Search Posts

bigdata

bigdata

Biologist are increasingly becoming data scientists, expert says ::: Biology is rapidly acquiring the character of a data science. Billions of data points on genes, proteins and other molecules are compiled in large files and systematically studied. This should lead to more knowledge and understanding about living organisms, including crops and livestock that are the basis of food security for the world population, an expert explains.

  • "Biologi er ved at få karakter af datavidenskab. Milliarder af datapunkter på gener, proteiner og andre molekyler er samlet i store filer og bliver systematisk undersøgt. Dette skulle gerne føre til mere viden og forståelse om levende organismer, herunder om afgrøder og husdyr, der er grundlaget for fødevaresikkerhed for verdens befolkning. Mellem 1990 og 2003 kostede det ca 2700 millioner dollars at finde opbygningen af det menneskelige genom – med mere end tre milliarder byggesten – men i 2014 ville det samme koste knapt 4000 dollar. Den gradvise reduktion i omkostningerne har medført , at man nu om stunder aflæser genomer af titusinder af organismer. I dag kan man aflæse genomerne af 150 forskellige tomater på et år. På et år vil man kunne læse 25 petabases DNA, dvs. i størrelsesordenen en million milliarder. Dette er Big data, hvor behandling af biologiske data på det dybeste niveau, såsom DNA-basepar, kan bruges til at bygge modeller af biologiske processer, og dermed forudsigelser, som kan testes." (bionyt.dk/163/kilde-25 ).

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply