

Hvad er dødsårsagen ved Ebola-infektionen?

Hvorfor er Ebola så dødelig?

Hvordan ved man om en epidemi som Ebola-epidemien i Vestafrika er stigende eller i tilbagegang?

Hvordan kan man forebygge Ebola-udbrud?

Har man gode feltdata for Ebolavirussets forekomst i naturen?

Hvilke gener indeholder Ebolavirusset?

Hvad afgør om man dør eller ej af Ebola?

Hvad er eftervirkningerne efter helbredelse for Ebola-infektion?

Er man blevet immun efter en overlevet Ebola-infektion?

Hvad er chancen for af inddæmme Ebola-infektioner?

Hvordan hæftes Ebola til cellerne?

**(Hvordan sætter Ebola sig på cellerne?)**

Hvad er dendritceller?

Hvordan bindes Ebola til dendritceller?

Hvor lang er inkubationstiden for Ebola?

Hvilke celletyper kan inficeres af Ebola-virusset?

Hvordan inficerer Ebola tarmen?

FIndes der en tavs Ebola-epidemi?

**(Kan mennesker være tavst smittet med Ebola?)**

Hvordan virker Ebola-infektion i kroppen?

**(Hvordan forløber Ebola-infektionen? Hvordan forløber Ebola-sygdommen?)**

Hvordan forsvarer værtcellen sig mod Ebola-virusset?

Hvordan hæmmer Ebolavirusset værtcellens interferonforsvar?

Er menneskeaber truet af Ebolavirus?

Hvorfor smittes menneskeaberne med Ebola-virus?

Hvad er nekrose?

Hvilken opbygning har Ebolavirusset?

Hvilken form og størrelse har Ebolavirusset?

Hvilke gener har Ebolavirusset?

Hvad er genomet for Ebola?

Hvilken opbygning har kappen på Ebolavirusset?

Hvilken betydning har kappens fedtstoffer for Ebolavirusset?

Hvilke dele af værtscellen bruger Ebolavirusset til sin opbygning?

Kan Ebola blive en pandemi?

**(Vil Ebola udvikle sig til en pandemi?)**

Hvilken funktion har glykoproteinet hos Ebolavirusset?

Hvilken funktion har VP24-proteinet hos Ebolavirusset?

Hvilken funktion har VP40-proteinet hos Ebolavirusset?

Hvilke dyr er smittekilden til Ebola-udbrud?

Er flagermus smittekilden til Ebola-udbrud?

Er hunde spredere af Ebola?

**(Kan hunde blive inficeret med Ebola? Kan hunde blive syge af Ebola?)**

Hvilke husdyr kan smitte med Ebola?

Er menneskeaber reservoir for Ebolavirus?

Kan man nedsætte risikoen for Ebolaudbrud?

Er svin smittekilde for Ebolavirus?

Hvordan udvikler Ebolavirus sig i svin?

Hvordan kom Ebola til Vestafrika?

Kan aber være smittekilde til Ebola-udbrud?

Kan insekter og leddyr være smittekilde til Ebola-udbrud?

Kan myg være smittekilde til Ebola-udbrud?

Kan Ebola smitte via luften?

**(Kan Ebola smitte via luftvejene?)**

Hvordan smitter Ebola fra menneske til menneske?

Hvem hjælper under Ebola-epidemien?

Hvad er risikoen for sundhedspersonalet under Ebola-epidemien i Vestafrika?

Har Ebola-virusset et superantigen?

Er Ebola mindre farlig i tarmen?

FIndes der en tavs Ebola-epidemi?

Hvor mange Ebola-udbrud har der været?

Har der været Ebola-ulykker i laboratorier?

I hvilke lande har der været Ebolaudbrud?

Er alle Ebolaepidemier fra samme lige genetiske linie?

Hvordan spredes Ebola geografisk?

Hvad har uvidenhed om Ebola betydet for Ebola-epidemien i Vestafrika?

Hvordan kan hurtig vaccination udføres?

**(Hvordan kan alle vaccineres mod Ebola i det fattige Vestafrika?)**

Hvilke vaccinekandidater har man mod Ebola-infektion?

Hvad betød Ebola-epidemien i 2013/2014- for Vestafrika?

Hvordan begyndte Ebola-epidemien i Vestafrika?

Hvordan skal man forholde sig efter hjemrejse fra et Ebola-område?

Hvilke lande i Vestafrika var i risiko for at få Ebolaepidemien ved årsskriftet 2014/2015?

Hvordan forløb Ebolaepidemien i Congo i 2014?

Kom Ebolaepidemien til Danmark i 2014?

Kom Ebolaepidemien til Europa i 2014?

Hvordan forløb Ebolaepidemien i Guinea i Vestafrika?

Hvordan forløb Ebolaepidemien i Liberia i Vestafrika?

Hvordan forløb Ebolaepidemien i Mali i Vestafrika?

Hvordan forløb Ebolaepidemien i Nigeria i Vestafrika?

Hvordan forløb Ebolaepidemien i Senegal i Vestafrika?

Hvordan forløb Ebolaepidemien i Sierra Leone i Vestafrika?

Kom Ebolaepidemien til USA i 2014?

Hvad var specielt ved Ebola-epidemien i Vestafrika?

Hvilke vildledninger fortælles om Ebolavirusset?

Er flagermus resistente for virus?

Hvilke makakaber bruges til forsøg?

Hvad er apoptose?

Hvad er peroxynitrit-forsvaret?

Kan en infektionsorganisme tillade sig at dræbe sin værtsorganisme?

Hvad er B4-laboratorier?

Hvad er SARS og MERS?

Hvor stor var dødeligheden ved Den Spanske Syge?

Hvor stor er dødeligheden ved fugleinfluenza?

Hvordan smitter Lassafeber?

**(Hvorfor hedder det Lassafeber? Hvad forårsager Lassafeber? Hvor mange smittes årligt af Lassafeber? Hvor mange dør årligt af Lassafeber? Hvad er smittekilden til Lassafeber? Hvordan smitter Lassafeber fra menneske til menneske? Hvordan behandles Lassafeber? Hvilken virusgrupper hører Lassafeber til? Hvilken slags genom har Lassafeber?)**

Hvordan kan man minimere en pandemi (global epidemi) ?

Hvor mange døde under pesten i Middelalderen?

Hvad er risikoen for pandemier?

Hvilke virus kan medføre pandemier?

Kan kunstige virus medføre pandemi?

Kan pestbakterier overleve i jord?

**(Kan pestbakterier overleve i amøbe-cyster?)**

Hvordan produceres ZMapp i tobaksplanter?

Hvad er Toxisk shock syndromet?

Kan man inddæmme AIDS-epidemien?

Hvorfor bliver nogle mennesker meget gamle?

**(Hvordan bliver man meget gammel?)**

Kan Baclofen bruges mod alkoholisme?

Kan familiefoto vise genetiske defekter?

Kan man finde nye antibiotika ved at studere honning?

Kender man exoplaneter på Jordens størrelse?

Kan cannabis fremkalde paranoia?

Har LDL-cholesterol betydning for kræftmetastaser?

Kan CO2-reduktion ske ved at dyrke alger?

**(Kan man lave omega-3 ved at dyrke alger?)**

Hvor hurtigt kan data transmitteres?

Hvad skyldes symptomerne ved Downs syndrom?

**(Hvad medfører tre stykker af kromosom nr 21 i genomet?)**

Er man begyndt at give licens til minedrift i dybhavet?

Hvordan justerer flagermus deres magnetkomplas?

Hvorfor falder antallet af insektædende fugle?

Kan man få blodprop af headbanging?

Har lugt-reagerende stoffer betydning for hudens heling?

Kan man helbrede hepatitis B sygdommen?

**(Hvorfor bliver Hepatitis B kronisk? Hvad er cccDNA?)**

Kommunikerer heste med deres ører?

Kan HIV helbredes?

Kan virtual reality bruges til træning af hjernen?

Har størrelsen af CA3-området i hippocampus betydning for huskeevnen?

Kan hunde føle jalousi?

**(Hvor tidligt kan babyer føle jalousi?)**

Kan man påvise mulighed for opvågning til bevidsthed hos koma-patienter med vegetativ tilstand?

Findes der glemte prøver med koppe-smitstoffet?

Hvad betyder organisk landbrug for biodiversiteten?

Har Cannabinoid-proteiner betydning for udviklingen af skeletmuskler?

Hvilke ansigtstræk udvikledes først hos Neanderthaleren?

Kan sygdommen progeria stoppes eller hæmmes i sin udvikling?

Er det lovligt at lave reagensglasbørn med tre forældre?

Hvad skyldes de høje sandstensformationer?

Hvad bestemmer graden af glæde hos spil-vindere?

Hvor mange mennesker i Europa ryger e-cigaretter?

Kan hydrogenatomet bruges som et ur?

Hvad er Chikungunya virus?

Hvor kan jeg læse mere om Ebola?

Gå til hjemmesiden for BioNyt – Videnskabens Verden

external image bn129z4.gif

Index til BioNyt Videnskabens Verden nr. 161:

Index til dette nummer:

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply