Search Posts

bionyt-111

BioNyt Videnskabens Verden nr. 111: Pris: DKK 49,95 + forsendelse 40 kr ialt 89,95 kr (bionyt@gmail.com) external image bn129z4.gif

Index til BioNyt Videnskabens Verden nr. 111:

HOVEDARTIKEL: Lysterapi og lystilskud. Temanummer 111 Lysterapi og lystilskud. Temanummer

Index til dette nummer:

AIDS – kan vaccine øge risiko?

AIDS skyldes urene penicillinnåle i Afrika

AIDS: Mere resistente HIV-virus

Alderdom: Ældres lysbehov

Antioxidanter fordobler livet hos orme

Appetit ved depressionstyper

Bakterie fra Perm, 250 mill.år, genoplivet

Bananfluens biologiske ur

Batterier på magnesium muligt

Bioteknologi: Forveksl. mellem industriafgrøde og føde-afgrøder

Bulimi, behandlet med lys

Catecholaminer, vinterdepression

CLOCK-proteinet

CYCLE-proteinet

DNA-vaccine: indgift af DNA for antistof

Døgnrytme, betydn. for depression

Fødevarer forveksles m. industriafgrøder

Gaur-okse klones

Gener for biologisk ur

Gensplejsning: Forveksl. mellem industriafgrøde og føde-afgrøder

Grøn stær

Grå stær

HIV – kan vaccine øge risiko?

HIV-virus stigende resistente

Honning indeholder brintoverilte

Honning som kur mod infektioner

Jet-lag (melatonin eller lysterapi mod)

Klonede mus ældes ikke hurtigere

Kloning – projekt elefant fra 1851

Kloning af svin med held

Kloning af truet dyr, Gaur-okse

Kræft: Mus der ikke kan få kræft

Levedygtighed: rekord – 250 mill. år.

Livslængde fordoblet af antioxidanter (forsøg med orme)

Lysstofrørs lysspektre

Lysstyrke mod vinterdepression

Lysterapi og lystilskud (mod mangel på livsenergi)

Lysterapi, forhandlere

Magnesiumbatterier

Melatonin

Melatonin giver blinde bedre søvn

Melatonin øger sex hos rotter

Miner der hopper, umulige at rydde

Ozonhullets størrelse rekord år 2000

PER-proteinet

PMS behandlet med lys

Resistens hos HIV-virus

SAD, sæsonafhængige problemer

Serotonin, betydn. ved vinterdepression

Skildpadde ånder bl.a. via tarmåbningen

Slange-modgift fra cellekultur

Svin klonet og har det godt

Symptomer, vinterdepression

Telomerase-blokering modvirker kræft

Thyroidhormon, betydn. vinterdepression?

TIM-proteinet

Truet dyreart klones (Gaur-okse)

Vaccine med DNA for antistofgen

Vaccine mod HIV øger måske risiko

Vinterdepression

Vinterdepression – hyppighed

Ældres lysbehov

Åndring via tarm/køns-åbning hos en skildpadde fra Tasmanien

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply