Search Posts

bionyt-152

BioNyt Videnskabens Verden nr. 152: Pris: DKK 195,00+ forsendelse 40 kr ialt 235,00 kr (bionyt@gmail.com) external image bn129z4.gif

Index til BioNyt Videnskabens Verden nr. 152:

HOVEDEMNE: Atomkraftulykker – Fukushima, Tjernobyl, Three Mile Island, Windscale: Atomkraftulykker – Fukushima 2011, Tjernobyl 1986, Three Mile Island 1979, Windscale 1957

Ordfortegnelse fra blad nr. 152 (tema om atomkraft):

aber ; a-bombeudvikling ; absolutte ; absorbere ; absorberede ; absorberende ; absorberer ; absorberes ; absorberet ; absorption ; accelererede ; ad ; adfærd ; adgang ; administration ; administrationsfolk ; administrativ ; adresseændring ; adresseændringer ; adskiller ; adskillige ; adskilt ; adsorberet ; advarede ; advaret ; aerosol ; af ; afbrød ; affald ; affaldspladser ; afgiver ; afgørende ; afholdt ; afhænge ; afhænger ; afhængig ; afkommet ; afkøles ; afkølet ; afkølingen ; aflastede ; afleverede ; aflæses ; afløst ; afprøve ; afregnes ; Afrika ; afsat ; afsender ; afsked ; afskærmet ; afskærmning ; afskærmningen ; afsløret ; afstand ; afstande ; afstanden ; afstives ; afsætte ; aftenspidsbelastningen ; agency's ; aget ; aggressive ; agriculture ; A-kraft ; a-kraftarbejdere ; A-kraftens ; a-kraftulykker ; akse ; aktinider ; aktivator-dosis ; aktive ; aktiverede ; aktiverer ; aktivitet ; aktorbygningen ; aktuel ; akut ; akutdosis ; akut-strålesyge ; akut-strålingsdødsfald ; al ; alamo ; alarm ; alarmen ; alarmer ; alarmlamper ; aldrig ; alene ; alfa-henfald ; alfapartikel ; alfapartiklen ; alfapartiklens ; alfapartikler ; alfapartiklerne ; alfastråler ; alfastråling ; alkoholisme ; alle ; allerede ; alligevel ; almindelig ; almindelige ; almindeligt ; aloe ; alt ; alternative ; altså ; alvorlige ; alvorligere ; alvorligt ; alz21 ; alzheimer ; amerikanere ; amerikansk ; amerikanske ; aminosyre ; aminosyren ; ammende ; analyse ; anbefale ; anbefalede ; anbefaler ; anbefales ; anbefalet ; anbefalingen ; anbragt ; anbragte ; and ; andelen ; anden ; anderledes ; andet ; andre ; andreas ; anencephali ; anført ; angav ; angeles ; angive ; angivelser ; angiver ; angives ; angst ; angst/træthed ; animationer ; ankom ; anlæg ; annealing ; ansatte ; ansattes ; anses ; anslås ; ansvaret ; antagelsen ; antal ; antallet ; antibiotika ; anti-de26 ; antidepressiv ; antidepressiva ; antidepressive ; antikonceptions ; antoine ; antændt ; anvendes ; anvendte ; apoteker ; appetitløshed ; apr ; april ; arbejde ; arbejdede ; arbejder ; arbejdere ; arbejderne ; arbejdet ; arbejdsmiljøproblemer ; areal ; arealer ; arealet ; arktiske ; arme ; art ; artikel ; artikler ; artiklerne ; arvelige ; arvemassen ; asien ; asiens ; aspekter ; astronomi ; at ; atmosfæren ; atmosfæriske ; atom ; Atomaffald ; atombombe ; atombombe-energi ; atombomben ; atombomber ; atombomberne ; atombombe-spredning ; atombrændsel ; atombrændslet ; atomenergi ; atomenergiagentur ; atomer ; atomets ; atomkerne ; atomkernen ; atomkerner ; atomkernespaltningen ; atomkraft ; atomkraftarbejdere ; atomkraftindustrien ; atomkraftreaktorer ; atomkraftuheld ; atomkraftulykke ; atomkraftulykken ; atomkraftulykker ; atomkraftværk ; atomkraftværkcentre ; atomkraftværker ; atomkraftværket ; atomkraftværkets ; atomkrafværkets ; atomkrig ; atomkædereaktionen ; atommagter ; atomnummer ; atomprocesser ; atomprøvesprængninger ; atomprøvesprængningerne ; atomreaktoren ; atomreaktorer ; atomreaktorers ; atomreaktor-ulykker ; atomsikkerhed ; atomspaltningsprocessen ; atomulykke ; atomulykke- ; atomulykken ; atomvåben ; atomvåbenproduktion ; automatisk ; a-værk ; a-værker ; a-værkerne ; a-værket ; a-værkets ; a-værks ; b12-niveau ; b12-vitamin ; backup ; backup-kølesystemerne ; bad ; badede ; badge ; bagefter ; baggrund ; baggrundshyppighed ; baggrundsstråling ; baggrundsstrålingen ; bagt ; bananfluelarver ; bane ; bange ; bank ; bankkonto ; bar ; bare ; barium ; barn ; baser ; baseret ; beboere ; beboerne ; becquerel ; becquerel/kvadratmeter ; bedre ; bedt ; befandt ; befinde ; befinder ; befolkning ; befolkningen ; befolkningsgrupper ; befrugte ; befrugtningen ; begge ; begrebet ; begrundelsen ; begrænsende ; begrænses ; begrænset ; begynde ; begyndelsen ; begynder ; begyndt ; begyndte ; behandle ; behandles ; behandling ; behandlingen ; beholdere ; behov ; behøver ; bekræftede ; bekræftes ; bekæmpelse ; belastende ; belyser ; beløbet ; bemærk ; ben ; benægtede ; beregningen ; beregningsfasen ; beretning ; berige ; beriget ; berigningsanlæg ; beryllium ; berømte ; berørte ; besatte ; beskadige ; beskadigede ; beskadiget ; beskidte ; beskytte ; beskyttelse ; beskyttelsesudstyr ; beskyttende ; beskytter ; beskyttet ; besluttede ; besluttet ; bestemmer ; bestemt ; bestilt ; bestrålede ; bestrålet ; bestråling ; bestrålingen ; består ; besvare ; beta- ; beta-doser ; beta-forbrændinger ; betale ; betalte ; betapartikler ; betastråler ; betastråling ; betastrålinger ; betegnede ; betegnelse ; betegnes ; betingelse ; beton ; betonbygning ; betondækning ; betonen ; betragtelig ; betragteren ; betydelig ; betyder ; betydning ; betydningen ; betændelse ; bevare ; bevidst ; bevirkede ; bevist ; bevæge ; bevægelige ; bevægelsen ; bevægelses-energi ; bevægelsesenergien ; bevæger ; bidraget ; bidragsyderne ; bikiniøerne ; billard ; billede ; billeder ; billederne ; billedet ; billigt ; bindes ; bindingsenergi ; bio ; biokemi ; biologi ; biologisk ; biologisk ; biologiske ; bisamfund-princippet ; bivirkninger ; bjerget ; bjergside ; bjergsiderne ; blad ; blade ; blandet ; blanding ; blanding4 ; blandt ; blev ; blevet ; blive ; bliver ; blockbuster ; blodet ; blodkar-frie ; blodlegemer ; blodprøver ; blodtransfusion ; blok ; blokere ; blokerede ; blokering ; blokke ; blot ; blyplader ; blypladerne ; blæste ; blød ; blødninger ; blå ; bo ; bobler ; boede ; boere ; bogtrykkeri ; bomba ; bombe ; bomber ; bomberne ; bor ; bor-elektroder ; borgernes ; bornholm ; borsyre ; borte ; bortset ; bq ; bq/kvm ; bq/m2 ; bragt ; bragte ; brand ; brandbart ; brande ; branden ; brandfolk ; brandmændene ; brandvæsen ; brasilien ; bravo ; bravo-serien ; bred ; bredskyggede ; bremse ; bremsede ; bremsedes ; bremser ; bremses ; bremsestængerne ; bremset ; brint ; brintbombe ; brintbomben ; brinteksplosioner ; brint-isotoper ; brintoverilte ; britiske ; brud ; brudt ; brug ; brugbar ; bruge ; brugen ; brugeprojektet ; bruger ; bruges ; brugt ; brugte ; brugtes ; brunstokket ; bruskkirtlen ; bryansk ; brydes ; bryst- ; brystkræften ; brystkræftknude ; brænde ; brændsel ; brændsels ; brændselsfabrikker ; brændselskanaler ; brændselslegeringer ; brændselspillerne ; brændselsrørene ; brændselsstave ; brændselsstave3 ; brændselsstavene ; brændselstavenes ; brændslet ; brændte ; bud ; bueformede ; buen ; bulgarien ; bund ; bunden ; bundet ; burde ; BWR ; by ; byen ; byer ; bygge ; byggede ; byggematerialer ; byggere ; bygges ; bygget ; bygning ; bygningen ; bygninger ; bygningerne ; bygningsfasen ; bær ; bølge ; bølgelængde ; bølgelængder ; bølgen ; bølger ; bør ; børn ; børnene ; både ; calcium ; calciumioner ; calcium-lignende ; californien ; caltech's ; Canada ; cancer ; candscient ; CANDU- ; CANDU-atomreaktor ; CANDU-designlignende ; CANDU-reaktor ; CANDU-reaktoren ; Candu-reaktoren ; CANDU-reaktoren ; CANDU-reaktortypen ; CANDU-typen ; capitis ; carbon ; carbonatomer ; carbonatomerne ; carbon-atomerne ; carbonmono- ; castle ; c-baser ; celle ; celledeling ; celledelingen ; celledelingens ; celledelinger ; celledød ; cellekerne ; cellemembranerne ; cellen ; celleplan ; celler ; cellerne ; cellernes ; celletal ; celsius ; cement ; centimeter ; centrifuger ; centrum ; cerebellum-hjernens ; cerium-144 ; CERRIE ; chancen ; charles ; chauffører ; chef ; chernobyl ; chev ; chile ; china ; chlor-36 ; chokbølge ; chykin ; ci ; ci/km2 ; cirklens ; cirkulerede ; cirkulerer ; civile ; civilforsvaret ; cliff ; CO2 ; computed ; computerne ; computerskærm ; concerned ; conrad ; containment ; coulomb ; council ; Cs-137 ; CT-scanning ; Cuba ; curie ; curieZone ; cytokinstorm ; cæsium ; cæsium- ; cæsium-134 ; cæsium-137 ; dag ; dage ; dagen ; dages ; daglig ; daglige ; dagligt ; daiichi ; dai-ichi ; daini ; damme ; damp ; dampeksplosion ; damp-eksplosion ; dampen ; dampens ; dampgeneratorerne ; damp-indførsel ; damp-kondensator ; damptryk ; damptrykket ; dampturbi ; dampturbine ; Danmark ; Danmarks ; danne ; dannedes ; dannelse ; dannelsen ; danner ; dannes ; dannet ; danske ; dansker ; danskere ; data ; datterceller ; daværende ; De ; debatten ; defekt ; defekter ; definerede ; defineret ; deformiteter ; del ; dele ; delende ; deling ; delinger ; dels ; deltog ; delvis ; dem ; demografisk ; demonstrerede ; den ; dengang ;; denne ; dens ; department ; depression ; der ; derefter ; deres ; derfor ; derimod ; dermed ;; derved ; design ; designafledte ; designet ; designfasen ; designfejl ; designtyper ; desuden ; Det ; det ; detektoren ; deterministisk ; dets ; dette ; deuterium ; deuterium- ; deuterium-atomet ; dg ; diagnose ; diagnosticering ; diagnostik ; diameter ; dieselgeneratorer ; dieselgeneratorerne ; dig ; diktaturet ; din ; dioxid ; direkte ; direktorat ; diskuteres ; disse ; distrikt ; distrikter ; DNA ; DNA-bruddene ; DNA'et ; DNA-gentagelser ; DNA-molekylet ; DNA-strenge ; DNA-strengene ; dobbelt ; dobbeltbetaling ; dobbeltbrud ; dobbeltstrengbrud ; dobbeltstrengsbrud ; dog ; dollar ; dominerende ; doser ; dosering ; doserne ; dosimeter ; dosimeteret ; dosimetre ; dosimetrene ; dosis ; dosisforøgelsen ; dosishastighed ; dosisækvivalent ; dosis-ækvivalent ; dragt ; drejer ; drift ; driften ; drifts- ; driftschefen ; driftsfejl ; drifttilladelse ; Drik ; drikke ; drikker ; drikkevandsreservoirer ; drive ; driver ; drives ; dronninger ; dræbte ; drænes ; dråbe ; dråber ; dykkerudstyr ; dyr ; dyrere ; dyreriget ; dyrke ; dyrkes ; dyrkningsmetoder ; dystoni ; dzykovich ; dække ; dækket ; dæmning ; dæmninger ; dæmningsbrud ; dæmper ; dø ; død ; døde ; dødelig ; dødelige ; dødelighed ; dødeligheden ; dødeligt ; døden ; dødsfald ; døgn ; døgndrift ; dør ; dårlig ; dårligere ; dårligt ; edderkopbilleder ; edderkop-fobi ; edderkopper ; effekt ; effektiv ; effektivt ; efter ; efterfølgende ; efterhånden ; efterladt ; efterset ; efterskælv ; efterskælvene ; eftersom ; eftervirkninger ; eftervirkningerne ; egen ; egentlig ; egentlige ; egfr-protein ; egl ; Ehrlich ; Einsteins ; ejer ; ejeren ; eks ; eksempel ; eksempler ; eksi- ; eksisterende ; eksklusionszone ; ekspert ; eksploderede ; eksplosion ; eksplosionen ; eksplosioner ; eksplosionerne ; eksplosive ; eksponerede ; ekstra ; ekstrakter ; ekstrem ; ekstremt ; electric ; electricité ; elektricitet ; elektrisk ; elektromagnetisk ; elektromagnetiske ; elektron ; elektronen ; elektroner ; elementerne ; elendig ; elev ; elever ; eleverne ; el-fremkaldende ; eller ;; ellers ; elpære ; elsker ; e-mail ; en ; én ; end ;; endda ; ende ; ender ; endestykker ; endnu ; ene ; energi ; energibesparelser ; energieffekt ; energien ; energiforbruget ; energiforskning ; energiniveau ; energipolitik ; energiproduktion ; energiproduktionen ; energipuls ; energipåvirkning ; energirig ; energirige ; energiselskab ; energiudløsningen ; energiudviklingen ; engang ; enge ; engelsk ; engelske ; England ; enhed ; enheden ; enkel ; enkelt ; enkeltindivider ; enkeltpersoner ; enkeltpersoners ; enkeltstrengbrud ; enkeltstrengsbrud ; enormt ; ens ; énstrenget ; enten ; enzymatisk ; EPA ; epicenter ; epidemiologiske ; equivalent ; er ; erfaring ; erfaringer ; erhvervsmæssig ; erkendt ; erklæret ; ernæringsiodpiller ; ernæringsmæssige ; ernæringsration ; ; erstatning ; erstatninger ; erstattet ; Esbjerg ; et ; ét ; etablere ; etnisk ; EU ; eurasiske ; euro ; Europa ; europæere ; evakuerede ; evakueret ; evakuering ; evakueringer ; evakueringszone ; evakueringszoner ; eventuel ; evt ; expd ; fabriksbygning ; fag ; fagområder ; Fairlie ; faktisk ; faktiske ; faktor ; faktum ; fald ; falde ; faldende ; falder ; faldet ; faldt ; falkoner ; falkonergårdsvej ; familie ; familien ; fandt ; farlig ; farlige ; farligere ; farlighed ; fasen ; faste ; fastsætte ; FDA ; fejl ; fejlen ; fejlfrie ; fejlopfattet ; fejlplacerede ; fejlreparation ; fejltænker ; feltet ; fem ; femte ; ferie ; fik ; filmen ; filthatte ; filtre ; filtrene ; finde ; finder ; findes ; firdobler ; firmaers ; firmaet ; fiske ; fiskekød ; fissionen ; fission-fremkaldende ; fission-sammenstød ; fissionsproces ; fissionsprocessen ; fissionsprodukter ; fissionsreaktionerne ; fjer- ; fjerdedel ; fjerne ; fjernede ; fjerner ; fjernes ; fjernet ; fjernstyrede ; flammer ; flere ; flerstrenget ; flest ; fleste ; flimrede ; flod ; flodbølger ; floder ; fluorescerende ; fly ; flydende ; flygte ; flygtninge ; flygtningene ; flyrejse ; flytte ; flyttede ; fløj ; fløjet ; FN-organisationer ; FN's ; fobi ; foder ; fodersaft ; fodret ; fokus ; folk ; folks ; follikelcellerne ; foran ; forandre ; forberedelser ; forbi ; forbigående ; forbinde ; forbindelse ; forblev ; forblive ; forbudt ; forbundet ; fordel ; fordeling ; fordelt ; fordi ; fordoblet ; fordobling ; forebyggelse ; forebyggende ; foregå ; forekom ; forekomme ; forekomst ; foreløbig ; foreningen ; foreslået ; foretages ; foretaget ; foretrak ; forfalskedes ; forfalsket ; forfatter ; forgiftning ; forhindret ; forhold ; forholdsvis ; forhøjede ; forhøjet ; forhånd ; forinden ; forkastet ; forkastningen ; forkert ; forklarende ; forklarer ; forkortes ; forlade ; forlader ; forladt ; forlig ; forlod ; forløb ; form ; formand ; formel ; formen ; formentlig ; former ; formindskes ; formlen ; forrest ; forsendelse ; forsendelser ; forside-foto ; forsigtigt ; forsinket ; forskel ; forskelle ; forskellig ; forskellige ; forsker ; forskere ; forsket ; forskning ; forskningens ; forskningscenter ; forskningsprojekter ; forskælv ; Forsmark ; Forsmark-værket ; forstand ; forstærket ; forstå ; forstået ; forsvar ; forsvundet ; forsyningssikkerhed ; forsøg ; forsøge ; forsøger ; forsøget ; forsøgsdrift ; forsøgsreaktoren ; forsøgsreaktorer ; forsøgt ; forsøgte ; fortalt ; fortrolig ; fortsat ; fortsatte ; fortsattes ; fortynde ; fortyndes ; fortyndet ; fortynding ; fortæller ; forud ; foruden ; forudsættes ; forum ; forurenede ; forurenedes ; forurenet ; forurening ; forureningen ; forvejen ; forveksles ; forvent ; forvente ; forventes ; forværres ; forældreløse ; foræret ; forøget ; forårsager ; forårsdag ; forårsvækst ; fosfat ; fostre ; foto ; fotografs ; fotokopiering ; fra ; France ; Frankrig ; franske ; fred ; fredag ; frem ; fremført ; fremkaldes ; fremkaldt ; fremkaldte ; fremskaffet ; fremstillede ; fremstår ; fremtid ; fremtiden ; fremviste ; fri ; frie ; frigav ; frigive ; frigivelsen ; frigiver ; frigives ; frigivet ; frigivne ; frigøres ; frisk ; frontalsammenstød ; frugt ; frugtbarheden ; fugl ; Fukushima ; Fukushima-atomulykken ; Fukushima-præfekturet ; Fukushima-reaktor ; Fukushima-reaktorerne ; Fukushima-ulykken ; Fukushimaværkerne ; Fukushima-værket ; fuld ; fulgt ; fundet ; fungere ; fungerer ; fungeret ; funktion ; fusion ; fyrretræer ; fysik ; fysiker ; fysikeren ; fysiske ; færd ; færdig ; færdige ; færre ; fæstnet ; fødekæden ; fødekæderne ; føden ; fødevarer ; fødsel ; følelser ; følge ; følgende ; følger ; følges ; følsomheden ; følsomme ; før ; føre ; føres ; først ; første ; ført ; førte ; få ; fået ; får ; fåreavlere ; GABA ; GABA-receptorer ; Galapagos ; galt ; gamle ; gammastråler ; gammastrålerne ; gammastråling ; gammel ; gang ; gange ; gangen ; ganget ; ganske ; gas ; gasser ; Gaton ; gav ; GBq ; geder ; geigertæller ; gelé ; gen ; genbygger ; gener ; general ; generation ; generator ; generatorer ; generelle ; generelt ; genet ; genetisk ; gengæld ; genhusning ; gennem ; gennemskue ; gennemskuede ; gennemsnit ; gennemsnitlige ; gennemsnitligt ; gennemsnitsalder ; gennemsnitsdoser ; gennemsnitsperson ; gennemsnittet ; genoptager ; genstarte ; gentagelse ; George ; Georgien ; ger ; gerne ; giftigt ; giga-becquerel ; GigaWatt ; gigawatt ; gigt ; gik ; giro ; gitterstrukturen ; give ; giver ; gives ; givet ; gjorde ; glasnost ; glasnost- ; glasnost-tid ; globale ; gnavere ; god ; godkendt ; godt ; Goiânia ; Gomel-provins ; Gomel-provinsen ; Gorbatjov ; grad ; grader ; grafit ; grafitindhold ; grafitkerne ; grafit-krystalgitteret ; grafitkuglerne ; grafitmineralets ; grafitmoderator- ; grafit-modereret ; grafitspids ; grafitten ; grafittyper ; gram ; granulocyt-koncentrationen ; grave ; gravedes ; graves ; gravid ; gravide ; gray ; gray- ; gray/sek ; gray<42> ; gray-doser ; gray-dosis ; Greenpeace ; grund ; grundlag ; grundlagt ; grundstof ; grundstoffer ; grundvandet ; gruppe ; gruppeangivelse ; gruppe-angivelser ; grupper ; gruppering ; grænse ; grænsen ; græs ; græsser ; græsset ; grøntsagerne ; Gutenberg ; gy ; gælder ; gødning ; gør ; gøre ; gøres ; gå ; går ; gårdsvej ; ha ; haft ; Hague-anlæg ; Halden ; Halden-projektet ; hale ; halskræft ; halv ; halvandet ; halvdelen ; halverings ; halveringstid ; halveringstider ; halvhurtige ; halvt ; halvtreds ; ham ; Hamaoka-atomkraftværket ; han ; handelen ; handicap ; handlinger ; hanen ; hans ; har ; Harold ; Harrisburg ; hastighed ; hastigt ; hav ; havarerede ; havari ; havarier ; havarierne ; havariet ; havde ; have ; haves ; havet ; havniveau ; havniveauet ; Heimers ; hektar ; helbredelse ; helbredet ; helbredsmæssig ; helbredsmæssige ; helbredsproblemer ; helbredsskader ; held ; heldig ; hele ; helikopter ; helikopteren ; helikopterpilot ; heliumatomkernen ; heliumkerne ; heliumkerner ; helkrop ; helkropsabsorption ; helkropsdoser ; helkropsdosis ; heller ; helsefysik ; helseskader ; helst ; helt ; hemmelig ; hemmelige ; hemmelighed ; hemmeligheder ; hemmeligholde ; hemmeligholdelse ; hemmeligholdelserne ; hemmeligholdes ; hemmeligholdt ; hemmeligholdtes ; hemmeligstemples ; hemmeligt ; hen ; henblik ; henfald ; henfalder ; henfaldsprodukter ; henfaldstid ; henholdsvis ; Henri ; henseende ; hensyn ; hente ; her ; heraf ; herfra ; heste ; hidtil ; hinanden ; hindre ; hippocampus-hjerneceller ; Hiroshima ; Hiroshima/ ; Hiroshimabomben ; historie ; historisk ; Hitachi ; hjem ; hjemmefra ; hjerne ; hjerneblødning ; hjernen ; hjerneområder ; hjernevækst ; hjertesygdom ; hjorte ; hjælp ; hjælpeløse ; holde ; holdes ; holdige ; holdningen ; holdninger ; holdt ; homeopati ; homocysteinniveau ; homocysteinniveauet ; honningbier ; Honshu ; hormesis ; hormonerne ; hormonet ; hos ; hospitalet ; hoved- ; hovedindgangen ; hovedkonklusionen ; hovedkvarter ; hovedpræmien ; hovedsageligt ; hovedstaden ; hud ; hudafskalning ; hudceller ; huden ; hudkræftcelleprøver ; hudrødme ; hudskader ; hukommelse ; hul ; hule ; hullet ; humørsvingninger/ ; hundrede ; hurtig ; hurtige ; hurtigere ; hurtig-henfaldende ; hurtigreaktor- ; hurtigreaktorer ; hurtigt ; hurtigt-delende ; hurtigt-nedbrydelige ; hus ; husdyr ; huse ; huset ; huskes ; husstande ; hvad ; hvem ; hver ; hveranden ; hvert ; hvide ; hvide- ; Hviderusland ; Hviderusland-området ; hviderussiske ; hvil- ; hvileenergien ; hvilken ; hvilket ; hvis ; hvor ; hvoraf ; hvordan ; hvorfor ; hvorfra ; hvori ; hvorimod ; hvormed ; hvorom ; hvortil ; hvorved ; hydro ; hydrogen ; hydrogen- ; hydrogen-1 ; hydrogen-2 ; hydrogen-atomkernen ; hydrogen-boble ; hydrogenet ; hydrogen'et ; hydrogenkerner ; hydroxylering ; hylster ; hyppigere ; hyppigheden ; hældende ; hæmmede ; hæmmer ; hæmmet ; hændelse ; hænge ; hærdnede ; hævde ; hævder ; hævdes ; hævdet ; hævet ; høj ; højde ; højdedrag ; højdosis-situationen ; højdosis-skader ; høje ; højere ; højest ; højeste ; højradioaktive ; højradioaktivt ; højst ; højt ; højtryk ; højtryk-dampturbine ; hånd ; håndens ; håndtere ; håndteringen ; hård ; hårtab ; i ; i-129 ; i-131 ; IAEA ; iblandt ; ICRP ; identisk ; identitetspapirer ; idet ; ifølge ; igangsattes ; igangsætte ; igen ; igennem ; Ignalina ; ignorerede ; ignoreret ; ihjel ; ikke ; ikke-atombombe ; ikke-beriget ; ikke-flygtige ; ikke-forurenede ; ikke-radioaktiv ; ikke-radioaktive ; ikke-radioaktivt ; ikke-stokastisk ; ikke-vanddækning ; ilt ; imidlertid ; immunsystem ; immunsystemet ; imod ; importerede ; inaktiv ; inaktivere ; inaktiveret ; indbyggere ; indbyggerne ; inddeles ; inde ; indeholde ; indeholder ; indeholdt ; inden ; indendørs ; indenfor ; indeslutning ; indfange ; indflydelse ; indførsel ; indført ; indgik ; indhold ; indholdet ; indholdsstofferne ; Indien ; indikation ; indikatorer ; indiske ; individ-niveau ; individuelle ; indkapslet ; indpresse ; indre ; indrettet ; indrømmede ; indrømmet ; indsamle ; indsamling ; indsendte ; indsætte ; indtage ; indtagede ; indtagelse ; indtaget ; indtil ; indtog ; indtraf ; indtræde ; indtræden ; industri ; indvilget ; indånde ; indåndede ; indåndes ; indåndet ; infektion ; information ; informationer ; ingen ; ingeniøren ; inklusiv ; instanser ; institut ; institutet ; institutioner ; intakt ; integralet ; intelligensreduktion ; intensitet ; intensitets-skala ; international ; internationale ; intet ; intetsigende ; invalide ; invalider ; invaliditet ; investere ; involveret ; iod ; iod-131 ; iod-133 ; iod-135 ; iodallergi ; iod-beskyttelse ; ioddoser ; iodforbindelser ; iodformer ; iod-følsomme ; iodid ; iodide ; iodindholdet ; iod-isotoper ; iodmængden ; iod-overfølsomhed ; Iodpille ; iodpille ; iodpillen ; iodpiller ; ioner ; ioniserende ; ioniseringer ; ioniseringsspor ; ionkanalen ; ionpar ; Ipatov ; IPPNW ; IQ ; Irak ; Iran ; irrelevante ; Island ; isolerede ; isomerer ; isotop ; isotoper ; Israel ; især ; ivrig ; ivrige ; jane ; Janov-jernbanestationen ; Japan ; Japans ; japansk ; japanske ; JMA-skalaen ; jo ; jod ; jord ; Jordan ; jorden ; jordens ; jordlag ; jordomrejse ; jordpartikler ; jordskælv ; jordskælvet ; jordskælvs ; jordskælvsregistreringer ; jordskælvszone ; Jornada ; joule ; journal ; journaler ; journalisten ; justeringer ; jævn ; jævnligt ; jævnt ; kaldes ; kaldt ; kaldte ; kalium ; kaliumiodid ; kaliumiodid- ; kalium-lignende ; kan ; Kanamori ; kantarel ; karakteriserede ; karolinska ; kartoffel ; kastet ; kawamoto ; kedel ; kel ; kemi ; kemisk ; kemiske ; kemoterapi ; kender ; kendes ; kendt ; kendte ; kerne ; kernefysik- ; kernen ; kerner ; kerneuran-236 ; kernevåben ; kg ; Kharchenko ; kiev ; kikke ; kilde ; kilder ; kilo- ; kilogram ; kilometer ; kilometers ; kiloton ; kimceller ; kimcellerne ; Kina ; KI-pille ; KI-piller ; kl ; klasse ; klima ; klimaændringer ; kloge ; klump ; kløe ; km ; km2 ; knaldgas ; knaldgas-eksplosion ; knapt ; knogleceller ; knoglehormonet ; knoglemarven ; knoglemarvsdosis ; knoglemarvssystemet ; knoglemarvstransfusion ; knogler ; koblet ; koge ; kogende ; kogepunkt ; kogevands ; kogevandsreaktorer ; kogevandsreaktortypen ; kogevandsreaktor-typen ; kogevandstypen ; kogning ; kogt ; kolde ; kollapsede ; kollisioner ; kolossale ; kom ; kombinere ; kombineret ; komité ; komme ; kommer ; kommerciel ; kommercielle ; kommet ; kommission ; kommunistiske ; kompensation ; kompleks ; komplicerede ; kompliceret ; koncentrationen ; koncentrationer ; koncentreret ; kondensator ; kondenseres ; kone ; konkluderede ; konkluderedes ; konkluderet ; konklusionerne ; konsekvenser ; konsekvenserne ; konstaterede ; konstateres ; konstateret ; konstruktion ; konsum ; kontor ; kontrol ; kontrolbygningen ; kontrolfaserne ; kontrollampe ; kontrollampen ; kontrollampens ; kontrollere ; kontrolleres ; kontrolmyndigheden ; kontrolrummet ; kontrolstave ; kontrolstavene ; kontrolstavenes ; kontrolstænger ; kontrolstængerne ; kontrolzone ; kontroversiel ; korrosionsrisikoen ; kort ; korte ; kortere ; kortvarigt ; kosmisk ; kosmiske ; kostbar ; kostbare ; kostbart ; koste ; kostet ; kr ; kraft ; kraftig ; kraftige ; kraftigere ; kraftigste ; kraftigt ; kraftværk ; kraftværket ; kraterzonen ; kravet ; kravle ; krig ; krisesituationer ; kriterier ; kritiserede ; kritiseredes ; kritiseret ; kritiske ; kromosomanalyser ; kromosomer ; kromosomerne ; kromosom-mutationer ; kromosomstykker ; kroniske ; krop ; kroppen ; kropsceller ; kryds ; krypton ; krystalgitter ; krystalgitteret ; krystalstruktur ; kræft ; kræftbehandling ; kræftceller ; kræftcellerne ; kræftens ; kræftforekomst ; kræftformer ; kræfthyppigheden ; kræftpatienter ; kræftrisiko ; kræftstatistikker ; kræftstigninger ; kræftsvulst-behandling ; kræftsygdom ; kræfttilfælde ; kræve ; krævede ; kræver ; kræves ; kton ; kugle ; kuglens ; kuglerne ; kulminearbejdere ; kun ; kunne ; kunnet ; kunstigt ; kureret ; kvadrat- ; kvadratet ; kvadratkilometer ; kvadratmeter ; kvalitet ; kvalitetskontrol ; kvalme ; kvinde ; kvinder ; kvæg ; kyster ; kæde ; kædereaktion ; kælderen ; kælderrummene ; kældre ; kæmpejordskælvet ; københavn ; købes ; købt ; kødet ; køer ; køernes ; køkkenurter ; kølehuse ; kølematerialerne ; kølemiddel ; kølemidlet ; kølesvigt ; kølesystemet ; kølevand ; kølevandet ; kølevandpumperne ; kølevandspumperne ; kølevandssystem ; kølevandtemperatur ; køling ; kølingsproblemer ; kønscelle ; kørte ; la ; lader ; ladning ; lagde ; lager ; lageret ; lagertankene ; lagre ; lagrene ; lagret ; Lake ; lanceret ; land ; land- ; landbruget ; landbrugsareal ; landbrugsjord ; lande ; landenes ; landet ; landmænd ; lands- ; landsby ; landsbyen ; landskaber ; lang ; lange ; langs ; langsigtede ; langsom ; langsomme ; langt ; langvarige ; lanthanum-140 ; lappernes ; larvers ; lav ; lava ; lavdosis-laboratorieundersøgelser ; lavdosis-situationen ; lavdosisskader ; lavdosis-skader ; lave ; lavede ; laver ; lavere ; lavet ; lavt ; lavtberiget ; lavt-beriget ; lavt-forurenede ; lavtryk ; lavtryk-dampturbine ; LD50 ; LD50/30 ; LD50/60 ; LD50-dosis ; ledelse ; ledelsen ; ledende ; leder ; lederen ; ledes ; ledig ; ledsages ; ledt ; legeme ; legemet ; legemsvæv ; legering ; lejligheder ; ler ; let ; let-hydrogen ; let-luftbårne ; lette ; lettere ; letvandsreaktorer ; letvandsreaktorerne ; leukæmi ; leukæmi- ; leve ; levende ; lever ; leveringen ; levetid ; L-fenylalanin ; Libyen ; lidelser ; lidt ; lig ; lige ; ligegyldigt ; ligesom ; ligger ; lignende ; ligner ; ligningen ; likener ; lille ; linear ; linierne ; linse ; liquidator ; liquidatorer ; Litauen ; liter ; lithium-7 ; litium6 ; liv ; LNT ; lodsedler ; logaritmisk ; logaritmiske ; lokal ; lokale ; lokalt ; los ; lotteri ; lottomidler ; louis ; lov ; luft ; luftart ; luften ; lukke ; lukkede ; lukkes ; lukket ; lungekræft ; lungekræfttilfælde ; lunger ; lungerne ; lykkedes ; lymfeknuder ; lymfocytter ; lys ; lyset ; lysets ; lægejournaler ; lægemidler ; læger ; lægger ; lækage ; lækagen ; lækagerne ; lække ; lækker ; lækket ; længe ; længere ; lærer ; lærere ; læring ; lært ; læs ; læse ; læses ; læst ; løb ; løbe ; løbende ; løbet ; løftedes ; løn ; lørdag ; lørdagsnatholdet ; løsning ; løssalg ; løst ; løvtræer ; lå ; mad ; Madrid ; magnitude ; maksimale ; maksimalt ; maling ; malt ; man ; mand ; mandag ; mange ; mangel ; manglende ; mangler ; maria ; marie ; markerede ; Marshall-øerne ; marts ; masse ; massen ; massetab ; materiale ; materialer ; mave/tarm ; mavekræft ; mave-tarm ; maximale ; Maximilian ; med ; medarbejderne ; medbragt ; meddelelser ; meddeles ; medens ; medforfatter ; medføre ; medfører ; medført ; medførte ; medicin ; medicinsk ; medicinske ; medierne ; medregnes ; medregnet ; medtagende ; medtages ; medtaget ; megaelektronvolt ; mega-elektronvolt ; megajoule ; megaton ; megawatt ; megawatt- ; megawatt-effekt ; megawatteffekten ; meget ; mekanisk ; mekanisme ; mekanismen ; melanin- ; mellem ; meningsløs ; menneske ; menneskecelle ; menneskelige ; mennesker ; menneskers ; menneskeskabte ; menneske-sædceller ; mennesket ; menstruation ; mente ; mentes ; mer-dødsfald ; mere ; mest ; meste ; metafase ; metallegering ; meter ; meter/sekund ; meters ; metode ; Mettler ; meV ; Mexico ; mg ; mGy ; mia ; middel ; Mikhail ; mikrogram ; mikroliter ; mikrometer ; mikrorøntgen ; mikrosekunder ; mikro-skader ; mile ; militært ; miljøer ; miljøet ; miljømæssigt ; miljøproblemer ; miljøstyrelse ; mill ; milli ; milliarder ; milli-gray ; milligray/år ; milli-joule ; million ; millioner ; millirem ; millirem/år ; millisievert ; milli-sievert ; millisievert/time ; milli-sievert/time ; milli-sievert/år ; milli-Sv ; Minamisanriku ; mindre ; mindst ; miniature-testikler ; minisatellit-områder ; minut ; minutter ; misforståelse ; mislykkede ; Mississippi-floden ; miste ; mister ; mistes ; mistet ; mistolket ; mistolkning ; mistolkningen ; mistænkes ; misundelige ; misvisende ; mixed ; mJ ; mm ; MMS ; MMS-skalaen ; mobil ; mobile ; mod ; model ; moderat ; moderator ; moderatoren ; moderator-vandet ; modereret ; modsat ; modsiger ; modstandsdygtigt ; modsvarende ; modtage ; modtagelige ; modtaget ; modtagne ; modtog ; modvirke ; modvirker ; molekyle ; molekyle- ; molten ; moment ; momentane ; momentstørrelsesskalaen ; monsterplanter ; morgen ; morgenen ; morgenskiftet ; MOX- ; MOX-brændsel ; mrem ; mSv ; mSv/time ; mSv/undersøgelse ; mSv/år ; mSv-grænse ; Muerto ; mulig ; mulige ; mulighed ; muligheden ; muligt ; multiplicere ; mund ; murens ; muret ; mus ; muse-sædceller ; mutationen ; mutationer ; muterende ; muteret ; mv ; MW ; myC/kg ; myndighederne ; myrdet ; mælk ; mælkeprøverne ; mænd ; mængde ; mængden ; mængder ; mætte ; mættet ; møde ; må ; måde ; måle ; målelige ; måler ; måles ; måling ; målingen ; målinger ; målingerne ; målte ; måltes ; måned ; måneder ; måneders ; månedstid ; månedsvis ; månefjeldet ; måske ; måtte ; måttet ; Na2SiO3 ; nabobygning ; naboreaktor ; naboreaktoren ; naboreaktorens ; Nagasaki ; Nagasaki-atombomberne ; nanometer ; nat ; natholdet ; natholdlederen ; national ; natten ; natur ; naturkatastrofe ; naturlige ; naturligt ; naturligvis ; navn ; navneændret ; nazister ; nazisterne ; nazisternes ; NCRP ; ned ; nedbrudt ; nede ; nedefra ; nedfald ; nedgangen ; nedlukkede ; nedlukkedes ; nedlukket ; nedlukninger ; nedre ; nedrivningsarbejde ; nedsat ; nedsivning ; nedsmeltning ; nedsætte ; nemlig ; neptunium ; Nesterenko ; net ; netop ; neuralrørs- ; neutron ; neutron- ; neutron-absorberende ; neutronbremser ; neutron-bremsningen ; neutron-dannelse ; neutronen ; neutronens ; neutroner ; neutronerne ; neutroners ; neutroneutron ; neutron-kinetik ; neutronmoderation ; neutron-moderation ; neutron-moderator ; neutron-moderatoren ; neutron-moderatorfunktion ; neutronstråler ; neutron-temperatur ; neutron-økonomi ; new ; Nikolai ; Nikolaj ; niobium ; niobium-95 ; nitrogenatom ; niveau ; nm ; nogenlunde ; nogensinde ; noget ; nogle ; nok ; nord ; nordiske ; nordkorea ; nord-Ukraine ; nord-Wales ; Norge ; normal ; normale ; normalfordeling ; normalt ; normen ; north- ; No-Threshold ; Novaya ; NRC ; nuclear ; nuklear ; nukleare ; nukleotidpar ; numerisk-dosis ; numre ; nutidens ; nuværende ; ny ; nye ; nyfødte ; nyt ; næppe ; nær ; nærheden ; næringsblanding ; nærliggende ; nærmere ; nærmest ; nærmeste ; næse ; næste ; næsten ; nævnes ; nævnt ; nævnte ; nødbatterierne ; nødgeneratorer ; nødgeneratorerne ; nødkølesystemet ; nødkølevand ; nødpumperne ; nødsituation ; nødsituationen ; nødstedte ; nødstop ; nødstoppe ; nødt ; nødvendigt ; nølende ; nå ; nåede ; nået ; nålene ; når ; ºC ; of ; offentlige ; officielle ; officielt ; ofre ; ofte ; og ; også ; OL-størrelse ; om ; omdannes ; omfang ; omfanget ; omfattende ; omgang ; omgivelser ; omgivelserne ; omgivende ; omgiver ; omgivet ; omkostninger ; omkring ; Omori ; Omori's ; område ; områder ; området ; omvendt ; omverdenen ; on ; Onagawa ; op ; oparbejde ; oparbejdede ; oparbejdningsanlæg ; oparbejdningsanlæggene ; oparbejdningsanlægget ; opbevares ; opbevaret ; opbygge ; opbyggede ; opbygges ; opdagede ; opdaget ; operatøren ; operatører ; operatørerne ; operatørernes ; operatør-misforståelser ; opfandt ; opfange ; opfanges ; opfattede ; opfattelse ; opfatter ; opfindelse ; opfordrede ; opfundet ; opgives ; opgivet ; ophobe ; ophobes ; ophobning ; opholde ; opholder ; opholdt ; ophvirvlet ; ophævedes ; ophør ; opkaldt ; opkastning ; oplys ; oplysning ; oplyste ; opløsning ; opløst ; opnå ; opnås ; opretholdes ; oprette ; oprindelig ; oprindelige ; oprindeligt ; opruster ; oprydningen ; oprydningsarbejdere ; oprydningsarbejdet ; opsparet ; opstarttid ; opstillet ; opstod ; opstå ; opstået ; opstår ; optagelse ; optagelsen ; optager ; optages ; optaget ; opvarmning ; opvejes ; ord ; ordre ; organer ; organiske ; organismer ; organskader ; osteoblaster ; osteocalcin-hormonet ; ovennævnte ; over ; overaktivitet ; overdrevne ; overfor ; overforsigtig ; overfyldt ; overføre ; overgangen ; overgangsperiode ; overgået ; overhud ; overhuden ; overlevede ; overlevelse ; overlevende ; overlever ; overopvarmedes ; overopvarmet ; overrapportering ; overset ; overskud ; overskudsvarme ; overskylledes ; oversvømmedes ; oversvømmelser ; overtage ; overvejelse ; overvurderede ; overvældedes ; overvågning ; overvågningen ; oxid ; oxidativt ; oxide ; oxygen ; Pakistan ; pakket ; pankreas-patienter ; papir ; papirlapper ; par ; parade ; para-tyrosin ; partikel ; partikelbanen ; partikels ; partikelspor ; partikelstråler ; partikelstørrelse ; partiklen ; partikler ; partis ; passerede ; passerende ; passeret ; patienter ; patienterne ; pBq ; Pellerin ; penge ; Pennsylvania ; Pennsylvanias ; pensioneret ; pensionister ; per ; periode ; perioden ; perioder ; periodisk ; permanent ; person ; personalet ; personen ; personer ; personerne ; persons ; petabecquerel ; phe ; phosphor-32 ; phytopathology ; pi ; Pierre ; pille ; piller ; pilles ; pionerer ; placere ; placerede ; placeret ; placering ; placeringen ; plade ; plader ; pladerne ; plads ; plan ; planen ; planer ; planteafgrøden ; planten ; planter ; plantevæksten ; pludselig ; plutonium ; plutonium- ; plutonium-239 ; plutonium-240 ; plutoniumforurening ; plutoniumholdigt ; PMS ; polakker ; Polen; politikken ; polyester-telte ; polymer ; position ; positiv ; potassium ; potentielle ; power ; PPA ; praksis ; praktisk ; premenstruel ; premiere ; presse ; pressede ; presses ; pressiva ; primary ; primære ; princip ; Pripjat ; Pripjat-floden ; private ; privilegie-givende ; privilegier ; probabilistisk ; probabilistiske ; problem ; problematisk ; problemer ; problemerne ; problemet ; procent ; procesdampen ; processen ; processer ; producent ; producerede ; producerer ; produktion ; produktionen ; professor ; progesteron ; progesteron-fremkaldt ; programmer ; project ; projektet ; promille ; proportional ; protection ; protein ; proteinet ; protium ; proton ; protonen ; protoner ; præcedens ; præcis ; præfekturet ; prøvelser ; prøver ; pseudovidenskabelige ; psykologiske ; pulveret ; pulvermælk ; pumpe ; pumpede ; pumper ; punktmutationer ; PWR ; PWR-reaktoren ; pyrolytisk ; på ; påført ; påsat ; påvirkede ; påvirket ; påvirkning ; påvise ; påvist ; ra-226 ; rad ; radiation ; radikaler ; radioaktiv ; radioaktive ; radioaktiviten ; radioaktivitet ; radioaktiviteten ; radioaktivitetsmålere ; radioaktivt ; radiological ; radionuklid- ; radionuklider ; radionukliderne ; radionuklidernes ; radionuklidet ; radionuklid-forureningen ; radio-partikler ; radiotrofe ; radium ; radium-isotopen ; radius ; radon ; radon-eksponering ; raketfart ; ramme ; rammer ; ramt ; ramte ; rapport ; raske ; RBMK ; reactor ; reagerer ; reaktion ; reaktioner ; reaktor ; reaktor4 ; reaktorbrændslet ; reaktorbygning ; reaktorbygningen ; reaktorbygninger ; reaktorbygningerne ; reaktordrift ; reaktoren ; reaktorens ; reaktorer ; reaktorerne ; reaktorindeslutninger ; reaktorkerne ; reaktorkerne3 ; reaktorkernen ; reaktornedsmeltning ; reaktorovnen ; reaktors ; reaktortank ; reaktortanken ; reaktortype ; reaktortyper ; reaktorulykker ; receptor ; receptoren ; receptorer ; receptorerne ; redaktør ; rede ; redigere ; redningsarbejdere ; redskaber ; reduceres ; reducering ; reelle ; regering ; regeringen ; regionen ; registreres ; registreret ; registrering ; regn ; regndråber ; regnede ; regnfrakker ; regnvejr ; regulatory ; regulere ; relateret ; relativt ; rem ; rem/time ; rem/år ; rensdyr ; rensdyrene ; rense ; renset ; reparation ; reparere ; repareret ; repræsenterer ; responskurve ; restdamptrykket ; restenergi ; resterne ; restriktioner ; resultat ; resultaterne ; resultatet ; ret ; retfærdiggøre ; retning ; retninger ; retssager ; retur ; returneres ; revet ; revner ; revnet ; rhinen ; Richter ; richterskalaen ; Richter-skalaen ; rigeligt ; Rigshospitalet ; rigtige ; rimelig ; ring ; ringorm ; risikabelt ; risiko ; risikoblind ; risikoen ; risikoperioden ; Robinson ; robot ; robots ; robotter ; roentgen ; Rolf ; rosin ; Roskilde ; rotter ; royalactin ; royal-actin ; royale ; rum ; rumme ; rummer ; rundt ; Rusland ; russerne ; russisk ; russiske ; ry ; rydder ; ryg ; ryg- ; rygraden ; rygsøjlen ; rykkede ; rykkedes ; række ; rækkefølge ; røde ; røg ; røntgen ; röntgen ; røntgen- ; røntgen/sekund ; røntgenfabrik ; røntgenstråler ; røntgenstråling ; røntgenundersøgelser ; røntgen-ækvivalentmenneske ; rør ; røret ; rørhat ; råder ; sabotage ; salt ; samerne ; samfundet ; samfundsforhold ; samfundsformer ; samle ; samlede ; samlet ; samme ; sammen ; sammenbrud ; sammenbyggede ; sammenhængen ; sammenkoblede ; sammenligne ; sammenlignelige ; sammenlignes ; sammenlignet ; sammenpresse ; sammensmeltning ; sammenstød ; samspil ; samt ; samtidig ; samtidige ; sandsynlig ; sandsynlige ; sandsynlighed ; sandsynligheden ; sandsynligt ; sarkofag ; sarkofagen ; satellitbillede ; satte ; saturated ; scale ; scannet ; scientists ; SCPRI ; SCRAM-nødstop ; sct ; SCWR ; seconda ; secondary ; seismiske ; seismologerne ; seismometer ; sek ; sekretær ; sekund ; sekunder ; sekunders ; sekundære ; sekvens ; Sellafield ; Sellafield-komplekset ; selskab ; selv ; selve ; selvforstærkende ; selvlysende ; selvmord ; Sendai ; sende ; sendt ; sendte ; sendtes ; senere ; sent ; separat ; ser ; ses ; set ; s-formet ; Sharapov ; short ; shortton ; short-ton ; sibiriske ; sidder ; siden ; sidenhen ; sider ; sidst ; sidste ; sidstnævnte ; sievert ; sig ; siger ; siges ; sigt ; sigte ; sikker ; sikkerhed ; sikkerhedskulturen ; sikkerhedsmyndighed ; sikkerhedsmæssigt ; sikkerhedsproblemer ; sikkerhedsskallen ; sikkerhedssystemer ; sikkerhedssystemet ; sikkert ; sikre ; Simovisje ; simpelthen ; simple ; simulatorer ; SI-måleenhedssystem ; sin ; sit ; situation ; situationen ; sjælden ; sjældent ; sjældnere ; sjællands ; skab ; skabelon ; skabelonen ; skade ; skadelig ; skaden ; skader ; skaderne ; skades ; skadevirkning ; skadevirkningen ; skaffe ; skal ; skala ; skalaen ; skalaer ; skandaler ; ske ; skelne ; skelner ; sker ; sket ; skete ; skiftehold ; skiftende ; skinner ; skjold ; skjoldbruskkirteldefekt ; skjoldbruskkirtelhormon- ; skjoldbruskkirtelkræft ; skjoldbruskkirtlen ; skjoldbruskkirtlens ; skjult ; sko ; skolebørn ; skoler ; skorsten ; Skotland ; skotsk ; skov ; skovarbejdere ; skovareal ; skovbrande ; skove ; skoven ; skovle ; skovproduktion ; skrappe ; skrev ; skrothandlere ; skrubning ; skråning ; skubber ; skubbes ; skubbet ; skudt ; skulle ; sky ; skyen ; skygge ; skylden ; skyldes ; skyldtes ; skyllede ; skælvet ; skælvets ; skærm ; skønne ; skønnede ; skønnes ; skønnet ; slags ; slagte ; slagtede ; slagtning ; slangedimensioner ; slanger ; slap ; slave ; slog ; slugte ; slukkede ; slutningen ; slå ; slået ; slår ; smeltet ; smeltning ; sms ; smuldre ; små ; snart ; snæver ; sociale ; soldater ; solide ; solskinsdosis ; solution ; som ; sor ; sorte ; southam ; south-Carolina ; sovjetborgere ; sovjettisk ; Sovjetunionen ; Sovjetunionens ; spalte ; spalteligt ; spalter ; spaltes ; spaltning ; spaltninger ; specialerapporter ; specialister ; Specielle ; specielle ; specielt ; specifikt ; speeder ; spildes ; spiller ; spillet ; spise ; spisefisk ; spist ; spontane ; spor ; sprede ; spredes ; spredning ; spredt ; spredte ; spredtes ; sprog ; sprækker ; sprængning ; sprængningen ; sprængstof ; sprængt ; sprængte ; sprøjtedes ; spædbørn ; spændinger ; spændingerne ; spændingskorrosion ; sr-90 ; stabil ; stad ; stadig ; stamme ; standardbehandling ; standarder ; standsede ; standsedes ; standset ; starte ; starten ; starter ; startet ; statistik ; statistikken ; statistisk ; statsbudgettet ; status ; stavene ; sted ; stede ; steder ; stedet ; stedets ; stedlige ; stedse ; steg ; steget ; Stepanova ; sterile ; stige ; stigende ; stiger ; stigning ; stigningen ; stillehavspladen ; stjæles ; stof ; stoffer ; stoffernes ; stoffet ; stoffets ; stokastisk ; stokastiske ; stoppe ; stoppede ; stoppes ; stoppet ; stor ; Storbritannien ; storbyen ; store ; storebæltsbro ; storebæltsbroer ; storm ; stort ; straks ; streng ; strenge ; strengs ; stress ; stress-glucocorti ; strontium ; strontium-90 ; strontiums ; strøm ; strømforsyningen ; strømmer ; strømninger ; strømsvigt ; strålebehandling ; strålebeskyttelsesstyrelse ; strålebiologi ; stråledoser ; stråledosis ; stråledosis-ækvivalent ; stråle-homeostase ; strålehormesis ; stråle-hormesis ; strålepåvirkning ; stråler ; stråleskader ; strålesyge ; strålesygesymptomerne ; stråletype-vægtningsfaktor ; stråling ; strålingen ; strålingens ; strålings ; strålingsbehandling ; strålingsbetinget ; strålingsdosen ; strålingsdosis ; strålingsfaktorer ; strålingsforgiftning ; strålingsfølsomhed ; strålingsfølsomme ; strålingsinducerede ; strålingsmålere ; strålingsniveau ; strålingsniveauet ; strålingspåvirkede ; strålingsskade ; strålingssyge ; strålingstype ; strålingstypen ; studere ; studerede ; studerende ; studie ; stykker ; styr ; styre ; styret ; styring ; styrings- ; styrken ; stærke ; stærkt ; størknet ; større ; størrelse ; størrelsen ; størrelser ; størrelsesorden ; størrelsesordener ; størst ; største ; støtte ; støttes ; støv ; stå ; stål ; stålkapsel ; står ; sunde ; sundhed ; sundheds-bekymringer ; sundhedsminister ; sundhedspersonale ; sundhedsstyrelse ; sundhedsstyrelsen ; sundhedssystem ; superkritisk ; sur ; Sv ; svagere ; svagt ; svampe ; svampe/alge-symbionter ; svampene ; svampesæsonen ; svare ; svarende ; svarer ; svensk ; svenskere ; svenskeren ; Sverige ; svigte ; svigtede ; svigtet ; svin ; svirrede ; svækkelse ; svær ; sværere ; svært ; svømmebassiner ; syd ; syd- ; sydafrika ; sygdom ; sygdomme ; sygdommen ; sygdomstype ; syge ; sygelighed ; sygeplejesker ; symptom ; symptomer ; syndrom ; syndrome ; syndromet ; syne ; synes ; synlig ; synlige ; synsretningen ; syrien ; syvtrinsskalaen ; sædcellen ; sædceller ; særlig ; særlige ; søer ; søndag ; søndagen ; så ; sådan ; såkaldt ; såkaldte ; således ; sårbar ; såsom ; såvel ; tab ; tablet ; tabt ; tag ; tage ; tager ; tages ; taget ; tagpap ; Takuo ; tal ; tale ; taler ; tallene ; tallet ; talmæssigt ; talrige ; talt ; talte ; tang ; tangalger ; tangpulver ; tank ; tanke ; tankegang ; tanken ; tanten ; tarm ; tede ; tegn ; tegningen ; teknikken ; tekniske ; tekst ; teksten ; tekster ; teksterne ; tektoniske ; telefonsystemet ; tellurium- ; tellurium-132 ; telomeraserevers- ; telomerer ; telomererne ; temaet ; temperatur ; temperaturen ; temperaturer ; tendens ; teoretisk ; teori ; teorien ; TEPCO ; TEPCO's ; tera-becquerel ; terajoule ; terajoules ; termiske ; ternative ; terney ; territorium ; terror ; terrorformål ; TERT-enzymet ; test ; teste ; testen ; testforsøget ; testiklerne ; testosteron ; testosteron-niveau ; Thomas ; thorotrast ; three ; thyroidhormonerne ; thyroid-hormonerne ; thyroxin ; thyroxin-piller ; tid ; tiden ; tidens ; tidl ; tidlig ; tidligere ; tidligt ; tids ; tidsenhed- ; tidspunkt ; tidspunkter ; til ; tilbage ; tilbagefaldet ; tilbageholdende ; tilbageholdt ; tilbagekaldte ; tilbøjelighed ; tildække ; tilfælde ; tilfældigvis ; tilførsel ; tilgang ; tilkaldt ; tillade ; tilladt ; tilladte ; tillægges ; tilranet ; tilsatte ; tilskrev ; tilskrevet ; tilskrives ; tilsluttes ; tilstanden ; tilstrækkeligt ; tilsvarende ; tilsætningsstoffer ; tilsætningstoffer ; tiltræden ; time ; timen ; timer ; timers ; ti-millioner ; ting ; tinia ; tjekke ; tjekket ; Tjelyabinsk ; Tjernigov ; Tjernobyl ; Tjernobyl-arbejdere ; Tjernobyl-associerede ; Tjernobyl-eksplosionen ; Tjernobylhavariet ; Tjernobyl-havariet ; Tjernobyl-havariets ; Tjernobyl-katastrofen ; Tjernobylområdet ; Tjernobyl-området ; Tjernobyl-reaktor ; Tjernobylreaktoren ; Tjernobyl-reaktoren ; Tjernobyl-reaktortypen ; Tjernobyl-relaterede ; Tjernobylulykken ; Tjernobyl-ulykken ; Tjernobylværket ; TNT ; TNT-energi ; to ; tog ; Tohoku-jordskælvet ; Tokyo ; tolker ; tolkes ; tommelfingerregel ; tomography ; ton ; tons ; toppe ; topper ; torv ; Toshiba ; tosprogede ; totale ; totalmængden ; totalt ; traditionelle ; traditioner ; transkriptase ; transuraner ; tre ; tredie ; trediedagen ; trediedel ; tredje ; Tremileøen ; Tremileø-ulykken ; Tremileø-værket ; triiodthyronin ; trin ; trisomi ; tritium ; tritiums ; trods ; troede ; trotyl ; truede ; truet ; tryk ; tryk- ; trykaflastningsventil ; trykbølgen ; trykkanaler ; trykkarret ; trykket ; tryktanken ; trykvandsreaktoren ; trykvandsreaktorer ; trykvandstypen ; trække ; trækkes ; trænge ; træning ; trænings- ; træthed ; tsar ; tsunami ; tsunami-beskyttelsescentre ; tsunamibølge ; tsunamibølgen ; tsunamien ; tsunamier ; tsunamimur ; tuberkulosepatienter ; tung ; tunge ; tungere ; tungt ; turbine ; turbinebygning ; turbinegeneratorerne ; turbinehal ; turbinen ; turde ; tusinde ; tusinder ; tvivl ; TV-journalist ; tværs ; tværtimod ; tydelige ; tydeligt ; tykke ; tykkere ; tykt ; type ; typen ; typisk ; tyr ; Tyrkiet ; tyrosin ; tysk ; tyske ; tyskland ; tændt ; tænkes ; tærede ; tærskelværdi ; tæt ; tæthed ; tætnede ; tætpakket ; tætte ; tættere ; tøj ; tømmes ; tømt ; tør ; tørre ; tørret ; tørvejordtype ; tåler ; u ; u-235 ; uafhængig ; uafhængige ; uafhængigt ; uanset ; ubeboeligt ; uberiget ; ubrugelige ; ubrugeligt ; ud ; udbredt ; udbredte ; uddelt ; uddeltes ; uddrages ; udefra ; udelukkes ; uden ; udendørs ; udfordrede ; udformet ; udføres ; udgave ; udgiften ; udgifter ; udgifterne ; udgør ; udgøre ; udledt ; udluftes ; udløse ; udløses ; udløste ; udløstes ; udnytte ; udnytter ; udnyttes ; udrede ; udredning ; udregner ; udsat ; udsattes ; udsende ; udsender ; udsendes ; udsendte ; udsendtes ; udsivning ; udskiftes ; udskillelse ; udskilles ; udskilt ; udskrivning ; udslip ; udslippet ; udslipstal ; udslipstallet ; udspænd ; udsættelse ; udsættes ; udtaget ; udtog ; udtrykkeligt ; udvalg ; udvalgt ; udvalgte ; udvaskede ; udvikle ; udviklede ; udvikledes ; udviklet ; udvikling ; udviklingsbank ; udvinde ; udviste ; udødelige ; uendelige ; uerfarenhed ; ufarlig ; ufarligt ; uforurenet ; ufrugtbare ; uge ; ugen ; uger ; uges ; ugiftigt ; uheld ; uheldet ; uhindret ; uhæmmet ; ujævn ; ujævne ; ukendt ; ukendte ; Ukraine ; Ukraine-området ; Ukraines ; Ukrainske ; ukritiske ; ulande ; ulykken ; ulykkens ; ulykker ; ulykkestidspunktet ; umiddelbart ; umulig ; umulige ; umuligt ; under ; underliggende ; undersøgelse ; undersøgelser ; undertiden ; undervejs ; undervisningsministeriets ; undgik ; undgå ; undslupne ; unge ; union ; UNSCEAR ; unøjagtig ; uofficielle ; Uralbjergene ; uran ; uran/plutonium-brændsel ; uran235 ; uran-235 ; uran-238 ; uranatomer ; uran-atomer ; uran-atomkernerne ; uranberigning ; uranberigningsanlæg ; uranbrændsel ; uranet ; urankerne ; uranklumper ; uranminearbejdere ; uranoxid-massen ; uran-reaktor ; uranspaltning ; uranstavene ; USA ; USA's ; usikker ; usikkerhed ; USSR ; ustabil ; ustabile ; ustabilekstremt ; ustabilitet ; utilstrækkelig ; utvetydig ; uvedkommende ; uønsket ; vaccinere ; vakuum ; valgte ; vand ; vand/damp ; vand/damp-adskiller ; vand/damp-blanding ; vandbobler ; vanddepot ; vanddepotet ; vanddepot-risikoen ; vanddråber ; vandet ; vandform ; vandfyldte ; vandglas ; vandkølepumperne ; vandkølet ; vandpumperne ; vandre ; vandreaktor ; vandringer ; vandstrøm ; vandstrømhastigheden ; vandsystem ; vandsystems ; vanskelig ; vanskeligt ; var ; varede ; variation ; variere ; varierer ; varieret ; varm ; varme ; varmebølge ; varmebølgen ; varmeenergi ; varme-feedback ; varmekilder ; varmen ; varmeneutroner ; varmere ; varmeste ; varmt ; Vask ; vaske ; ved ; vedblive ; vedligeholde ; vedligeholdelse ; vedligeholder ; vedvarende ; vegetationen ; vegetovaskulær ; vej ; veje ; vejret ; vejrets ; velforberedt ; vendepunkt ; vendte ; venner ; ventetid ; ventil ; ventilatorer ; ventilen ; ventiler ; vera ; verden ; verdenhar ; verdens ; verdenshavene ; verdenskrig ; vest-Cumbria ; vesten ; vestlig ; vestlige ; via ; vide ; viden ; videnskab ; videnskabelige ; videnskabens ; video ; videre ; videreført ; vigtig ; vil ; vilde ; vildsvin ; vildsvinene ; vildt ; vilje ; ville ; vinde ; vindretningen ; vindretninger ; vinduer ; vinkel ; vins ; virke ; virkede ; virkeligheden ; virker ; virkning ; virkningen ; virkninger ; virkningeraf ; virkningerne ; virkningsfuldt ; vis ; vise ; viser ; visse ; vist ; viste ; void-effekt ; voidkoefficient ; vokse ; voksede ; voksende ; vokser ; voksne ; voldsomme ; volume ; vores ; vosges-distriktet ; vurdere ; vurderede ; vurderes ; vurderet ; vurdering ; vurderingen ; vurderingerne ; vægge ; vægt ; vægtes ; vægtningsfaktor ; vægtningsfaktoren ; væk ; vækst ; vækstfremmende ; vælge ; vælte ; værdi ; værdien ; værdier ; være ; været ; værk ; værker ; værkerne ; værket ; værkets ; værre ; værste ; væsentlig ; væsentlige ; væsentligt ; væv ; wales ; WHO ; WHO-undersøgelse ; Wiesenack ; Wigner ; Wigner-energi ; Wilhelm ; Windscale ; Windscale-reaktoren ; Windscale-ulykken ; Wolfgang ; xenon ; xenon- ; xenon-131 ; xenon-135 ; xenon-forgiftning ; xenon-indhold ; xenonindholdet ; x-ray ; ydelser ; yderligere ; ydre ; yngre ; Zemlya ; zircaloy ; zirconium- ; zirkonium ; zirkonium-dioxid ; zone ; zonen ; zoom ; ZrO2 ; ædelgas ; ædelgasser ; æg ; ægcellen ; ægceller ; Ægypten ; ækvivalent ; ækvivalent-dosis ; ækvivalente ; ældre ; ændre ; ændrede ; ændrer ; ændres ; ændret ; ændringer ; æsler ; ødelagde ; ødelagt ; ødelagte ; ødelæggelserne ; ødelægges ; øerne ; øge ; øgede ; øgedes ; øger ; øges ; øget ; øjeblikket ; øjets ; økonomi ; økonomisk ; økonomiske ; ønskede ; ønsker ; ønsket ; ørkenen ; øst ; østjapanske ; østlige ; øverste ; øvre ; øvrigt ; åben ; åbenhed ; åbenheden ; åbne ; åbnede ; AAN ; AAP ; år ; året ; årets ; årevis ; årige ; års ; årsag ; årsagen ; årsager ; årsdosis ; årtier ;

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply