Search Posts

bionyt-107

BioNyt Videnskabens Verden nr. 107: Pris: DKK 48,75 + forsendelse 40 kr ialt 88,75 kr (bionyt@gmail.com) external image bn129z4.gif

Index til BioNyt Videnskabens Verden nr. 107:

HOVEDARTIKEL: Svampeforgiftning / Snehvid Fluesvamp (lIndex til dette nummer:

Index til dette nummer:

ALAT-test, levertal for udsivning af transaminaser

Apopteose, programmeret celledød

Biometri, ID-systemer

Bioteknologi i Afrika

Copepoder med hurtige nerver

Cyclosporin. efter transplantation

Cytokiner ved programmeret celledød

DNA som spionkode

DNA-aflæsningsfejl

Drivhuseffekt truer koralrev

Drivhuseffekt truer regnskovene

Drivhuseffekt ødelægger tågeskove

Drivhuseffekt øger El Niño

El Niño, definition

EMAP-II, funktion ved celledød

Evolution: dyr afgifter plantegift med jord

Evolution: Hurtige nerver øger flugthast.: copepoder

Forceret diurese ved svampeforgiftning

Galaktoseeliminationskapacitet = levertal: galaktose

GEC: Galaktoseeliminationskapacitet: lever-tal

Gensplejsede fødevarer, Afrika-aspekt

Geofagi: at spise jord, årsag

Hjernen: Hukommelsessvigt efter svampeforgiftning

Homoseksualitet, gen ikke fundet

Hæmoperfusion ved svampeforgiftning

Imural (AZA) efter transplantation

Intelligens, kunstig, Robokoneko

Jordspisende papegøjer mod plantegift

Kode, hemmelig, v.hj.a. DNA

Koralrevene truet af temperaturstigning

Kreatinin-tal: nyretal for ikke udskilt stof

Kunstig intelligens, Robokoneko

La Niña, definition

Levertransplantation af fluesvampforgiftede

Mitokondrier, dårlige sorteres fra

Nerver med myelinskeder: vandlopper konkurrencefordel

Organfremstilling, kunstig

Papegøjer, der spiser jord, årsag

Penicillin, mod svampeforgiftning

Plasmaferese ved svampeforgiftning

PP-index. levertal for blodstørkningsfaktor-syntese

Prednisolon efter transplantation

Prednison. efter transplantation

Proteiner: Storstilet kortlægning

Proteinsyntesefejl pga. fejloversættelse af DNA

Regnskove trues indirekte af drivhuseffekten

Robokoneko, kunstig intelligens styrer "kat"

SBC, standardbicarbonat: nyretal for surhed

Silibinin, modgift mod svampeforgiftning

Silymarin, modgift mod svampeforgiftning

Spionkode v.hj.a. DNA

Sukker

Sukkergruppe er antibiotisk

Svampe: Forgiftningshistorie Snehvid Fluesvamp

Svampeforgiftning-stigning 1979-1993

Transplantation af abeorganer til mennesker forbudt

Uracil i DNA giver fejllæsning

Urinblære, kunstig

Vancomycin, forbedret version

Vandlopper med hurtige nerver

Xenotransplantation: forbud mod brug af aber

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply