Search Posts

Bakterier-skades-af-sukkergrupper

Sukkergruppe skader bakterier Vancomycin bruges som antibiotika til mennesker, især i USA. Men forekomst af vancomycin-resistente bakterier har skabt bekymring, fordi dette antibiotika er det eneste brugbare antibiotika til visse bakteriesygdomme. Vancomycin-antibiotika ligner avoparcin, der er en vækstfremmer i landbruget (Se BioNyt nr.102 om brug af antibiotika i landbruget). Avoparcin er derfor blevet forbudt for at undgå yderligere spredning af vancomycinresistens. Vancomycin er et peptid, som er påsat sukkergrupper. Nærmere studier af vancomycins molekylstruktur har gjort det muligt at ændre sukkergrupperne. Det har medført varianter af vancomycin med nye sukkergrupper på, og man har opdaget, at nogle af disse vancomycin-varianter er mere virksomme end vancomycin selv: Dels er de mere dødelige for følsomme bakterier, dels dræbes også vancomycin-resistente og methicillin-resistente bakterier. Vancomycin virker forstyrrende på de biokemiske processer, som opbygger visse bakteriers cellevæg. Når bakterien ikke kan lave cellevæg, dør den. Vancomycin blokerer på et ret sent stadie i cellevægdannelsen. Men vancomycin-varianterne blokerer allerede på et tidligt trin i dannelsen af bakterievæg. (Der sker blokering af et trin, der betegnes transglycosylering). Bakterier, som er vancomycinresistente, fordi de er beskyttede mod vancomycin-påvirkning af det sene procestrin, er stadig følsomme for vancomycinvarianter, som blokerer på et tidligt trin i processen. Mest overraskende er det, at det er de ændrede sukkergrupper i sig selv, der synes at være skadelige for vancomycinresistente bakterier. Det tyder på, at det vanskelige studie af sukkergrupper kan afsløre vigtige hemmeligheder i fremtiden. Man antager, at sukkermolekylerne reagerer direkte med proteiner som har betydning for et transglycosyleringstrin i biosyntesen af bakteriecellevæg. Science bd. 284 side 442-43 og side 507-11. M. Ge (dkahne@princeton. edu), Christopher T. Walsh (walsh@ walsh. med.harvard.edu) og Chaitan Khosla (ck@ chemeng.stanford.edu).

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply