Search Posts

bionyt-160

BioNyt Videnskabens Verden nr. 160: Pris: DKK 175,00 + forsendelse 40 kr ialt 215,00 kr (bionyt@gmail.com)
Supplement til blad nr. 160

external image bn160k21.jpg Køb af bladet: her

BioNyt nr. 160 er et nummer om teknologi og fremtiden. F.eks. anvendelse af teknologi til at fremstille energi på forskellige måder. Anvendelse af teknologi til brug i udviklingslande til lys og transport. Anvendelse af teknologi til proteser, når mennesker har mistet en hånd eller en arm. Og mange andre eksempler på anvendelse af teknologi.

Læs mere om hjernen her


Supplerende artikler:
Dansker opfinder metode til at skrive på storskærm ved at lave fagter i luften.

En ph.d.-studerende fra Datalogisk Institut på Københavns Universitet (DIKU), Anders Markussen, har udviklet en metode, der gør det muligt at skrive tekstbeskeder på en interaktiv skærm blot ved at lave fagter i luften. Det kan bruges i sundhedssektoren så bakteriefyldte tastaturer undgås. Til sterile rum vil det være en åbenlys fordel, at personalet ikke fysisk behøver at røre ved noget, når de skriver noter eller søger information på computeren. Det ville også være muligt at skrive gennem en butiksrude. Det kunne være, hvis vi har en butik, der har udskrevet en konkurrence, hvor kunderne kan kommunikere gennem et butiksvindue efter lukketid. Måske kan man finde andre anvendelser. Han blev inspireret af Xbox Kinect , der aflæser bevægelser fra spillernes krop, uden at spillerne behøver at holde en genstand i hånden.

Den største udfordring ved metoden er at opnå en hastighed, der er til at leve med. Hastigheden er dog kommet op i et rimeligt niveau via de laboratorietests, Anders Markussen og hans forskerkolleger på Datalogisk Institut på Københavns Universitet har gjort, men den kan dog stadig ikke konkurrere med et klassisk tastatur eller en touchskærm.

Projektet kaldes Vulture. Det har indbragt Anders Markussen en Best Paper Award, som blev uddelt på verdens største konference for Human-Computer-Interaction (HCI), CHI2014, i Canada. Anders Markussens artikel blev udtaget som en af de bedste ud af 2000 indsendte. Under konferencen blev Anders Markussen interviewet til Discovery i Canada. En video, der viser metoden i praksis kan nu ses her: http://news.discovery.com/tech/gear-and-gadgets/dont-type-pinch-and-swipe-the-air-instead-140429.htm

Tastaturer, der tillader brugeren at “tegne" sig gennem bogstaver, der bliver til ord via et virtuelt keyboard, findes allerede til touch skærme og kendes bl.a. fra mobiltelefoner. Det har dog ikke tidligere været afprøvet om disse teknikker også kan benyttes til at skrive i fri luft.

Sætningen "An offer you cannot refuse" skal skrives. Når man laver disse fagter foran skærmen:
external image tegnet_r-e-f-u-s-e.jpg

– så opfatter computeren ordet "refuse" korrekt:
external image tegnet_r-e-f-u-s-e_resultat.jpg

Se videoen her:

external image vulture.jpg
Anders Markussen og Søren Knudsen (iført elektroder på fingrene) viser gribeteknikken i Vulture

Projektet "Vulture: A Mid-Air Word-Gesture Keyboard" afprøver en ny type keyboard, der alene betjenes ved at lave fagter i luften. Vulture får en touch-baseret ordgenkendelses-algoritme til at fungere via gestik i luften, idet den projicerer brugerens bevægelser over på en skærm og tillader brugeren at tegne på et virtuelt keyboard ved at klemme tommel- og pegefinger sammen. Det var umiddelbart muligt at skrive tekst med en hastighed af 20,6 ord pr minut (WPM) og at det var håndbevægelsernes hastighed, der var den primære faktor der påvirkede WPM-tallet. Efter træning kunne testpersonerne hurtigt nå op på 28,1 WPM, Det er 59% af den hastighed der opnås ved direkte touch input. Testpersoner­nes evne til at huske de håndbevægelser, de havde udført, da de skrev teksten, var ret dårlig, hvilket er tegn på, at det er vigtigt at få visuel feedback, mens man skriver. Dog kan den visuelle feedback også begrænse effektiviteten. Vulture-projektet er en udløber af det 4-årige Wallviz-projekt, som udforsker brugen store interaktive skærme. Wallviz er finansieret af Det strategiske Forskningsråd og løber frem til udgangen af 2014.

Medforfattere til Vulture-artiklen er desuden professor Kasper Hornbæk og adjunkt Mikkel Rønne Jakobsen. Se den videnskabelige artikel der udløste Best Paper Award’en.

Yderligere oplysninger: external image AndersMarkussen2.jpg
Anders Markussen, ph.d.-studerende
E-mail: amark@di.ku.dk
Tlf.: 21 84 96 68

Mikkel Rønne Jakobsen, adjunkt
E-mail.: mikkelrj@di.ku.dk
Tlf.: 20 22 22 20

Se også:


Computer registrerer numre ved hjælp af håndsignaler.
KILDER TIL BIONYT VIDENSKABENS VERDEN NR. 160

Skifergas

Gashydrat

Kontaktenergi (Triboelektrisk energi)

Piezoelektrisk energi (fremkaldes ved bøjning af visse materialer)

Energi fra radiobølger i luften (Backscatter energy)

Passiv energihøst

Energilagring (superkondensatorer, superkapacitorer)

Forskellen på energitæthed / power-tæthed

WakaWaka lys til ulande

WakaWaka lys til ulande

Grafen (graphene)

Edderkopsilke-covering på bryst-implant

Håndproteser og armproteser samt -robotter

Kunstig muskulatur

Aerogel

Kunstigt hjerte med sensorer

Neuroproteser og hjerneimplantater

Robotter

Biomedicinske teknologiske opfindelser

Genbrugsideer og do-it-yourself forsøg

Teknologiske spidsfindigheder

3D-print

Nye sanser: Google-brillen

Nye sanser: Google-brillen for øret

Nye sanser: Spider Sense (evne til at føle på afstand)

Nye sanser: Computer på kroppen

Virtual reality – udstyr til måling af kropsposition

Virtuel kuvøse-kontakt

Udstyr til måling af din kropsholdning

Radiobølger oversat til optisk signal

Chips der tåler 300 graders varme

Nano mod olie

Kryptering af hjælp af kvantekryptografi

Spektroskopi

Satellitter til remote sensing

Droner

Vandslange-udlægning på hurtig måde i nødsituationer

Deep learning

E-cigaret app. (Smokio)

E-cykel
Hvad er ESOF?

Hvad er bladet Technologist?

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Skifergas:_Må_man_bryde_skifergas_i_Danmark?|Skifergas: Må man bryde skifergas i Danmark? ]]

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Skifergas:_Hvad_får_lokalsamfundet_ud_af_det,_hvis_der_indvindes_skifergas_på_stedet?|Skifergas: Hvad får lokalsamfundet ud af det, hvis der indvindes skifergas på stedet? ]]

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Skifergas:_Hvordan_har_beslutningsgangen_om_skifergas_været_i_Danmark?|Skifergas: Hvordan har beslutningsgangen om skifergas været i Danmark? ]]

Skifergas: Hvor mange boringer efter skifergas kan man forvente i Danmark?

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Skifergas:_Hvor_energikrævende_er_det_at_udvinde_skifergas?|Skifergas: Hvor energikrævende er det at udvinde skifergas? ]]

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Skifergas:_Har_det_betydning_for_Europa,_hvilken_beslutning_Danmark_gør_om_udvinding_af_skifergas?|Skifergas: Har det betydning for Europa, hvilken beslutning Danmark gør om udvinding af skifergas? ]]

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Skifergas:_Kan_udvinding_af_skifergas_også_medføre_fund_af_olie?|Skifergas: Kan udvinding af skifergas også medføre fund af olie? ]]

Skifergas: Hvilke lande har skifergas i undergrunden?

Skifergas: Hvor meget skifergas udvindes i USA?

Skifergas: Hvordan er skifergas blevet dannet i undergrunden?

Skifergas: Hvordan udvinder man skifergas fra undergrunden?

Skifergas: Hvor store er skifergas-resourcerne i USA?

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Skifergas:_Hvor_store_er_skifergas-resourcerne_i_Europa_(Polen,_Frankrig,_Storbritannien,_Danmark,_Holland,_Tyskland,_Spanien,_Bulgarien,_Rumænien)?|Skifergas: Hvor store er skifergas-resourcerne i Europa ]][[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Skifergas:_Hvor_store_er_skifergas-resourcerne_i_Europa_(Polen,_Frankrig,_Storbritannien,_Danmark,_Holland,_Tyskland,_Spanien,_Bulgarien,_Rumænien)?|(Polen, Frankrig, Storbritannien, Danmark, Holland, Tyskland, Spanien, Bulgarien, Rumænien)]][[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Skifergas:_Hvor_store_er_skifergas-resourcerne_i_Europa_(Polen,_Frankrig,_Storbritannien,_Danmark,_Holland,_Tyskland,_Spanien,_Bulgarien,_Rumænien)?|? ]]

Skifergas: Hvor meget gas-energi kan skaffes fra skifergas i forhold til de kendte naturgasreserver?

Skifergas: Kan udvinding af skifergas forurene grundvandet?

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Skifergas:_Kan_udvinding_af_skifergas_forårsage_jordskælv?|Skifergas: Kan udvinding af skifergas forårsage jordskælv? ]]

Skifergas: Kan udvinding af skifergas forurene med radioaktivitet?

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Skifergas:_Kan_udvinding_af_skifergas_forurene_atmosfæren_med_methan?|Skifergas: Kan udvinding af skifergas forurene atmosfæren med methan? ]]

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Skifergas:_Hvilken_virkning_har_udvinding_af_skifergas_på_klimaet?|Skifergas: Hvilken virkning har udvinding af skifergas på klimaet? ]]

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Skifergas:_Kan_udvinding_af_skifergas_nedsætte_forurening_fra_kul?|Skifergas: Kan udvinding af skifergas nedsætte forurening fra kul? ]]

Skifergas: Kan udvinding af skifergas forurene luften ved jordoverfladen med ozon?

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Skifergas:_Hvor_meget_vand_forbruges_til_prøveboring_og_udvinding_af_skifergas?|Skifergas: Hvor meget vand forbruges til prøveboring og udvinding af skifergas? ]]

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Skifergas:_Kan_udvinding_af_skifergas_medføre_støjforurening?|Skifergas: Kan udvinding af skifergas medføre støjforurening? ]]

Skifergas: Hvad koster det at udvinde skifergas?

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Skifergas:_Er_det_økonomisk_at_udvinde_skifergas_i_Europa?|Skifergas: Er det økonomisk at udvinde skifergas i Europa? ]]

Skifergas: Har ejerforhold til jorden betydning for om der udvindes skifergas?

Skifergas: Er skifergas billigere end konventionel gas?

Skifergas: Hvilke lande i Europa vil udvinde skifergas?

Skifergas: Hvad er argumenterne mod udvinding af skifergas i Danmark?

Skifergas: Hvad er argumenterne for udvinding af skifergas i Danmark?

Skifergas: Er der lavet debatfilm om skifergas?

Methanhydrat: Er man begyndt at udvinde methan fra methanhydrat som energikilde?

Methanhydrat: Hvad er methanhydrat?

Methanhydrat: Hvordan dannes methanhydrat?

Methanhydrat: Hvor findes methanhydrat?

Methanhydrat: Hvor store energireserverne i methanhydrat?

Methanhydrat: Er det risikabelt at udvinde methanhydrat som energikilde?

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Methanhydrat:_Er_det_økonomisk_at_udnytte_methanhydrat_som_energikilde?|Methanhydrat: Er det økonomisk at udnytte methanhydrat som energikilde? ]]

Methanhydrat: Var methanhydrat et problem ved Deepwater Horizon olieudslippet i 2010 i Den Mexicanske Golf?

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Energi:_Hvad_er_kontaktenergi_(også_kaldet_den_gnidningselektriske_generator,_kontakt-elektrificering,_triboelektriske_virkning,_triboelektrificering_eller_den_gnidningselektriske_effekt,_statisk_elektricitet)?|Energi: Hvad er kontaktenergi ]][[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Energi:_Hvad_er_kontaktenergi_(også_kaldet_den_gnidningselektriske_generator,_kontakt-elektrificering,_triboelektriske_virkning,_triboelektrificering_eller_den_gnidningselektriske_effekt,_statisk_elektricitet)?|(også kaldet den gnidningselektriske generator, kontakt-elektrificering, triboelektriske virkning, triboelektrificering eller den gnidningselektriske effekt, statisk elektricitet)]][[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Energi:_Hvad_er_kontaktenergi_(også_kaldet_den_gnidningselektriske_generator,_kontakt-elektrificering,_triboelektriske_virkning,_triboelektrificering_eller_den_gnidningselektriske_effekt,_statisk_elektricitet)?|?]]

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Energi:_Hvad_er_bøjningsenergi_(også_kaldet_piezoelektrificering_af_piezoelektriske_materialer)|Energi: Hvad er bøjningsenergi (også kaldet piezoelektrificering af piezoelektriske materialer) ]]

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Energi:_Hvad_er_smart_tøj_(energiproducerende_tøj_af_piezoelektrisk_materiale)|Energi: Hvad er smart tøj (energiproducerende tøj af piezoelektrisk materiale) ]]

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Energi:_Hvad_er_nanotråd-baserede_generatorer__(piezoelektrisk_materiale)?|Energi: Hvad er nanotråd-baserede generatorer (piezoelektrisk materiale)? ]]

Energi: Hvad er PZT (piezoelektrisk materiale)?

Energi: Hvad er PVDF (piezoelektrisk materiale)?

Energi: Hvad er elektrospinning (piezoelektrisk materiale)?

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Energi:_Kan_man_høste_energi_fra_radiobølgerne_i_luften_(ambient_backscatter,_omgivelses-tilbagekastning,_Wi-Fi_Backscatter,_Internet_of_Things)?|Energi: Kan man høste energi fra radiobølgerne i luften]][[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Energi:_Kan_man_høste_energi_fra_radiobølgerne_i_luften_(ambient_backscatter,_omgivelses-tilbagekastning,_Wi-Fi_Backscatter,_Internet_of_Things)?| (ambient backscatter, omgivelses-tilbagekastning, Wi-Fi Backscatter, Internet of Things)]][[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Energi:_Kan_man_høste_energi_fra_radiobølgerne_i_luften_(ambient_backscatter,_omgivelses-tilbagekastning,_Wi-Fi_Backscatter,_Internet_of_Things)?|? ]]

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Energi:_Hvad_er_begræsningerne_for_brugen_af_ambient_backscatter_energi_(omgivelses-tilbagekastning,_Wi-Fi_Backscatter,_Internet_of_Things,_energi_fra_radiobølger)?|Energi: Hvad er begræsningerne for brugen af ambient backscatter energi]][[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Energi:_Hvad_er_begræsningerne_for_brugen_af_ambient_backscatter_energi_(omgivelses-tilbagekastning,_Wi-Fi_Backscatter,_Internet_of_Things,_energi_fra_radiobølger)?|(omgivelses-tilbagekastning, Wi-Fi Backscatter, Internet of Things, energi fra radiobølger)]][[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Energi:_Hvad_er_begræsningerne_for_brugen_af_ambient_backscatter_energi_(omgivelses-tilbagekastning,_Wi-Fi_Backscatter,_Internet_of_Things,_energi_fra_radiobølger)?|? ]]

Energi: Hvad er Waka-Waka (WakaWaka light)

Energi: Hvad er Waka-Waka (WakaWaka Power)

Energi: Hvad er Waka-Waka (Virtual Grid)

Grafen: Hvem opdagede grafen (graphene)?

Grafen: Hvad er grafen (graphene)?

Grafen: Hvordan fremstilles grafen (graphene, Scotch-tape-method)?

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Grafen:_Hvordan_fremstilles_grafen_(graphene,_carbondamp_på_metaloverflader)?|Grafen: Hvordan fremstilles grafen]][[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Grafen:_Hvordan_fremstilles_grafen_(graphene,_carbondamp_på_metaloverflader)?| (graphene, carbondamp på metaloverflader)]][[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Grafen:_Hvordan_fremstilles_grafen_(graphene,_carbondamp_på_metaloverflader)?|? ]]

Grafen: Hvorfor er grafen (graphene) et interessant materiale?

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Grafen:_Hvorfor_er_grafen_(graphene)_et_interessant_materiale._Styrke:_(Hvor_stærkt_er_grafen)?|Grafen: Hvorfor er grafen (graphene) et interessant materiale. ]][[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Grafen:_Hvorfor_er_grafen_(graphene)_et_interessant_materiale._Styrke:_(Hvor_stærkt_er_grafen)?|Styrke: (Hvor stærkt er grafen)]][[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Grafen:_Hvorfor_er_grafen_(graphene)_et_interessant_materiale._Styrke:_(Hvor_stærkt_er_grafen)?|? ]]

Grafen: Hvorfor er grafen (graphene) et interessant materiale. Elektrisk leder: (Er grafen elektrisk ledende)?

Grafen: Hvorfor er grafen (graphene) et interessant materiale. Varmeleder: (Kan grafen lede varme. Hvad er grafens smeltepunkt)?

Grafen: Hvorfor er grafen (graphene) et interessant materiale. Sensorer: (Har grafen sensoriske egenskaber)?

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Grafen:_Hvorfor_er_grafen_(graphene)_et_interessant_materiale._Lysdetektion:_(Kan_grafen_påvise_lys)?|Grafen: Hvorfor er grafen (graphene) et interessant materiale.]][[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Grafen:_Hvorfor_er_grafen_(graphene)_et_interessant_materiale._Lysdetektion:_(Kan_grafen_påvise_lys)?|Lysdetektion: (Kan grafen påvise lys)]][[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Grafen:_Hvorfor_er_grafen_(graphene)_et_interessant_materiale._Lysdetektion:_(Kan_grafen_påvise_lys)?|? ]]

Grafen: Hvorfor er grafen (graphene) et interessant materiale.Gennemsigtighed: (Er grafen gennemsigtigt)?

Grafen: Hvorfor er grafen (graphene) et interessant materiale.Blandbarhed: (Kan grafen blandes med andre stoffer. Kan grafen blandes med plast)?

Grafen: Hvilke industrielle produkter indeholder grafen (graphene)?

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Proteser:_Bruger_man_edderkopsilke_på_bryst-implantater_(til_coating_af_brystproteser;_kan_man_undgå_kapsulær_fibrose_-_kapseldannelse_af_indsnævrende_og_pressende_bindevæv_samt_inflammation_ved_implanterede_proteser)?|Proteser: Bruger man edderkopsilke på bryst-implantater ]][[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Proteser:_Bruger_man_edderkopsilke_på_bryst-implantater_(til_coating_af_brystproteser;_kan_man_undgå_kapsulær_fibrose_-_kapseldannelse_af_indsnævrende_og_pressende_bindevæv_samt_inflammation_ved_implanterede_proteser)?|(til coating af brystproteser; kan man undgå kapsulær fibrose – kapseldannelse af indsnævrende og pressende bindevæv samt inflammation ved implanterede proteser)]][[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Proteser:_Bruger_man_edderkopsilke_på_bryst-implantater_(til_coating_af_brystproteser;_kan_man_undgå_kapsulær_fibrose_-_kapseldannelse_af_indsnævrende_og_pressende_bindevæv_samt_inflammation_ved_implanterede_proteser)?|? ]]

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Proteser:_Hvad_er_håndproteser_(robothænder,_armproteser)?|Proteser: Hvad er håndproteser (robothænder, armproteser)? ]]

Proteser: Hvad er kunstig muskulatur?

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Hjerneimplantat:_Kan_man_få_evne_til_at_høre_på_en_retningsbestemt_måde_og_på_afstand?|Hjerneimplantat: Kan man få evne til at høre på en retningsbestemt måde og på afstand? ]]

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Hjerneimplantat:_Kan_man_få_evne_til_nattesyn_som_en_kat?|Hjerneimplantat: Kan man få evne til nattesyn som en kat? ]]

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Hjerneimplantat:_Kan_man_få_evne_til_zoombart_syn_(kikkert-syn)?|Hjerneimplantat: Kan man få evne til zoombart syn (kikkert-syn)? ]]

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Hjerneimplantat:_Kan_man_forbedre_evne_til_at_forstå_matematik_og_forøge_stedsansen?|Hjerneimplantat: Kan man forbedre evne til at forstå matematik og forøge stedsansen? ]]

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Hjerneimplantat:_Kan_man_få_evne_til_at_downloade_viden_til_hjernen?|Hjerneimplantat: Kan man få evne til at downloade viden til hjernen? ]]

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Hjerneimplantat:_Kan_man_genopbygge_eller_justere_ødelagte_minder?|Hjerneimplantat: Kan man genopbygge eller justere ødelagte minder? ]]

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Hjerneimplantat:_Kan_man_kontrollere_humøret,_sindstilstanden,_depression?|Hjerneimplantat: Kan man kontrollere humøret, sindstilstanden, depression? ]]

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Hjerneimplantat:_Kan_man_få_elektronisk_ADHD-medicin?|Hjerneimplantat: Kan man få elektronisk ADHD-medicin? ]]

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Hjerneimplantat:_Kan_man_få_evne_til_at_styre_maskiner_ved_tankens_kraft?|Hjerneimplantat: Kan man få evne til at styre maskiner ved tankens kraft? ]]

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Hjerneimplantat:_Kan_man_få_evne_til_at_søge_på_internettet_og_oversætte_sprog_via_neuroproteser?|Hjerneimplantat: Kan man få evne til at søge på internettet og oversætte sprog via neuroproteser? ]]

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Energilagring:_Hvad_er_forskellen_på_energitæthed_og_power-tæthed(superkondensatorer,_superkapacitorer)?|Energilagring: Hvad er forskellen på energitæthed og power-tæthed]][[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Energilagring:_Hvad_er_forskellen_på_energitæthed_og_power-tæthed(superkondensatorer,_superkapacitorer)?|(superkondensatorer, superkapacitorer)]][[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Energilagring:_Hvad_er_forskellen_på_energitæthed_og_power-tæthed__(superkondensatorer,_superkapacitorer)?|? ]]

Energilagring: Hvad er superkondensatorer (superkapacitorer, nanokondensatorer, nanokapacitorer, ultrakondensatorer, ultrakapacitorer, EDLC, electric double-layer capacitor)?

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Energilagring:_Kan_man_lave_superkondensatorer_i_metermål(superkapacitorer,_nanokondensatorer,_nanokapacitorer,_ultrakondensatorer,_ultrakapacitorer,_EDLC,_electric_double-layer_capacitor)?|Energilagring: Kan man lave superkondensatorer i metermål]][[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Energilagring:_Kan_man_lave_superkondensatorer_i_metermål(superkapacitorer,_nanokondensatorer,_nanokapacitorer,_ultrakondensatorer,_ultrakapacitorer,_EDLC,_electric_double-layer_capacitor)?|(superkapacitorer, nanokondensatorer, nanokapacitorer, ultrakondensatorer, ultrakapacitorer, EDLC, electric double-layer capacitor)]][[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Energilagring:_Kan_man_lave_superkondensatorer_i_metermål__(superkapacitorer,_nanokondensatorer,_nanokapacitorer,_ultrakondensatorer,_ultrakapacitorer,_EDLC,_electric_double-layer_capacitor)?|? ]]

Energilagring: Hvad er fordelene ved superkondensatorer(superkapacitorer, nanokondensatorer, nanokapacitorer, ultrakondensatorer, ultrakapacitorer, EDLC, electric double-layer capacitor)?

Energilagring: Hvad er ulemperne ved superkondensatorer(superkapacitorer, nanokondensatorer, nanokapacitorer, ultrakondensatorer, ultrakapacitorer, EDLC, electric double-layer capacitor)?

Energilagring: Hvor meget energi indeholder superkondensatorer og batterier (lithiumbatterier, lithiuthionylchloridbatterier, superkapacitorer, nanokondensatorer, nanokapacitorer, ultrakondensatorer, ultrakapacitorer, EDLC, electric double-layer capacitor)?

Energilagring: Kan superkondensatorer eksplodere (superkapacitorer, nanokondensatorer, nanokapacitorer, ultrakondensatorer, ultrakapacitorer, EDLC, electric double-layer capacitor)?

Outsourcing: Hvad er crowdsourcing?

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Energi:_Hvad_er_passiv_energi_(rygsækken_der_giver_energi)?_|Energi: Hvad er passiv energi ]][[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Energi:_Hvad_er_passiv_energi_(rygsækken_der_giver_energi)?_|(rygsækken der giver energi)]][[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Energi:_Hvad_er_passiv_energi_(rygsækken_der_giver_energi)?_|? ]]

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Energi:_Hvad_er_passiv_energi_(nanogenerator_der_giver_energi,_vibrationsenergi,_knæbeskytter-energi,_åndedrætbevægelsesenergi)?_|Energi: Hvad er passiv energi ]][[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Energi:_Hvad_er_passiv_energi_(nanogenerator_der_giver_energi,_vibrationsenergi,_knæbeskytter-energi,_åndedrætbevægelsesenergi)?_|(nanogenerator der giver energi, vibrationsenergi, knæbeskytter-energi, åndedrætbevægelsesenergi)]][[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Energi:_Hvad_er_passiv_energi_(nanogenerator_der_giver_energi,_vibrationsenergi,_knæbeskytter-energi,_åndedrætbevægelsesenergi)?_|? ]]

Hvad er aerogel?

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Hjerte:_Kunstigt_hjerte:_Findes_der_et_kunstigt_hjerte_som_kan_reagere_på_elektriske_sensorer?|Hjerte: Kunstigt hjerte: Findes der et kunstigt hjerte som kan reagere på elektriske sensorer? ]]

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Proteser._Hvad_er_neuroproteser_(styre_en_tyrs_adfærd,_kommunikere_ved_hjælp_af_hjerneimplantater,_blinde_kan_fornemme_lys)?|Proteser. Hvad er neuroproteser ]][[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Proteser._Hvad_er_neuroproteser_(styre_en_tyrs_adfærd,_kommunikere_ved_hjælp_af_hjerneimplantater,_blinde_kan_fornemme_lys)?|(der kan styre en tyrs adfærd, kommunikere ved hjælp af hjerneimplantater, blinde kan fornemme lys)]][[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Proteser._Hvad_er_neuroproteser_(styre_en_tyrs_adfærd,_kommunikere_ved_hjælp_af_hjerneimplantater,_blinde_kan_fornemme_lys)?|? ]]

Proteser. Hvad er neuroproteser (der kan reducere Parkinson-rysten)?

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Proteser._Hvad_er_neuroproteser_(kommunikere_ved_hjælp_af_hjerneimplantater)?|Proteser. Hvad er neuroproteser ]][[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Proteser._Hvad_er_neuroproteser_(kommunikere_ved_hjælp_af_hjerneimplantater)?|(der kan kommunikere ved hjælp af hjerneimplantater)]][[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Proteser._Hvad_er_neuroproteser_(kommunikere_ved_hjælp_af_hjerneimplantater)?|? ]]

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Proteser._Hvad_er_neuroproteser_(locked-in_syndrome,_kommunikere_ved_hjælp_af_hjerneimplantater,_rekonstruere_billeder_af_katte_ud_fra_hjernesignaler)?|Proteser. Hvad er neuroproteser ]][[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Proteser._Hvad_er_neuroproteser_(locked-in_syndrome,_kommunikere_ved_hjælp_af_hjerneimplantater,_rekonstruere_billeder_af_katte_ud_fra_hjernesignaler)?|(locked-in syndrome, kommunikere ved hjælp af hjerneimplantater, rekonstruere billeder af katte ud fra hjernesignaler)]][[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Proteser._Hvad_er_neuroproteser_(locked-in_syndrome,_kommunikere_ved_hjælp_af_hjerneimplantater,_rekonstruere_billeder_af_katte_ud_fra_hjernesignaler)?|? ]]

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Proteser._Hvad_er_neuroproteser_(identificere_objekter_ved_hjælp_af_en_kunstig_hånd,_blive_i_stand_til_at_gå_igen,_styre_robot_med_hjernen)?|Proteser. Hvad er neuroproteser ]][[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Proteser._Hvad_er_neuroproteser_(identificere_objekter_ved_hjælp_af_en_kunstig_hånd,_blive_i_stand_til_at_gå_igen,_styre_robot_med_hjernen)?|(der kan identificere objekter ved hjælp af en kunstig hånd, blive i stand til at gå igen, styre robot med hjernen)]][[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Proteser._Hvad_er_neuroproteser_(identificere_objekter_ved_hjælp_af_en_kunstig_hånd,_blive_i_stand_til_at_gå_igen,_styre_robot_med_hjernen)?|? ]]

Proteser. Hvad er neuroproteser (rotte fortolker fornemmelser via hjernen af en anden rotte)?

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Proteser:_Hjernen:_Nye_sanser:_Infrarødt_lys(få_en_rotte_til_at_kunne_fornemme_infrarødt_lys_som_en_rotte_ikke_ellers_kan)?|Proteser: Hjernen: Nye sanser: Infrarødt lys ]][[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Proteser:_Hjernen:_Nye_sanser:_Infrarødt_lys(få_en_rotte_til_at_kunne_fornemme_infrarødt_lys_som_en_rotte_ikke_ellers_kan)?|(få en rotte til at kunne fornemme infrarødt lys som en rotte ikke ellers kan)]][[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Proteser:_Hjernen:_Nye_sanser:_Infrarødt_lys__(få_en_rotte_til_at_kunne_fornemme_infrarødt_lys_som_en_rotte_ikke_ellers_kan)?|? ]]

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Sanserne:_På_hvilke_måder_kan_teknologi_give_nye_sanser?|Sanserne: På hvilke måder kan teknologi give nye sanser? ]]

Google-brillen: Hvad er Google-brillen?

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Google-brillen:_Kan_man_få_linser_til_Google-brillen?|Google-brillen: Kan man få linser til Google-brillen? ]]

Google-brillen: Hvad kan Google-brillen bruges til?

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Google-brillen:_Udgør_Google-brillen_en_risiko_i_trafikken?|Google-brillen: Udgør Google-brillen en risiko i trafikken? ]]

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Google-brillen:_Er_det_problematisk_at_være_konstant_online_ved_hjælp_af_Google-brillen?|Google-brillen: Er det problematisk at være konstant online ved hjælp af Google-brillen? ]]

Google-brillen: Kan man scanne ansigter med Google-brillen?

Kan man scanne ansigter for deres interesser og venner?

Google-brillen: Kan Google-brillen kidnappes (hijacking)?

Google-brillen: Kan Google-brillen misbruges?

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Google-brillen:_Kan_Google-brillen_sikres_mod_at_blive_stjålet?|Google-brillen: Kan Google-brillen sikres mod at blive stjålet? ]]

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Google-brillen:_Kan_Google-brillen_bruges_inden_for_sundhedsvæsenet?|Google-brillen: Kan Google-brillen bruges inden for sundhedsvæsenet? ]]

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Google-brillen:_Kan_Google-brillen_bruges_til_nødhjælp_(triage)?|Google-brillen: Kan Google-brillen bruges til nødhjælp (triage)? ]]

Google-brillen: Kan Google-brillen bruges til journalistik?

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Sanser:_Hvad_er_Ear_Switch_(også_kaldt_Googlebrillen_til_øret)?_|Sanser: Hvad er Ear Switch (også kaldt Googlebrillen til øret)? ]]

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Sanser:_Kan_man_få_evne_til_at_føle_på_afstand?|Sanser: Kan man få evne til at føle på afstand? ]]

Kan computeren integreres med kroppen?

Hvad er BioStamp?

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Kan_man_have_virtuel_kontakt_med_et_kuvøse-barn?|Kan man have virtuel kontakt med et kuvøse-barn? ]]

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Kan_man_få_løbende_feedback_på_sin_siddestilling?|Kan man få løbende feedback på sin siddestilling? ]]

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Kan_radiobølger_omsættes_til_lyssignaler?|Kan radiobølger omsættes til lyssignaler? ]]

Nanosvamp: Kan nanofibrilleret cellulose bruges til at opsuge olie?

Nanosvamp: Hvordan fremstilles nanofibrilleret cellulose?

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Computer:_Kan_krypering_laves_ved_hjælp_af_kvantekryptografi_(QKD-protokol)?|Computer: Kan krypering laves ved hjælp af kvantekryptografi (QKD-protokol)? ]]

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Hvad_er_spektroskopi_(Raman-spektroskopi;_håndholdt_spektroskopi)?|Hvad er spektroskopi (Raman-spektroskopi; håndholdt spektroskopi)? ]]

Remote sensing: Hvad er satellit-duer (mikrosatellitter)?

Hvad kan droner bruges til?

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Hvad_kan_droner_bruges_til_(flyvende_æsler,_Flying_Donkey_Challenge)?|Hvad kan droner bruges til ]][[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Hvad_kan_droner_bruges_til_(flyvende_æsler,_Flying_Donkey_Challenge)?|(flyvende æsler, Flying Donkey Challenge)]][[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Hvad_kan_droner_bruges_til_(flyvende_æsler,_Flying_Donkey_Challenge)?|? ]]

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Hvor_hurtigt_kan_1_km_vandslange_udlægges?|Hvor hurtigt kan 1 km vandslange udlægges? ]]

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Kunstig_intelligens:_Hvad_er_deep_learning_(dyb_indlæring,_dyb_læring)?|Kunstig intelligens: Hvad er deep learning ]][[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Kunstig_intelligens:_Hvad_er_deep_learning_(dyb_indlæring,_dyb_læring)?|(dyb indlæring, dyb læring)]][[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Kunstig_intelligens:_Hvad_er_deep_learning_(dyb_indlæring,_dyb_læring)?|? ]]

Hvad er en E-cigaret app?

BioNyt – Videnskabens Verden

Denne side udvides løbende. Kommentarer kan sendes til BioNyt bionyt@gmail.com

Søg på siden med Ctrl-B / Ctrl-F
KILDER TIL BIONYT VIDENSKABENS VERDEN NR. 160

Skifergas Kilde: 10885
Kilde: 10882
Kilde: 10882 ref.77
Kilde: 10882 ref.13
Kilde: 10882 ref.40
Kilde: 10882 ref.41
Kilde: 10882 ref.18
Kilde: 10884
Kilde: 10883
Danske kilder i øvrigt
Engelske kilder i øvrigt


Gashydrat Kilde: 10886
Kilder i øvrigt (søgning på "Methanhydrat")
Kilder i øvrigt (søgning på "Gashydrat")
Engelske kilder i øvrigt (søgning på "Fire ice")


Kontaktenergi (Triboelektrisk energi) Kilde: 10888
Kilde: 10889
Engelske kilder om triboelektricitet
Tyske kilder om triboelektricitet
Dansksprogede kilder om triboelektricitet


Piezoelektrisk energi (fremkaldes ved bøjning af visse materialer) Kilde: 10892
Kilde: 10890
Kilde: 10894
Engelsksprogede kilder om piezo-tøj (piezo clothing)
Engelsksprogede kilder om piezoelektricitet
Dansksprogede kilder om piezoelektricitet


Energi fra radiobølger i luften (Backscatter energy) Kilde: 10896
Engelsksprogede kilder om "backscatter energy"
Engelsksprogede kilder om forskeren bag "backscatter energy"
Kilde: 10897


Passiv energihøst Kilde: 10904
Kilde: 10905
Kilde: 10904
Kilde: 10904 nr.10
Kilde: 10893
Kilde: 10891
Engelsksprogede kilder om "passiv energy"


Energilagring (superkondensatorer, superkapacitorer) Kilde: 10907
Kilde: 10908
Kilde: 10906
Kilde: 10895
Dansksprogede kilder om energilagring
Engelsksprogede kilder om energilagring (søgeord: Energy storage solutions)
Engelsksprogede kilder om energilagring (søgeord: Energy storage)


Forskellen på energitæthed / power-tæthed Kilde: 10943


WakaWaka lys til ulande Kilde: 10895


WakaWaka lys til ulande Kilde: 10897
Engelsksprogede kilder om WakaWaka batterier
Engelsksprogede kilder om WakaWaka sollys


Grafen (graphene) Kilde: 10940
Kilde: 10900
Kilde: 10901
Kilde: 10940
Kilde: 10899
Kilde: 10900
Kilde: 10901
Engelsksprogede kilder om grafen
Dansksprogede kilder om grafen


Edderkopsilke-covering på bryst-implant Kilde: 10902
Engelsksprogede artikler om edderkopsilke-covering på bryst-implant (søgeord: Bioshield S1)
Engelsksprogede artikler om edderkopsilke-covering på bryst-implant (søgeord: AMSilk)


Håndproteser og armproteser samt -robotter Kilde: 10944
Kilde: 10891
Engelsksprogede artikler om håndproteser
Engelsksprogede artikler om armproteser
Engelsksprogede artikler om håndrobotter (søgeord: hand exoskeleton rehabilitation robot)
Engelsksprogede artikler om håndrobotter (søgeord: hand robot project)


Kunstig muskulatur Kilde: 10891
Engelsksprogede artikler om kunstig muskulatur


Aerogel Engelsksprogede artikler om aerogel


Kunstigt hjerte med sensorer Kilde: 10903
Engelsksprogede artikler om kunstigt hjerte med sensorer


Neuroproteser og hjerneimplantater Kilde: 10909
Kilde: 10910
Kilde: 10911
Dansksprogede artikler om neuroproteser
Engelsksprogede artikler om neuroproteser
Engelsksprogede artikler om Manuel Delgado's forsøg med at styre en tyr via hjerneimplant
Engelsksprogede artikler om hjerneimplantater
Engelsksprogede artikler om hjerneimplantater (Søgeord: brain implant restores and enhances memory formation )
Engelsksprogede artikler om hjerneimplantater (Søgeord: brain implants for cerebral palsy )
Engelsksprogede artikler om hjerneimplantater (Søgeord: brain implants mind control )
Engelsksprogede artikler om hjerneimplantater (Søgeord: brain implants prevent seizures )
Engelsksprogede artikler om hjerneimplantater (Søgeord: brain implants for parkinson's )
Engelsksprogede artikler om hjerneimplantater (Søgeord: brain implant for alzheimer )
Engelsksprogede artikler om hjerneimplantater (Søgeord: brain implant for restoring memory )


Robotter Engelsksprogede artikler om robotter


Biomedicinske teknologiske opfindelser Engelsksprogede artikler


Genbrugsideer og do-it-yourself forsøg Engelsksprogede artikler


Teknologiske spidsfindigheder Engelsksprogede artikler


3D-print Engelsksprogede artikler


Nye sanser: Google-brillen Kilde: 10912
Kilde: 10913
Engelsksprogede artikler om Google-brillen
Dansksprogede artikler om Google-brillen


Nye sanser: Google-brillen for øret Kilde: 10914
Engelsksprogede artikler om Ear Switch


Nye sanser: Spider Sense (evne til at føle på afstand) Kilde: 10915
Engelsksprogede artikler om Spider Sense (evne til at føle om noget er i nærheden)


Nye sanser: Computer på kroppen
Engelsksprogede artikler om MC10's BioStamp
Engelsksprogede artikler om MC10's BioStamp (søgeord: mc10 biometric health sensor)
Engelsksprogede artikler om Fitbit (til måling af din fysiske aktivitet mv.)


Virtual reality – udstyr til måling af kropsposition Kilde: 10919
Engelsksprogede artikler om Virtual reality – udstyr til måling af kropsposition


Virtuel kuvøse-kontakt Kilde: 10922
Engelsksprogede artikler om Virtuel kuvøse-kontakt


Udstyr til måling af din kropsholdning Kilde: 10920
Engelsksprogede artikler om Lumo Back


Radiobølger oversat til optisk signal Kilde: 10921
Engelsksprogede artikler om optomekanik


Chips der tåler 300 graders varme Kilde: 10923
Engelsk- og tysksprogede artikler om chips der tåler 300 graders varme


Nano mod olie Kilde: 10924
Engelsksprogede artikler om nanomateriale der opsuger olie


Kryptering af hjælp af kvantekryptografi Kilde: 10925
Engelsksprogede artikler om kryptering af hjælp af kvantekryptografi


Spektroskopi Kilde: 10929
Engelsksprogede artikler spektroskopi
Dansksprogede artikler spektroskopi
Engelsksprogede artikler ranan-spektroskopi
Dansksprogede artikler ranan-spektroskopi


Satellitter til remote sensing Kilde: 10930
Kilde: 10932
Kilde: 10931
Engelsksprogede artikler – søgeordene: planet labs satellite garbage
Engelsksprogede artikler – søgeordene: planet labs cubesat
Engelsksprogede artikler – søgeordene: planet labs
Engelsksprogede artikler – søgeordene: skybox imaging
Engelsksprogede artikler – søgeordene: urthecast


Droner Kilde: 10931
Kilde: 10933
Engelsksprogede artikler om drone-kapløbet Flying Donkey Challenge
Engelsksprogede artikler om droner
Dansksprogede artikler om droner Kilde: 10934


Vandslange-udlægning på hurtig måde i nødsituationer Kilde: 10935
Engelsksprogede artikler om vandslange-udlægning på hurtig måde i nødsituationer


Deep learning Kilde: 10936
Kilde: 10937
Engelsksprogede artikler om deep learning (søgeord: deepmind technologies)
Engelsksprogede artikler om deep learning (søgeord: deep learning)


E-cigaret app. (Smokio) Kilde: 10938
Engelsksprogede artikler om E-cigaret app. (Smokio)


E-cykel Kilde: 10939
Engelsksprogede artikler om E-cyklen ST2
Hvad er ESOF?

Hvad er bladet Technologist?

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Skifergas:_Må_man_bryde_skifergas_i_Danmark?|Skifergas: Må man bryde skifergas i Danmark? ]]

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Skifergas:_Hvad_får_lokalsamfundet_ud_af_det,_hvis_der_indvindes_skifergas_på_stedet?|Skifergas: Hvad får lokalsamfundet ud af det, hvis der indvindes skifergas på stedet? ]]

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Skifergas:_Hvordan_har_beslutningsgangen_om_skifergas_været_i_Danmark?|Skifergas: Hvordan har beslutningsgangen om skifergas været i Danmark? ]]

Skifergas: Hvor mange boringer efter skifergas kan man forvente i Danmark?

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Skifergas:_Hvor_energikrævende_er_det_at_udvinde_skifergas?|Skifergas: Hvor energikrævende er det at udvinde skifergas?]]

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Skifergas:_Har_det_betydning_for_Europa,_hvilken_beslutning_Danmark_gør_om_udvinding_af_skifergas?|Skifergas: Har det betydning for Europa, hvilken beslutning Danmark gør om udvinding af skifergas? ]]

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Skifergas:_Kan_udvinding_af_skifergas_også_medføre_fund_af_olie?|Skifergas: Kan udvinding af skifergas også medføre fund af olie? ]]

Skifergas: Hvilke lande har skifergas i undergrunden?

Skifergas: Hvor meget skifergas udvindes i USA?

Skifergas: Hvordan er skifergas blevet dannet i undergrunden?

Skifergas: Hvordan udvinder man skifergas fra undergrunden?

Skifergas: Hvor store er skifergas-resourcerne i USA?

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Skifergas:_Hvor_store_er_skifergas-resourcerne_i_Europa_(Polen,_Frankrig,_Storbritannien,_Danmark,_Holland,_Tyskland,_Spanien,_Bulgarien,_Rumænien)?|Skifergas: Hvor store er skifergas-resourcerne i Europa]][[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Skifergas:_Hvor_store_er_skifergas-resourcerne_i_Europa_(Polen,_Frankrig,_Storbritannien,_Danmark,_Holland,_Tyskland,_Spanien,_Bulgarien,_Rumænien)?|(Polen, Frankrig, Storbritannien, Danmark, Holland, Tyskland, Spanien, Bulgarien, Rumænien)]][[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Skifergas:_Hvor_store_er_skifergas-resourcerne_i_Europa_(Polen,_Frankrig,_Storbritannien,_Danmark,_Holland,_Tyskland,_Spanien,_Bulgarien,_Rumænien)?|? ]]

Skifergas: Hvor meget gas-energi kan skaffes fra skifergas i forhold til de kendte naturgasreserver?

Skifergas: Kan udvinding af skifergas forurene grundvandet?

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Skifergas:_Kan_udvinding_af_skifergas_forårsage_jordskælv?|Skifergas: Kan udvinding af skifergas forårsage jordskælv? ]]

Skifergas: Kan udvinding af skifergas forurene med radioaktivitet?

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Skifergas:_Kan_udvinding_af_skifergas_forurene_atmosfæren_med_methan?|Skifergas: Kan udvinding af skifergas forurene atmosfæren med methan? ]]

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Skifergas:_Hvilken_virkning_har_udvinding_af_skifergas_på_klimaet?|Skifergas: Hvilken virkning har udvinding af skifergas på klimaet? ]]

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Skifergas:_Kan_udvinding_af_skifergas_nedsætte_forurening_fra_kul?|Skifergas: Kan udvinding af skifergas nedsætte forurening fra kul? ]]

Skifergas: Kan udvinding af skifergas forurene luften ved jordoverfladen med ozon?

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Skifergas:_Hvor_meget_vand_forbruges_til_prøveboring_og_udvinding_af_skifergas?|Skifergas: Hvor meget vand forbruges til prøveboring og udvinding af skifergas? ]]

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Skifergas:_Kan_udvinding_af_skifergas_medføre_støjforurening?|Skifergas: Kan udvinding af skifergas medføre støjforurening? ]]

Skifergas: Hvad koster det at udvinde skifergas?

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Skifergas:_Er_det_økonomisk_at_udvinde_skifergas_i_Europa?|Skifergas: Er det økonomisk at udvinde skifergas i Europa? ]]

Skifergas: Har ejerforhold til jorden betydning for om der udvindes skifergas?

Skifergas: Er skifergas billigere end konventionel gas?

Skifergas: Hvilke lande i Europa vil udvinde skifergas?

Skifergas: Hvad er argumenterne mod udvinding af skifergas i Danmark?

Skifergas: Hvad er argumenterne for udvinding af skifergas i Danmark?

Skifergas: Er der lavet debatfilm om skifergas?

Methanhydrat: Er man begyndt at udvinde methan fra methanhydrat som energikilde?

Methanhydrat: Hvad er methanhydrat?

Methanhydrat: Hvordan dannes methanhydrat?

Methanhydrat: Hvor findes methanhydrat?

Methanhydrat: Hvor store energireserverne i methanhydrat?

Methanhydrat: Er det risikabelt at udvinde methanhydrat som energikilde?

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Methanhydrat:_Er_det_økonomisk_at_udnytte_methanhydrat_som_energikilde?|Methanhydrat: Er det økonomisk at udnytte methanhydrat som energikilde? ]]

Methanhydrat: Var methanhydrat et problem ved Deepwater Horizon olieudslippet i 2010 i Den Mexicanske Golf?

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Energi:_Hvad_er_kontaktenergi_(også_kaldet_den_gnidningselektriske_generator,_kontakt-elektrificering,_triboelektriske_virkning,_triboelektrificering_eller_den_gnidningselektriske_effekt,_statisk_elektricitet)?|Energi: Hvad er kontaktenergi ]][[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Energi:_Hvad_er_kontaktenergi_(også_kaldet_den_gnidningselektriske_generator,_kontakt-elektrificering,_triboelektriske_virkning,_triboelektrificering_eller_den_gnidningselektriske_effekt,_statisk_elektricitet)?|(også kaldet den gnidningselektriske generator, kontakt-elektrificering, triboelektriske virkning, triboelektrificering eller den gnidningselektriske effekt, statisk elektricitet)]][[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Energi:_Hvad_er_kontaktenergi_(også_kaldet_den_gnidningselektriske_generator,_kontakt-elektrificering,_triboelektriske_virkning,_triboelektrificering_eller_den_gnidningselektriske_effekt,_statisk_elektricitet)?|? ]]

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Energi:_Hvad_er_bøjningsenergi_(også_kaldet_piezoelektrificering_af_piezoelektriske_materialer)|Energi: Hvad er bøjningsenergi (også kaldet piezoelektrificering af piezoelektriske materialer) ]]

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Energi:_Hvad_er_smart_tøj_(energiproducerende_tøj_af_piezoelektrisk_materiale)|Energi: Hvad er smart tøj (energiproducerende tøj af piezoelektrisk materiale) ]]

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Energi:_Hvad_er_nanotråd-baserede_generatorer__(piezoelektrisk_materiale)?|Energi: Hvad er nanotråd-baserede generatorer (piezoelektrisk materiale)? ]]

Energi: Hvad er PZT (piezoelektrisk materiale)?

Energi: Hvad er PVDF (piezoelektrisk materiale)?

Energi: Hvad er elektrospinning (piezoelektrisk materiale)?

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Energi:_Kan_man_høste_energi_fra_radiobølgerne_i_luften_(ambient_backscatter,_omgivelses-tilbagekastning,_Wi-Fi_Backscatter,_Internet_of_Things)?|Energi: Kan man høste energi fra radiobølgerne i luften]][[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Energi:_Kan_man_høste_energi_fra_radiobølgerne_i_luften_(ambient_backscatter,_omgivelses-tilbagekastning,_Wi-Fi_Backscatter,_Internet_of_Things)?|(ambient backscatter, omgivelses-tilbagekastning, Wi-Fi Backscatter, Internet of Things)]][[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Energi:_Kan_man_høste_energi_fra_radiobølgerne_i_luften_(ambient_backscatter,_omgivelses-tilbagekastning,_Wi-Fi_Backscatter,_Internet_of_Things)?|? ]]

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Energi:_Hvad_er_begræsningerne_for_brugen_af_ambient_backscatter_energi_(omgivelses-tilbagekastning,_Wi-Fi_Backscatter,_Internet_of_Things,_energi_fra_radiobølger)?|Energi: Hvad er begræsningerne for brugen af ambient backscatter energi ]][[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Energi:_Hvad_er_begræsningerne_for_brugen_af_ambient_backscatter_energi_(omgivelses-tilbagekastning,_Wi-Fi_Backscatter,_Internet_of_Things,_energi_fra_radiobølger)?|(omgivelses-tilbagekastning, Wi-Fi Backscatter, Internet of Things, energi fra radiobølger)]][[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Energi:_Hvad_er_begræsningerne_for_brugen_af_ambient_backscatter_energi_(omgivelses-tilbagekastning,_Wi-Fi_Backscatter,_Internet_of_Things,_energi_fra_radiobølger)?|? ]]

Energi: Hvad er Waka-Waka (WakaWaka light)

Energi: Hvad er Waka-Waka (WakaWaka Power)

Energi: Hvad er Waka-Waka (Virtual Grid)

Grafen: Hvem opdagede grafen (graphene)?

Grafen: Hvad er grafen (graphene)?

Grafen: Hvordan fremstilles grafen (graphene, Scotch-tape-method)?

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Grafen:_Hvordan_fremstilles_grafen_(graphene,_carbondamp_på_metaloverflader)?|Grafen: Hvordan fremstilles grafen]][[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Grafen:_Hvordan_fremstilles_grafen_(graphene,_carbondamp_på_metaloverflader)?| (graphene, carbondamp på metaloverflader)]][[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Grafen:_Hvordan_fremstilles_grafen_(graphene,_carbondamp_på_metaloverflader)?|? ]]

Grafen: Hvorfor er grafen (graphene) et interessant materiale?

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Grafen:_Hvorfor_er_grafen_(graphene)_et_interessant_materiale._Styrke:_(Hvor_stærkt_er_grafen)?|Grafen: Hvorfor er grafen (graphene) et interessant materiale. ]][[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Grafen:_Hvorfor_er_grafen_(graphene)_et_interessant_materiale._Styrke:_(Hvor_stærkt_er_grafen)?|Styrke: (Hvor stærkt er grafen)]][[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Grafen:_Hvorfor_er_grafen_(graphene)_et_interessant_materiale._Styrke:_(Hvor_stærkt_er_grafen)?|? ]]

Grafen: Hvorfor er grafen (graphene) et interessant materiale. Elektrisk leder: (Er grafen elektrisk ledende)?

Grafen: Hvorfor er grafen (graphene) et interessant materiale. Varmeleder: (Kan grafen lede varme. Hvad er grafens smeltepunkt)?

Grafen: Hvorfor er grafen (graphene) et interessant materiale. Sensorer: (Har grafen sensoriske egenskaber)?

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Grafen:_Hvorfor_er_grafen_(graphene)_et_interessant_materiale._Lysdetektion:_(Kan_grafen_påvise_lys)?|Grafen: Hvorfor er grafen (graphene) et interessant materiale. ]][[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Grafen:_Hvorfor_er_grafen_(graphene)_et_interessant_materiale._Lysdetektion:_(Kan_grafen_påvise_lys)?|Lysdetektion: (Kan grafen påvise lys)]][[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Grafen:_Hvorfor_er_grafen_(graphene)_et_interessant_materiale._Lysdetektion:_(Kan_grafen_påvise_lys)?|? ]]

Grafen: Hvorfor er grafen (graphene) et interessant materiale. Gennemsigtighed: (Er grafen gennemsigtigt)?

Grafen: Hvorfor er grafen (graphene) et interessant materiale. Blandbarhed: (Kan grafen blandes med andre stoffer. Kan grafen blandes med plast)?

Grafen: Hvilke industrielle produkter indeholder grafen (graphene)?

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Proteser:_Bruger_man_edderkopsilke_på_bryst-implantater_(til_coating_af_brystproteser;_kan_man_undgå_kapsulær_fibrose_-_kapseldannelse_af_indsnævrende_og_pressende_bindevæv_samt_inflammation_ved_implanterede_proteser)?|Proteser: Bruger man edderkopsilke på bryst-implantater]][[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Proteser:_Bruger_man_edderkopsilke_på_bryst-implantater_(til_coating_af_brystproteser;_kan_man_undgå_kapsulær_fibrose_-_kapseldannelse_af_indsnævrende_og_pressende_bindevæv_samt_inflammation_ved_implanterede_proteser)?|(til coating af brystproteser; kan man undgå kapsulær fibrose – kapseldannelse af indsnævrende og pressende bindevæv samt inflammation ved implanterede proteser)]][[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Proteser:_Bruger_man_edderkopsilke_på_bryst-implantater_(til_coating_af_brystproteser;_kan_man_undgå_kapsulær_fibrose_-_kapseldannelse_af_indsnævrende_og_pressende_bindevæv_samt_inflammation_ved_implanterede_proteser)?|? ]]

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Proteser:_Hvad_er_håndproteser_(robothænder,_armproteser)?|Proteser: Hvad er håndproteser (robothænder, armproteser)? ]]

Proteser: Hvad er kunstig muskulatur?

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Hjerneimplantat:_Kan_man_få_evne_til_at_høre_på_en_retningsbestemt_måde_og_på_afstand?|Hjerneimplantat: Kan man få evne til at høre på en retningsbestemt måde og på afstand? ]]

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Hjerneimplantat:_Kan_man_få_evne_til_nattesyn_som_en_kat?|Hjerneimplantat: Kan man få evne til nattesyn som en kat? ]]

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Hjerneimplantat:_Kan_man_få_evne_til_zoombart_syn_(kikkert-syn)?|Hjerneimplantat: Kan man få evne til zoombart syn (kikkert-syn)? ]]

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Hjerneimplantat:_Kan_man_forbedre_evne_til_at_forstå_matematik_og_forøge_stedsansen?|Hjerneimplantat: Kan man forbedre evne til at forstå matematik og forøge stedsansen? ]]

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Hjerneimplantat:_Kan_man_få_evne_til_at_downloade_viden_til_hjernen?|Hjerneimplantat: Kan man få evne til at downloade viden til hjernen? ]]

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Hjerneimplantat:_Kan_man_genopbygge_eller_justere_ødelagte_minder?|Hjerneimplantat: Kan man genopbygge eller justere ødelagte minder? ]]

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Hjerneimplantat:_Kan_man_kontrollere_humøret,_sindstilstanden,_depression?|Hjerneimplantat: Kan man kontrollere humøret, sindstilstanden, depression? ]]

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Hjerneimplantat:_Kan_man_få_elektronisk_ADHD-medicin?|Hjerneimplantat: Kan man få elektronisk ADHD-medicin? ]]

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Hjerneimplantat:_Kan_man_få_evne_til_at_styre_maskiner_ved_tankens_kraft?|Hjerneimplantat: Kan man få evne til at styre maskiner ved tankens kraft? ]]

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Hjerneimplantat:_Kan_man_få_evne_til_at_søge_på_internettet_og_oversætte_sprog_via_neuroproteser?|Hjerneimplantat: Kan man få evne til at søge på internettet og oversætte sprog via neuroproteser? ]]

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Energilagring:_Hvad_er_forskellen_på_energitæthed_og_power-tæthed(superkondensatorer,_superkapacitorer)?|Energilagring: Hvad er forskellen på energitæthed og power-tæthed ]][[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Energilagring:_Hvad_er_forskellen_på_energitæthed_og_power-tæthed(superkondensatorer,_superkapacitorer)?|(superkondensatorer, superkapacitorer)]][[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Energilagring:_Hvad_er_forskellen_på_energitæthed_og_power-tæthed__(superkondensatorer,_superkapacitorer)?|? ]]

Energilagring: Hvad er superkondensatorer(superkapacitorer, nanokondensatorer, nanokapacitorer, ultrakondensatorer, ultrakapacitorer, EDLC, electric double-layer capacitor)?

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Energilagring:_Kan_man_lave_superkondensatorer_i_metermål(superkapacitorer,_nanokondensatorer,_nanokapacitorer,_ultrakondensatorer,_ultrakapacitorer,_EDLC,_electric_double-layer_capacitor)?|Energilagring: Kan man lave superkondensatorer i metermål ]][[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Energilagring:_Kan_man_lave_superkondensatorer_i_metermål(superkapacitorer,_nanokondensatorer,_nanokapacitorer,_ultrakondensatorer,_ultrakapacitorer,_EDLC,_electric_double-layer_capacitor)?|(superkapacitorer, nanokondensatorer, nanokapacitorer, ultrakondensatorer, ultrakapacitorer, EDLC, electric double-layer capacitor)]][[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Energilagring:_Kan_man_lave_superkondensatorer_i_metermål__(superkapacitorer,_nanokondensatorer,_nanokapacitorer,_ultrakondensatorer,_ultrakapacitorer,_EDLC,_electric_double-layer_capacitor)?|? ]]

Energilagring: Hvad er fordelene ved superkondensatorer(superkapacitorer, nanokondensatorer, nanokapacitorer, ultrakondensatorer, ultrakapacitorer, EDLC, electric double-layer capacitor)?

Energilagring: Hvad er ulemperne ved superkondensatorer(superkapacitorer, nanokondensatorer, nanokapacitorer, ultrakondensatorer, ultrakapacitorer, EDLC, electric double-layer capacitor)?

Energilagring: Hvor meget energi indeholder superkondensatorer og batterier (lithiumbatterier, lithiuthionylchloridbatterier, superkapacitorer, nanokondensatorer, nanokapacitorer, ultrakondensatorer, ultrakapacitorer, EDLC, electric double-layer capacitor)?

Energilagring: Kan superkondensatorer eksplodere(superkapacitorer, nanokondensatorer, nanokapacitorer, ultrakondensatorer, ultrakapacitorer, EDLC, electric double-layer capacitor)?

Outsourcing: Hvad er crowdsourcing?

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Energi:_Hvad_er_passiv_energi_(rygsækken_der_giver_energi)?_|Energi: Hvad er passiv energi ]][[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Energi:_Hvad_er_passiv_energi_(rygsækken_der_giver_energi)?_|(rygsækken der giver energi)]][[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Energi:_Hvad_er_passiv_energi_(rygsækken_der_giver_energi)?_|?]]

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Energi:_Hvad_er_passiv_energi_(nanogenerator_der_giver_energi,_vibrationsenergi,_knæbeskytter-energi,_åndedrætbevægelsesenergi)?_|Energi: Hvad er passiv energi ]][[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Energi:_Hvad_er_passiv_energi_(nanogenerator_der_giver_energi,_vibrationsenergi,_knæbeskytter-energi,_åndedrætbevægelsesenergi)?_|(nanogenerator der giver energi, vibrationsenergi, knæbeskytter-energi, åndedrætbevægelsesenergi)]][[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Energi:_Hvad_er_passiv_energi_(nanogenerator_der_giver_energi,_vibrationsenergi,_knæbeskytter-energi,_åndedrætbevægelsesenergi)?_|? ]]

Hvad er aerogel?

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Hjerte:_Kunstigt_hjerte:_Findes_der_et_kunstigt_hjerte_som_kan_reagere_på_elektriske_sensorer?|Hjerte: Kunstigt hjerte: Findes der et kunstigt hjerte som kan reagere på elektriske sensorer? ]]

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Proteser._Hvad_er_neuroproteser_(styre_en_tyrs_adfærd,_kommunikere_ved_hjælp_af_hjerneimplantater,_blinde_kan_fornemme_lys)?|Proteser. Hvad er neuroproteser ]][[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Proteser._Hvad_er_neuroproteser_(styre_en_tyrs_adfærd,_kommunikere_ved_hjælp_af_hjerneimplantater,_blinde_kan_fornemme_lys)?|(der kan styre en tyrs adfærd, kommunikere ved hjælp af hjerneimplantater, blinde kan fornemme lys)]][[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Proteser._Hvad_er_neuroproteser_(styre_en_tyrs_adfærd,_kommunikere_ved_hjælp_af_hjerneimplantater,_blinde_kan_fornemme_lys)?|? ]]

Proteser. Hvad er neuroproteser (der kan reducere Parkinson-rysten)?

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Proteser._Hvad_er_neuroproteser_(kommunikere_ved_hjælp_af_hjerneimplantater)?|Proteser. Hvad er neuroproteser ]][[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Proteser._Hvad_er_neuroproteser_(kommunikere_ved_hjælp_af_hjerneimplantater)?|(der kan kommunikere ved hjælp af hjerneimplantater)]][[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Proteser._Hvad_er_neuroproteser_(kommunikere_ved_hjælp_af_hjerneimplantater)?|? ]]

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Proteser._Hvad_er_neuroproteser_(locked-in_syndrome,_kommunikere_ved_hjælp_af_hjerneimplantater,_rekonstruere_billeder_af_katte_ud_fra_hjernesignaler)?|Proteser. Hvad er neuroproteser ]][[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Proteser._Hvad_er_neuroproteser_(locked-in_syndrome,_kommunikere_ved_hjælp_af_hjerneimplantater,_rekonstruere_billeder_af_katte_ud_fra_hjernesignaler)?|(locked-in syndrome, kommunikere ved hjælp af hjerneimplantater, rekonstruere billeder af katte ud fra hjernesignaler)]][[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Proteser._Hvad_er_neuroproteser_(locked-in_syndrome,_kommunikere_ved_hjælp_af_hjerneimplantater,_rekonstruere_billeder_af_katte_ud_fra_hjernesignaler)?|? ]]

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Proteser._Hvad_er_neuroproteser_(identificere_objekter_ved_hjælp_af_en_kunstig_hånd,_blive_i_stand_til_at_gå_igen,_styre_robot_med_hjernen)?|Proteser. Hvad er neuroproteser ]][[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Proteser._Hvad_er_neuroproteser_(identificere_objekter_ved_hjælp_af_en_kunstig_hånd,_blive_i_stand_til_at_gå_igen,_styre_robot_med_hjernen)?|(der kan identificere objekter ved hjælp af en kunstig hånd, blive i stand til at gå igen, styre robot med hjernen)]][[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Proteser._Hvad_er_neuroproteser_(identificere_objekter_ved_hjælp_af_en_kunstig_hånd,_blive_i_stand_til_at_gå_igen,_styre_robot_med_hjernen)?|? ]]

Proteser. Hvad er neuroproteser (rotte fortolker fornemmelser via hjernen af en anden rotte)?

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Proteser:_Hjernen:_Nye_sanser:_Infrarødt_lys(få_en_rotte_til_at_kunne_fornemme_infrarødt_lys_som_en_rotte_ikke_ellers_kan)?|Proteser: Hjernen: Nye sanser: Infrarødt lys ]][[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Proteser:_Hjernen:_Nye_sanser:_Infrarødt_lys(få_en_rotte_til_at_kunne_fornemme_infrarødt_lys_som_en_rotte_ikke_ellers_kan)?|(få en rotte til at kunne fornemme infrarødt lys som en rotte ikke ellers kan)]][[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Proteser:_Hjernen:_Nye_sanser:_Infrarødt_lys__(få_en_rotte_til_at_kunne_fornemme_infrarødt_lys_som_en_rotte_ikke_ellers_kan)?|? ]]

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Sanserne:_På_hvilke_måder_kan_teknologi_give_nye_sanser?|Sanserne: På hvilke måder kan teknologi give nye sanser? ]]

Google-brillen: Hvad er Google-brillen?

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Google-brillen:_Kan_man_få_linser_til_Google-brillen?|Google-brillen: Kan man få linser til Google-brillen? ]]

Google-brillen: Hvad kan Google-brillen bruges til?

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Google-brillen:_Udgør_Google-brillen_en_risiko_i_trafikken?|Google-brillen: Udgør Google-brillen en risiko i trafikken? ]]

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Google-brillen:_Er_det_problematisk_at_være_konstant_online_ved_hjælp_af_Google-brillen?|Google-brillen: Er det problematisk at være konstant online ved hjælp af Google-brillen? ]]

Google-brillen: Kan man scanne ansigter med Google-brillen?

Kan man scanne ansigter for deres interesser og venner?

Google-brillen: Kan Google-brillen kidnappes (hijacking)?

Google-brillen: Kan Google-brillen misbruges?

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Google-brillen:_Kan_Google-brillen_sikres_mod_at_blive_stjålet?|Google-brillen: Kan Google-brillen sikres mod at blive stjålet? ]]

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Google-brillen:_Kan_Google-brillen_bruges_inden_for_sundhedsvæsenet?|Google-brillen: Kan Google-brillen bruges inden for sundhedsvæsenet? ]]

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Google-brillen:_Kan_Google-brillen_bruges_til_nødhjælp_(triage)?|Google-brillen: Kan Google-brillen bruges til nødhjælp (triage)? ]]

Google-brillen: Kan Google-brillen bruges til journalistik?

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Sanser:_Hvad_er_Ear_Switch_(også_kaldt_Googlebrillen_til_øret)?_|Sanser: Hvad er Ear Switch (også kaldt Googlebrillen til øret)? ]]

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Sanser:_Kan_man_få_evne_til_at_føle_på_afstand?|Sanser: Kan man få evne til at føle på afstand? ]]

Kan computeren integreres med kroppen?

Hvad er BioStamp?

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Kan_man_have_virtuel_kontakt_med_et_kuvøse-barn?|Kan man have virtuel kontakt med et kuvøse-barn? ]]

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Kan_man_få_løbende_feedback_på_sin_siddestilling?|Kan man få løbende feedback på sin siddestilling? ]]

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Kan_radiobølger_omsættes_til_lyssignaler?|Kan radiobølger omsættes til lyssignaler? ]]

Nanosvamp: Kan nanofibrilleret cellulose bruges til at opsuge olie?

Nanosvamp: Hvordan fremstilles nanofibrilleret cellulose?

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Computer:_Kan_krypering_laves_ved_hjælp_af_kvantekryptografi_(QKD-protokol)?|Computer: Kan krypering laves ved hjælp af kvantekryptografi (QKD-protokol)? ]]

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Hvad_er_spektroskopi_(Raman-spektroskopi;_håndholdt_spektroskopi)?|Hvad er spektroskopi (Raman-spektroskopi; håndholdt spektroskopi)? ]]

Remote sensing: Hvad er satellit-duer (mikrosatellitter)?

Hvad kan droner bruges til?

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Hvad_kan_droner_bruges_til_(flyvende_æsler,_Flying_Donkey_Challenge)?|Hvad kan droner bruges til ]][[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Hvad_kan_droner_bruges_til_(flyvende_æsler,_Flying_Donkey_Challenge)?|(flyvende æsler, Flying Donkey Challenge)]][[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Hvad_kan_droner_bruges_til_(flyvende_æsler,_Flying_Donkey_Challenge)?|? ]]

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Hvor_hurtigt_kan_1_km_vandslange_udlægges?|Hvor hurtigt kan 1 km vandslange udlægges? ]]

[[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Kunstig_intelligens:_Hvad_er_deep_learning_(dyb_indlæring,_dyb_læring)?|Kunstig intelligens: Hvad er deep learning ]][[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Kunstig_intelligens:_Hvad_er_deep_learning_(dyb_indlæring,_dyb_læring)?|(dyb indlæring, dyb læring)]][[https://blog.bionyt.dk//teknologi/#Kunstig_intelligens:_Hvad_er_deep_learning_(dyb_indlæring,_dyb_læring)?|? ]]

Hvad er en E-cigaret app?

external image bn129z4.gif

Index til BioNyt Videnskabens Verden nr. 160:

Index til dette nummer:

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply