Search Posts

bionyt-104

BioNyt Videnskabens Verden nr. 104: Pris: DKK 48,75 + forsendelse 40 kr ialt 88,75 kr (bionyt@gmail.com) external image bn129z4.gif

Index til BioNyt Videnskabens Verden nr. 104:

HOVEDARTIKEL: Iberisk/Spansk Skovsnegl alias Dræbersneglen. Temanummer

Index til dette nummer:

Abax-biller mod snegle

Agersnegle

Antarktis tåler ikke turisme

Atomaffald suges op via rødder

Biodiversitet på jord forøges af svampe

Biologisk bekæmpelse af snegle

Creutzfeldt-Jakob syge, risiko for

deCODE – genkortlægning på Island

Dræbersnegl er trods navnet ikke farlig

Dræbersnegl: Se Spansk Skovsnegl

Dræbersneglen: Om navnet

Elektrisk sneglehegn

Evolution når mutationsophobning udløses

Frysetørring af sæd fra mus

Fytase fjerner fytinsyre og øger P-udnyttelse

Genetik hos Sort Skovsnegl

Genkortlægning af Islands folk

Genkortlægning af plettyfus

Gensplejset virus til kræftbekæmpelse

Glanssnegl – en rovsnegl

Heparin-lignende stof som hjertemiddel

Hjernens opfattelse af tidsrækkefølge

Hjertemedicin kan selvdoseres

Hjertepatienter, lægemiddel til

Iberisk Snegl

Islands folk genkortlægges

Kermesbær, giftig for snegle

Kobberringe mod snegle

Kogalskab-smitterisiko

Kolibakterier: [i art. om snegle]

Kræft bekæmpes med virus

Lampyris-biller mod snegle

Løbebiller æder snegle

Marskfluer mod snegle

Masseforekomst af Spansk Skovsnegl

Metaldehyd-sneglegift

Methiocarb-sneglegift

Mutationsophobning pga. stressproteiner

Naturvidenskabsfestival 1998: "Dræbersnegle"

Nemaslug, et middel mod snegle

Nematode dræber snegle

Oxychilus-rovsnegle

Parringsadfærd hos Spansk Skovsnegl

Phosphor-udnyttelse forbedres med fytase

Phytolacca er giftig for snegle

Planter skyld i opsugning af atomaffald

Planters biodiversitet øges af svampe

Plettyfus genkortlagt

Poda-hegn sælger elhegn mod snegle

Rabarber mod snegle

Rickettsie-plettyfus genkortlagt

Rød Skovsnegl

Rød Skovsnegl: Kendetegn

Schimyzidae-larver mod snegle

Selv-dosering af hjertemiddel

Snegle: Limax- og Arionarter

Sort Skovsnegl: Farvevariation

Sort Skovsnegl: Genetik

Sort Skovsnegl: Kendetegn

Spansk Skovsnegl alias "Dræbersneglen"

Spansk Skovsnegl: Bekæmpelse

Spansk Skovsnegl: Biologisk bekæmpelse

Spansk Skovsnegl: Elektrisk sneglehegn

Spansk Skovsnegl: Formering

Spansk Skovsnegl: Ikke giftig

Spansk Skovsnegl: Ingen farlig syreudskillelse

Spansk Skovsnegl: Kendetegn

Spansk Skovsnegl: Kolibakterier hos

Spansk Skovsnegl: Masseforekomst

Spansk Skovsnegl: Metaldehyd-sneglegift

Spansk Skovsnegl: Methiocarb-sneglegift

Spansk Skovsnegl: Om navnet

Spansk Skovsnegl: Panik

Spansk Skovsnegl: Parringsadfærd

Spansk Skovsnegl: Rabarber mod snegle

Spansk Skovsnegl: Sneglehegn af metal

Spansk Skovsnegl: Ølfælder for snegle

Stressprotein letter evolutionen

Stressproteiner medfører mutationsophobning

Sukkerkappe beskytter enzym

Svampe sikrer biodiversitet blandt planter

Sæd fra mus kan frysetørres

Tidsrækkefølge: Opfattelse i hjernen

Turisme-trussel mod Antarktis

Virus til kræftbekæmpelse

Vitrificering (sukkerkappe beskytter enzym)

Ænder, der æder snegle

Ølfælder for snegle

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply