Search Posts

bionyt-108

BioNyt Videnskabens Verden nr. 108: Pris: DKK 48,75 + forsendelse 40 kr ialt 88,75 kr (bionyt@gmail.com) ) external image bn129z4.gif

Index til BioNyt Videnskabens Verden nr. 108:

HOVEDARTIKEL: Tourettes syndrom – havde Mozart det? Temanummer

Index til dette nummer:

Aggressivitet ved Tourettes syndrom

AIDS: smitte til fosteret kan forhindres (note)

Alderdom: Antioxidanter mod alderdomssvækkelse (note)

Alkohol afstresser pga. placebovirkning (note)

Allergi på grund af antistoffer der er asymmetriske (note)

Antibiotika, ny type: Oxazolidinoner (note)

Antioxidanter mod alderdomssvækkelse (note)

Antistoffer der er asymmetriske giver allergi (note)

Apopteose: Planter påfører svamp selvmord (note)

Atomaffald foreslås begravet 4 km nede. (note)

Bakterier: Helicobacter påvist at give sygdom (note)

Bakterier: Vækkes af protein (note)

Berøringstrang ved Tourettes syndrom

Beslutninger i hjernen tages efter simple regler (note)

Big Bang søges eftergjort – er der risiko for et nyt univers? (note)

Biologisk bekæmpelse: Xenorhabdus-jordbakterier indeholder giftstof (note)

Biologisk ur: Lugtesans bedst om natten (bananflue) (note)

Biovåben mod afgrøder

Borreliose: Skovflåt-halsbånd på hjorte (note)

Bregnesporer giftige

Børneopdragelse ved Tourettes syndrom

Børns udvikling gavnes af farlige legepladser (note)

Catapresan (=stoffet clonidin) mod tics (og højt blodtryk)

Claudius – kejser med Tourettes syndrom

Clonazepam (Rivotril) mod Tourettes syndrom

Clonidin (=handelsnavn Catapresan) mod tics (og højt blodtryk)

DDT forbydes ikke år 2007 pga. malariarisiko (note)

Diabetes: Insulin selv ødelægger celler ved diabetes (note)

Dioxin: Vandrensning for dette og andre stoffer kan lettes (note)

DNA optages via hårfollikler

DNA-database i England. (note)

Dopamin ved Tourettes syndrom

EDB: Computer oplades ved skrivning. (note)

EDB: Computere af støvstørrelse (note)

EDB-sikkerhed. Selvslettende email. (note)

Epidermal vækstfaktor "klipper" får (note)

Epilepsi skyldes hurtigtalende nerver. (note)

Evolution øges af parasitter (note)

Evolution: Kansas-forlag sletter i lærebog. (note)

Farlige legepladser gavner børns udvikling (note)

Fisk til malariabekæmpelse skader frøbestanden (note)

Fjer udviklet på fugle så de kunne styrtdykke? (note)

Flufenazin (handelsnavn Pacinol) et neuroleptika

Fontex (et SSRI-stof eller "lykkepille"), note

Fotosyntese: Planter dyrkes i vintermørke (note)

Frøer dræbes af fisk-udsat-til-malariabekæmpelse (note)

Fugles fjer udviklet så de kunne styrtdykke? (note)

Fødsler: Drengebørn efter varmebølge, piger efter kulde (note)

Følelser er svære at forudsige (note)

Får: Epidermal vækstfaktor "klipper" får (note)

Gensplejsning: gen-kartoffel opgivet pga økonomi (note)

Gentagelser ved Tourettes syndrom

Haloperidol (= handelsnavn Serenase), et neuroleptika,

Havstigning gav koldt klima for 8000 år siden (note)

Helicobacter-bakterier påvist at give sygdom (note)

Hiv-smitte til fosteret kan forhindres (Aids) (note)

Hjernen: Beslutninger efter simple regler (note)

Hjernen: Epilepsi skyldes hurtigtalende nerver. (note)

Hjernen: Reaktionstid afspejler beslutningstid (note)

Hjernesygdom spredes af myg i New York (note)

Huden: gen hæmmer sårheling (note)

Hukommelse under operationer (note)

Hukommelsessvigt på grund af østrogenmangel (note)

Hyperaktive børn: snorken gør dem hyperaktive (note)

Hyperaktivitet ved Tourettes syndrom

Hypericin giver øjenskade

Insekter: Ultralyd udsendes af humlebier mod fremmede (note)

Insulin selv ødelægger celler ved diabetes (note)

Kakkelakker frastødes af planten katteurt (note)

Katteurt-planten frastøder kakkelakker (note)

Kemoterapiskader kan undgås ved at hæmme proteinet p53 (note)

Klima: Drivhuseffekt pga. CO2 medførte Trias-uddøen (note)

Klonopin (også kaldt Rivotril) mod Tourettes syndrom

Knogleskørhed: ParaThyroidHormon (PTH) gavner (note)

Kogalskab: Prion-protein klumper i cellen (note)

Koprolali ved Tourettes syndrom

Kræft: Børneleukæmi smitter. (note)

Kræft: Kemoterapiskader kan undgås ved at hæmme proteinet p53 (note)

Kræft: Kræftceller taber kromosomer: muligt mål for forskning (note)

Kønsbestemmelse: Drengebørn efter varmebølge, piger efter kulde (note)

Kønsforskelle ved Tourettes syndrom

Legepladser, der er farlige, gavner børns udvikling (note)

Leukæmi hos børn smitter (note)

Lugtesans bedst om natten (bananflue) (note)

Lydtics ved Tourettes syndrom

Malaria kommer nok igen til Europa (note)

Malaria-fisk, til myggelarvebekæmpelse, skader frøbestand (note)

Melatonin øger søvn ifølge Nature-artikel (note)

Methylphenidat (Ritalin) stimulerer dopaminfrigørelsen

Mozart med Tourettes syndrom

Myg spreder hjernesygdom (note)

Narkomani måske forklaret

Narkotika> Ansatte testes for upræcis (note)

Nervehastighed mellem øjet og synscenteret (note)

Nerver: Vækstfaktor liver degenererede hjernenerver op (note)

Operationer: 3 ud af 1000 husker noget (note)

Opioid-peptid ved Tourettes syndrom

Oppositionel adfærd ved Tourettes syndrom

Orap (=stoffet pimozid) mod Tourettes syndrom

Ordblindhed kan ses på hjernens hjernebølger (note)

Organdannelse: Dannelse af øjne skyldes Pax6-protein (note)

Oxazolidinoner, ny antibiotika (note)

Pacinol (=stoffet flufenazin), et neuroleptika

Parasitter øger evolution (note)

Partnervalg: Symmetri uden betydning hos fugle (note)

Pesticid: DDT forbydes ikke år 2007 (note)

Pimozid (=handelsnavn Orap) mod Tourettes syndrom

Placebovirkning påvist ved alkohol (note)

Planter: Dyrkes i vintermørke (note)

Planter: Katteurt frastøder kakkelakker (note)

Planter: Påfører svamp selvmord, apopteose (note)

Planter: Uddøen blandt verdens ældste træer (note)

Prion-protein klumper i cellen (note)

Protein der vækker sovende bakterier (tuberkulose) (note)

Prozac (et SSRI-stof eller "lykkepille"), note

Radioaktivitet: Iod-131-patienter farlige (note)

Reaktionshastighed ved Tourettes syndrom

Reaktionstid afspejler hjernens beslutningstid (note)

Ritalin (Methylphenidat) stimulerer dopaminfrigørelsen

Rivotril (clonazepam) mod Tourettes syndrom

Serenase (=stoffet haloperidol), et neuroleptika,

Serotonin ved Tourettes syndrom

Skovflåt-halsbånd på hjorte (Borreliose) (note)

Smagsans styres af venstre hjernehalvdel (note)

Smerte: Kroppens egne smertestillere dræber receptorer (note)

Snorken gør børn hyperaktive (note)

Solceller kan reparere sig selv. (note)

Sprog skal læres tidligt

SSRI-stoffer (selektive serotonin-reuptake-hæmmere)

Streptokokker årsag til Tourettes syndrom?

Stress ved Tourettes syndrom

Stress-traumer kan forudsiges (note)

Sukkersyge: Insulin selv ødelægger celler ved diabetes (note)

Sult og mæthed bestemmes af nerver i tolvfingertarmen (note)

Symmetri hos modpart uden betydning hos partnervalg blandt fugle (note)

Sædtallet lavt i bronzealdermanden. (note)

Søvn øges af melatonin (note)

Sårheling hæmmes af gen i huden (note)

Tarm, kunstig, bruges til jernmangelstudier (note)

Tarm: Sult og mæthed i tolvfingertarmen (note)

Tics ved Tourettes syndrom

Tidsopfattelse hos velorganiserede menn. (note)

Tourette – Georges Gilles

Tourettes syndrom

Tourettes syndrom – havde Mozart det?

Tourettes syndrom: Behandling

Tourettes syndrom: Diagnose

Træer: Uddøen blandt verdens ældste træer (note)

Tvangshandlinger ved Tourettes syndrom

Uddøen i Trias skyldtes CO2-drivhuseffekt (note)

Uddøen: ældste træer er truede (note)

Ultralyd fra humlebier mod fremmede (Insekter) (note)

Vaccineproducerende gen-kartoffel opgivet af mangel på økon. tilskud (note)

Vandrensning for dioxin og andre stoffer kan lettes (note)

Vækstfaktor til hjernenerver (note)

Xenorhabdus til biologisk bekæmpelse (note)

Xenotransplantation: Svin overførte ikke retrovirus (note)

Ældningsproces: Antioxidanter mod alderdomssvækkelse (note)

Øjet: Nervehastighed mellem øjet og synscenteret er 100 msek (note)

Øjets dannelse skyldes Pax6-protein (note)

Østrogenmangel kan give hukommelsessvigt (note)

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply