Search Posts

bionyt-115

BioNyt Videnskabens Verden nr. 115: Pris: DKK 49,95 + forsendelse 40 kr ialt 89,95 kr (bionyt@gmail.com) external image bn129z4.gif

Index til BioNyt Videnskabens Verden nr. 115:

HOVEDARTIKEL: Er alkohol godt for hjertet? – og andre artikler.

Index til dette nummer:

Agrobacterium sekvensbestemt

Alderen forlænges af kaloriebegrænsning

Aldring styres af kromosom nr. 4

Alkohol – det franske paradoks

Alkohol – godt for hjertet?

Alkohol – omdannelse i leveren (note)

Alkohol – over 2-3 genstande skader hjerte og blodkar

Alkohol feder måske, måske ikke

Alkohol hæmmer athroma-dannelse

Alkohol hæmmer blodpropper

Alkohol hæmmer blodstørkning

Alkohol hæmmer cholesterol-iltning

Alkohol hæmmer fibrinogenkonc.

Alkohol hæmmer HDL's cholesteroltransport

Alkohol hæmmer hjertesygdomme

Alkohol hæmmer LDL-oxidering

Alkohol hæmmer makrofagangreb

Alkohol øger HDL-lipoprotein

Alkohol øger mælkesyre i blodet

Alkohol øger PAI-1 enzymets dannelse

Alkohol øger spisehastighed og spisemængde

Alkohol øger urinsyre i blodet, virker antioxidativt

Antioxidanter i alkoholdrikke hæmmer blodpladesammenklumpning

Antioxidanter i alkoholiske drikke

Athroma – kronisk blodkarsår

Bakterie: Agrobacterium sekvensbestemt

Binocular rivalry, hjerneskift mellem øjnenes billeder

Biologisk kontrol, ændrer fauna, Hawaii

Biorensning med anaerobe bakterier

Blodlegemefanger med mikrokæber

Blodpladernes andel i blodpropdannelse

Blodpladernes thromboxan hæmmes af polyphenoler (antioxidanter) i alkoholdrikke

Blodprop-forebyggelse med alkohol

Blomsternes befrugtning, pollentiltrækning

Blyforurening i arktiske haves bundsedimenter

CamKII-enzym afkobler organels "motor"

Cellefanger med mikrokæber

Cholesterol – et vigtigt stof (note)

Cholesterol og blodpropper

Cholesteroltransport i lipoprotein

CNS-bevaret ikke-kodende DNA-sekvens

C-vitamin nedsættes måske af alkohol

C-vitamin, mere til kvinder

Cytokiner type 2, styret af CNS-sekvens

Dinosaurer med næb var filterædere

DNA-sekvens af Agrobacterium

Downs syndrom pga. overproduktion af OLIC-gener

Elefant – nu to afrikanske arter

Elektronik-nervecelle-hybrid

Endothelet i blodkar, blodpropdannelse

Eremitkrebs bruger fossile skaller

Etna – vulkan har ændret type

Fibrin indgår i koagel

Fibrinolytiske kaskade

Fisk, tunfisk, med satellitsender

Flavonoider (antioxidant)

Frie radikaler i vin og øl

Frontal hjernebark – valg af egnet adfærd

Genetisk diversitet mænd/kvinder

Global opvarmning, carbon fra tørvejorde

Havstrømme måles via blyforurening

HDL-lipoprotein – indfanger cholesterol

Hjernehalvdele hæmmer hinanden

Hjernen: Forskel menn. og dyr

Jordskælv ved Indien kan blive enorme

Kaloriebegrænsning øger alderen

Klimamåling i Alaska, 2000 år

Koagel, fibrinholdig blodklump

Koagulationskaskaden

Kromosom T 4 styrer aldring

Kropssegmenternes genetiske styring

Kuliltes rolle i carboncyklussen

LDL-lipoprotein – funktion

Lipoprotein, VLDL, LDL, HDL typer

Lysfølsomt skelet hos slangestjerne

Makrofagers angreb på karvæg

Makrofagers anvendelse af NO

Makrofagers dannelse af peroxynitrit

Mitokondrie-DNA's diversitet

Myosin V, motor for cellers organeller

Myreart styrer kønnet

Nanorør med vand i nye isfaser

Nervecelle eller gliacelle, valgsystem

Nervecelle-chip-hybrid

Nitrogenoxid (NO) funktion i makrofager

Nitrogenoxid (NO) signalstof for karvæg

Næbdinosaurer var filterædere

OLIC-geners overproduktion forklarer Downs syndrom

Oligo 1 transkriptionsfaktoren

Oligodendrocytter i hjernen

Organelbevægelse stopper under celledeling

PAI-1 hæmmer den fibrinolytiske kaskade

Peroxynitrit – funktion i makrofager

Plante: Befrugtning, pollentiltrækning

Planters antioxidative stoffer (note)

Pollenets tiltrækning mod ægcellen

Rødvins indhold af antioxidanter

Satellitovervågning

Selektorgener bestemmer kropssegmenterne

Sensorer i nanostørrelse

Sensorer, straksmåler, med flydende krystaller

Sensorer, straksmåler, med nanorør

Slangestjerner med lysfølsomt skelet

Strakssensorer i nanostørrelse

Suler, mindst vækst i største kolonier

Superoxid – funktion i makrofager

Synergide celler i blomsters frugtknude

Synet: studeres ved rivaliserende øjne

Sæl genkender sin mors stemme

Telencephalonceller tiltrækkes

Thalamus tiltrækker vandrende celler

Transkranial magnetisk stimulering

Tunfisk vandrer tværs over Atlanten

Urinsyre øges i blodet ved alkohol, virker antioxidativt

Vindenergi billigst

Vitamin C, mere til kvinder

VLDL-lipoprotein – udsender cholesterol

Vulkanen Etna har ændret type

Y-kromosomets diversitet

Øjet: Øjnes forskellige billeder

Åreforkalkning

Leave a Reply