Search Posts

bionyt-112

BioNyt Videnskabens Verden nr. 112: Pris: DKK 49,95 + forsendelse 40 kr ialt 89,95 kr (bionyt@gmail.com) external image bn129z4.gif

Index til BioNyt Videnskabens Verden nr. 112:

HOVEDARTIKEL: Forskning år 2000. Kæbedyr – nye dyregrupper etc.

Index til dette nummer:

Adfærd: festlige personers farvevalg

Adfærd: spisekultur hos chimpanse

Alder: Grønlandshval bliver 200 år

Antibiotika bremses af perikum

Arabidopsis-planten sekvensbestemt

Archaeopteryx

Aspirin-i-kædeform har fordele

A-vitamin beskytter kollagen i huden

Biologisk ur i krop uafhængig af hjernen

Brækket ryg – mulighed for behandling

Caspase-selvmordsenzymet

Cassava-cyanidgift dræber kræftcelle

CD9 protein kræves for sædcellefusion

Chimpanser: spisevane-kulturudvikling

Coelurosaurerne, ophav til fugle?

Cycliophora

Dendrimer-kugler

Diabetes, genterapi

Diabetikere: Forsøg med insulinmonitor

Dinosaur-finder i USA forgyldt

DNA-sekvens af plante bestemt

DNA-vaccine mod mæslinger (abeforsøg)

Dosimetre måler radioaktivitet unøjagtigt

Drivhusgassen N2O øges pga. gødning

Dyr forbereder plantes bestøvning

Dyrerigets inddeling

Ebola-vaccine virker på aber

Erythropoietin, EPO, mod malaria

Evolution kan gå baglæns i bananfluer

Fiskebid medførte ukendt infektion

Fjers udvikling gennem fuglenes evolution

Forhistoriske mennesker i Asien

Forhistoriske menneskets kno-gang

Fossile fugle

Frie radikaler, betydn. ved hjerteanfald

Fugle: Dinosaurernes fortsættelse?

Fugle: Udviklet fra dinosaurer eller fra ældre dyr?

Glutamatreceptoren og slagtilfælde

Gnathifera

Grønlandshval 200 år

Gødning: N2O-problem

Hepatitis af ukendte typer i aber

Hepatitissmitte via fødslen (hepatitis C)

Hjernen: slagtilfælde og glutamatreceptoren

Hjerteanfald og frie radikaler

Hukommelse og stress

Hukommelsen bedre ved sindsbevægelse

Hånd virker efter transplantation

Indy-gen (I'm not dead yet)

Insulinmonitor til diabetikere

Ismanden Ötzi, 5300 år, fra Østrig

Kirurgi: 37-årig får ny hånd

Kirurgi: Aspirin i kæder mod smerte

Kno-gang hos aber og fortidsmenn.

Kogalskab i Frankrig

Korsetdyret

Kræft – cyanidgen dræber kræftcelle

Kæbedyret

Latente virus, årsag til at de kan gemme sig

Lattergas – drivhusgas

Levetid bestemmes af gener

Limnognathia maerski (Kæbedyret)

Livsfordobling hos bananflue

Longisquama, flyvende øgle med fjer

Loricifera, Korsetdyr

Lyddæmpning: lavfrekvent lydreflektor

Malaria og dopingmidlet EPO

Malarias livscyklus

Metusalemgen, inaktivering øger levetiden

Microraptor

Musikopfattelse hos aber

Mæslingevirus med DNA (aber)

N2O som drivhusgas

Narkolepsi delvis forklaret

Nerver: Brækket ryg kan engang helbredes

Norwalk virus vaccine i kartoffel

Ozonlag trues af N2O fra bakterier

Parkinsons sygdom hos mus kan helbredes

Pebbles-sensorer måler celles indre miljø

Perikum nedsætter lægemiddelvirkning

Plantes bestøvning forberedes af dyr

P-piller bremses af perikum-piller

Radioaktivitet: unøjagtige dosimetre

Renova – kollagenbeskyttende for huden

Ringbærerne

Selvmord i celle forhindres af virus

Sensorer af polymerkugler i celler

Smertelindring med aspirin i kæder

Spiral af titanium/nikkel til kvinder opfundet

Stenaldermand i Asien

Stenaldermand, Ötzi fra Østrig

Sukkersyge, genterapi

Søvn: Narkolepsi

Transplantation af hånd

Tyktarmskræft, årsagen

Tyrannosaurus rex fund kostbart

Ufrugtbarhed pga. ægmembranprotein

Vaccine mod Ebola virker på aber

Vaccinekartoffel mod Norwalk virus

Virus opsuges af "kødbolle"-molekyle

Virus: Hepatitis af ukendte typer i aber

Virus: hepatitis C smitte via fødslen

Virus: årsagen til at de kan gemme sig

Vitamin A beskytter kollagen i huden

Ötzi, stenaldermanden fra Østrig

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply