Search Posts

Bakterier – kan fjerne radioaktivitet

Bakterier kan ifølge forskere i Japan bruges til at fjerne radioaktivt cæsium i forurenet jord. De pågældende lysaktive bakterier har negative ioner på bakteriernes overflade, og kan – hvis de befinder sig i en vandig blanding med cæsium (der er positivt ladet som ion) indfange dette cæsium.

Praktiske forsøg med bakterierne var endnu ikke udført (i aug. 2011)

Gå til bionyt.s807.sureserver.com/atomkraft og søg på "bakterier". [for abon.]

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply