Search Posts

bionyt-102

BioNyt Videnskabens Verden nr. 102: Pris: DKK 48,75 + forsendelse 40 kr ialt 88,75 kr (bionyt@gmail.com) external image bn129z4.gif

Index til BioNyt Videnskabens Verden nr. 102:

HOVEDARTIKEL: Vækstfremmere til dyr medfører antibiotika-resistens. Tema.

Index til dette nummer:

Acinetobacter, resistente

ACSSuT-resistens

Akvakultur, resistente bakterier i

Alzheimers sygdom og insulin

AM-kontrol af høns

Ampicillin, resistens mod

Antibiotika, virkningen af

Antibiotika-resistens

Antibiotikarester i kød

Antistoffer som vækstfremmere

Apramycin (en vækstfremmer)

Avoparcin (en vækstfremmer)

Bakteriofag, definition

Beta-cellernes vækstforhold

Campylobakter, resistente

Cholesterol-sænkning pga. vin?

Ciprofloxacin, resistens mod

Clostridium-sygd., probiont mod

Cytokiner/vækstfremmeres virkn.

Deletion, defition af

Demens – en hjernesukkersyge?

Enrofloxacin (et antibiotikum)

Enterokokker, resistente

Enzymer / vækstøgn.af husdyr

Erythromycin, resistens mod

Fisk, resistens hos

Fugle, nye tapaculo-arter

Fugle, ø-boende, redeforhold

Fødevarer, resistente bakt. i

Genkassette

Glycopeptider, vækstfremmere

Handelsfrihed og resistente bakt.

Havdambrug, resistente bakt. i

Hjernen bruger insulin

Hukommelse kræver insulin

Hypotalamus

Høns, resistens hos

Indlæring kræver insulin

Insulin – virkning i hjernen

Insulin og sukkersyge

Insulin, betydn.:Alzheimer-demens

Integron, definition

Ionophorer, vækstfremmere

Jordbakterier, resistente

Kanamycin, resistens mod

Kolibakt., resistens

Kolibakterie K52:H1

Kolibakterie O157

Kolibakterie O78:H10

Medicin og resistens

Mus med menneskesæd

Mælk, resistente bakterier i

Nourseothricin, vækstfremmer

Novobiocin, resistens mod

Oligosaccharider, vækstfremmere

Oxytetracyklin, resistens mod

Peptidantibiotika

Phospholipoler

Pilus, definition

Planteavl/antibiotikaresistens

Plasmider, definition

Pristinamycin

Probionter/vækstfremmere

Promoter, definition

Pseudomonas aeruginosa

Quinolon, resistens mod

Quinoxaliner, vækstfremmere

Rejeavl, resistente bakt. i

Resistens, blokering af

Resistensmåling

Resistensudvikling

Rifampicin, resistens mod

Salmonella 204C

Salmonella DT104

Salmonella, resistens

satA-genet, resistensgen

Scytalopus, nye fuglearter

Sexpilus, definition

Shigella, resistens hos

Skaldyr, resistente bakt.i

Stafylokokker, resistens hos

Streptograminer, resistens mod

Streptomycin, resistens mod

Streptozotocin mod receptor

Sukkersyge i hjernen / demens

Sukkersyge, forskning om

Sverige, vækstfremmerforbud i

Svin, resistens hos

Swann-komiteen og antibiotika

Synercid, resistens mod

Sædceller modner i fremmed dyr

Tapaculo, nye fuglearter

Testikelvæv-transplantation

Tetracyklin, resistens mod

Tobramycin, resistens mod

Transduktion, definition

Transkriptionsfaktor/insulin

Transposition, definition

Transposon, definition

Trimethoprim, resistens mod

Tuberkulosebakt., resistens hos

Turisme og resistente bakterier

Tylosin, vækstfremmer

Ulovlig brug af antibiotika

Vancomycin, resistens mod

Vin for hjertet pga. østrogen?

Virginiamycin, vækstfremmer

Vækstfremmere, alternativer

Vækstfremmere/resistensudvikl.

Vækstfremmerstop, virkning

WHO's mening om vækstfremmere

Xanthomonas, resistens hos

Ø-boende fugle, redeforhold

Østrogen i vin, hjernemedicin?

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply